Logo Przewdonik Katolicki

Obdarza swymi łaskami od 400 lat

Ks. Ryszard Ukleja SDB
Fot.

Kawnice to niewielka miejscowość leżąca przy głównej trasie wiodącej z Poznania do Warszawy. Pielgrzymi odwiedzają to miejsce od prawie 400 lat. Modlą się o łaski i upraszają wstawiennictwa Matki Bożej w wielkich i małych sprawach codziennego życia. W kawnickim kościele, w głównym ołtarzu znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia określanej także tytułem...

Kawnice to niewielka miejscowość leżąca przy głównej trasie wiodącej z Poznania do Warszawy. Pielgrzymi odwiedzają to miejsce od prawie 400 lat. Modlą się o łaski i upraszają wstawiennictwa Matki Bożej w wielkich i małych sprawach codziennego życia.
W kawnickim kościele, w głównym ołtarzu znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia określanej także tytułem Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Zagłębiając się w karty burzliwej historii tej miejscowości, można bez trudu zrozumieć, że nie jest bynajmniej dziełem przypadku, iż odwoływano się tu często do pomocy wstawiennictwa Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych...
Siedem kościołów, jeden obraz
Historia kultu Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach sięga swymi korzeniami XVII wieku i jest nierozerwalnie związana z historią parafii erygowanej pod koniec XIV wieku. Pierwszy kościół w Kawnicach stanął jednak już dwieście lat wcześniej. O tej pierwszej, XII-wiecznej świątyni niewiele wiadomo, kolejne cztery drewniane kościoły uległy spaleniu lub zostały po prostu zniszczone z biegiem czasu. Budowę piątego, tym razem już murowanego kościoła, zakończono w 1929 r. Jednak i ta świątynia została rozebrana przez Niemców 13 lat później, w trakcie II wojny światowej. Obraz Matki Bożej Pocieszenia przewieziono do Goliny, gdzie przez jakiś czas poniewierał się w szkole, dopóki stróż nie ukrył go u siebie w domu. Drugiego września 1945 r. uroczyście sprowadzono Obraz do Kawnic. Do ukończenia budowy nowego, drewnianego kościoła, w październiku 1946 r., Obraz przebywał w remizie zamienionej na kaplicę. W niecałe dwa lata później kościół spłonął od uderzenia pioruna. Uratowany Obraz ponownie oczekiwał w prowizorycznej kaplicy na siódmą, murowaną już świątynię, do której został przeniesiony 1 lipca 1951 r.
Matka Boża Pocieszenia w Kawnicach
Obraz Matki Bożej Pocieszenia został zakupiony jako wotum ekspiacyjne (wynagrodzenie za grzechy) w 1628 r. i umieszczony w odzyskanym właśnie kościele z rąk protestantów. Dzisiaj historycy sztuki bardzo wysoko oceniają jego wartość artystyczną, choć czas oraz miejsce powstania obrazu są ciągle przedmiotem sporów. Sposób przedstawienia Maryi i Dzieciątka Jezus wskazuje na szereg zapożyczeń z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Chociaż kwestia pochodzenia obrazu budzi różne wątpliwości, to jednak z całą pewnością wiadomo, że bardzo wcześnie stał się on znanym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny, a to za sprawą różnych łask i cudów, co potwierdziły ówczesne władze diecezjalne już w 1640 r. W 1778 r. papież Pius VI ustanowił dla tego sanktuarium trzydniowy odpust wyznaczony na niedzielę po 28 sierpnia (który jest do dziś obchodzony). W 1905 r. miała miejsce pierwsza koronacja Obrazu. I choć zmieniał on swój wizerunek (w 1868 r. został przemalowany), to jednak Matka Boża jest w nim od wieków niezmiennie czczona i wciąż tak samo pociesza strapionych. - Kiedy wierni zaczęli doznawać niezwykłych łask, o które prosili, kult zaczął się rozszerzać, przyciągając rzesze pielgrzymów - mówi ks. Ryszard Ukleja SDB, rezydent parafii pw. MB Pocieszenia w Kawnicach. Już w XVII w. sporządzono katalogi wotów dziękczynnych, które znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Kolejne spisy zaginęły lub uległy zniszczeniu w pożarach lub pożogach wojennych. Dalsze spisy datuje się na okres międzywojenny i powojenny, kiedy to ówczesny proboszcz - ks. Józef Prorok spisał monografię na temat kultu kawnickiego Obrazu. W trzech tomach spisał świadectwa wiernych o doznanych łaskach, a w kolejnych dwóch tomach umieścił katalogi wotów dziękczynnych. Dokumentacja ta była niezbędna do koronacji Obrazu, która miała miejsce 1 września 1974 r. Aktu koronacji dokonał Prymas Tysiąclecia - ks. kard. Stefan Wyszyński, a w uroczystościach uczestniczyło wówczas ok. 50 tysięcy wiernych! Do dziś pielgrzymi zmierzający z różnych stron do Lichenia odwiedzają Kawnice. Rocznie pielgrzymuje do tego miejsca ok. 10 tys. wiernych. - Zapraszam wszystkich czytelników do naszego sanktuarium, gdzie Pocieszycielka Strapionych obdarza wiernych darem duchowej pociechy w trudach życia, siłą i wytrwałością w przeciwnościach codziennej drogi.
Opracowała Lucyna Muniak

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki