Logo Przewdonik Katolicki

Służą dziełu misyjnemu Kościoła

Lucyna Muniak
Fot.

W maju br. rozpoczął się II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zasadniczym celem kolejnego etapu pracy kongresowej jest bliższe zapoznanie się z działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich obecnych na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu. Uczestnicy...

W maju br. rozpoczął się II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zasadniczym celem kolejnego etapu pracy kongresowej jest bliższe zapoznanie się z działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich obecnych na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu.Uczestnicy spotkań rejonowych, które zaplanowane zostały na wrzesień i październik bieżącego roku, będą mieli okazję usłyszeć szereg cennych i praktycznych informacji na temat ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w ich regionie. Do grup, ruchów, wspólnot, organizacji i stowarzyszeń katolickich, które będą prezentować swoją działalność podczas wspomnianych spotkań, należy między innymi Świętowojciechowa Rodzina Misyjna.

Idźcie..., nauczajcie... i głoście...


Te słowa przypominają o posłannictwie uczniów Jezusa, a więc wszystkich chrześcijan. Na każdym ochrzczonym spoczywa bowiem obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny i dawania świadectwa o Jezusie. W sposób szczególny zadanie to realizują misjonarze i misjonarki posłani przez Kościół do głoszenia Ewangelii ludziom nieznającym jeszcze Chrystusa.
Aktualnie misjonarzy z archidiecezji gnieźnieńskiej spotkać można w Papui-Nowej Gwinei, Kamerunie, Czadzie, Brazylii, Wenezueli czy na Alasce. Wszyscy oni potrzebują wsparcia, zarówno pomocy duchowej, jak i materialnej. Wychodząc naprzeciw temu, jakże ważnemu zobowiązaniu, ks. abp Henryk Muszyński 25 marca 1998 roku powołał do życia Świętowojciechową Rodzinę Misyjną. Głównym celem tego stowarzyszenia jest realizacja zadań zleconych Papieskim Dziełom Misyjnym na szczeblu diecezjalnym. W praktyce oznacza to niesienie duchowej i materialnej pomocy misjonarzom, kapłanom diecezjalnym oraz osobom świeckim posłanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego do pracy na misjach oraz do innych Kościołów znajdujących się w trudnej sytuacji, wynikającej najczęściej z braku kapłanów.
Świętowojciechowa Rodzina Misyjna posiada swoją strukturę oraz pracuje w oparciu o szczegółowe programy. Na terenie archidiecezji działają referenci dekanalni, którzy koordynują prace animatorów misyjnych. Wspólnie organizują pracę 120 ognisk misyjnych (parafialnych i szkolnych na terenie całej archidiecezji). - Nasza działalność jest szczególnie ważna, ponieważ przyczynia się do kształtowania świadomości misyjnej na terenie naszej archidiecezji. Spotkania członków Rodziny Misyjnej mają na celu kształtowanie wiernych do współodpowiedzialności za misje - tłumaczy ks. dr Franciszek Jabłoński, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.

Modlitwa poprzez patronat


Modlitwę w intencji misjonarzy mogą ofiarować nie tylko członkowie Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej. Mogą to uczynić również sympatycy. Dokonuje się to poprzez tzw. patronat misyjny. Modlitwę za misjonarzy i misjonarki z naszej archidiecezji zadeklarowało już prawie tysiąc osób z całej Polski. Ich nazwiska umieszczone są na stronie internetowej Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej: www.srm.gniezno.opoka.org.pl.
Stowarzyszenie to przyjęło również patronat nad ceremonią wręczania krzyży misyjnych w Gnieźnie. Święto to odbywa się corocznie na wzgórzu Lecha podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha.
Pomocą w składaniu ofiar, zarówno tych duchowych, jak i materialnych, służą specjalnie wydrukowane foldery rozsyłane do wszystkich parafii. Zawierają one m.in. teksty modlitw za misje i informacje o misjonarzach. Każdego 23 dnia miesiąca w katedrze o godz. 12 odprawiana jest Msza św. w intencji misjonarzy i ofiarodawców. Co roku odbywają się zajęcia Szkoły Animatora Misyjnego, a także Archidiecezjalne Kongresy Misyjne, w czasie których najmłodsi członkowie ognisk misyjnych mają okazję do zapoznania się ze specyfiką pracy misjonarzy na całym świecie.

Wszystkich, którzy chcą włączyć się w dzieło realizowane przez członków Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, prosimy o kontakt ze swoim księdzem proboszczem lub ks. Franciszkiem Jabłońskim, dyrektorem Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej, tel. (061) 426-21-02. Bliższe informacje znaleźć można również w Internecie: www.srm.gniezno.opoka.org.pl

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki