Logo Przewdonik Katolicki

Ius Canonicum - Jak zyskać odpust (13)

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Modlitwa do Anioła Stróża Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie wezwie swego Anioła Stróża, posługując się zatwierdzoną modlitwą, np.: Aniele Boży, stróżu mój, mnie Tobie powierzonemu, oświecaj niebieską łaską, strzeż, kieruj i rządź. Amen. Modlitwa ku czci św. Józefa Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie zwróci się do św....

Modlitwa do Anioła Stróża
Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie wezwie swego Anioła Stróża, posługując się zatwierdzoną modlitwą, np.: Aniele Boży, stróżu mój, mnie Tobie powierzonemu, oświecaj niebieską łaską, strzeż, kieruj i rządź. Amen.

Modlitwa ku czci św. Józefa
Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie zwróci się do św. Józefa, Opiekuna Najświętszej Maryi Panny, posługując się zatwierdzoną modlitwą, np.:
Do Ciebie święty Józefie uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.
Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie odmówi modlitwę do Świętych Apostołów Piotra i Pawła:
Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, wstawiajcie się za nami. Opiekuj się Panie twoim ludem; Apostołów Twoich Piotra i Pawła obronie powierzonych, w wiecznej opiece zachowuj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy ku czci innych świętych i błogosławionych
Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który pobożnie odmówi modlitwę ku czci świętego, w dniu jego wspomnienia odnotowanego w kalendarzu, wziętą z mszału lub inną legalnie zatwierdzoną.
Ponadto, dla zwiększenia czci i pobożności nowych świętych i błogosławionych, wierni, którzy pobożnie odwiedzą kościoły czy oratoria, w których w ciągu roku obchodzi się uroczystość ku ich czci, i tam odmówią Ojcze nasz i Wierzę, udziela się jeden raz odpustu zupełnego. Tym zaś, którzy w tym czasie pobożnie dokonają wspomnianego nawiedzenia, udziela się odpustu cząstkowego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki