Logo Przewdonik Katolicki

Robotnicy w winnicy pańskiej

MW
Fot.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ma dwóch nowych kapłanów oraz siedmiu diakonów. Przez sakrament kapłaństwa i diakonatu zostali oni włączeni do stanu życia duchownego we wtorek 25 maja. Święcenia otrzymali w katedrze poznańskiej z rąk Metropolity Poznańskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Czy są tego godni? - pytał podczas uroczystości ksiądz arcybiskup...

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ma dwóch nowych kapłanów oraz siedmiu diakonów. Przez sakrament kapłaństwa i diakonatu zostali oni włączeni do stanu życia duchownego we wtorek 25 maja. Święcenia otrzymali w katedrze poznańskiej z rąk Metropolity Poznańskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Czy są tego godni? - pytał podczas uroczystości ksiądz arcybiskup księdza Ryszarda Szymańskiego, rektora Seminarium Duchownego Księży Chrystusowców. - Po zbadaniu opinii wiernych oraz przełożonych odpowiedzialnych za ich formację uznano ich za godnych święceń - odpowiedział ksiądz rektor. - Z Eucharystii wypływa sakrament święceń i dla niej został ustanowiony. Wszystkie sakramenty sprawowane są podczas jej składania i z niej czerpią - podkreślił w swoim słowie arcybiskup poznański. Dodał też: "W tym sakramencie, słabemu człowiekowi szczególnie zostaje dana moc Ducha Świętego. - W dalszej części homilii arcybiskup Stanisław Gądecki wskazał na trzy ważne funkcje kapłańskie: pasterzowanie, nauczanie i uświęcanie. - Kapłaństwo to nie tylko zaangażowanie serca i ust, ale ciała i krwi. Celem powołania kapłańskiego jest składanie ofiary, czyli męczeństwo sumienia całego człowieczeństwa. (...) Powołanie kapłańskie jest specjalnym, ponieważ stoi na służbie innych powołań. Sam Chrystus jest kapłanem, a kapłaństwo jest służbą. Każdy kapłan działa w zastępstwie Chrystusa - głowy. Każdy nowo wyświęcony kapłan zostaje ustanowiony dla posługi słowa, sprawowania Eucharystii, sakramentów. Zadaniem jego jest głoszenie oraz wcielanie Słowa Bożego w życie, by stawać się wiarygodnym. Podczas obrzędu święceń kandydaci przyrzekają cześć i posłuszeństwo biskupowi, a od tego dnia mają również obowiązek odmawiać Liturgię Godzin (brewiarz). Także przysięgają trwać w celibacie, by wieść życie święte, niewinne i nieskalane. Święcenia kapłańskie w Towarzystwie Chrystusowym w tym roku przyjęli: ks. Marcin Bińkowski i ks. Wojciech Stachyra. Natomiast święcenia diakonatu otrzymali: Roman Behrendt, Kamil Kraciuk (ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani), Andrzej Łysy, Mariusz Sokołowski, Artur Stelmach, Oleg Szpieć, Andrzej Wojteczek.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki