Logo Przewdonik Katolicki

Kapłan sługą wiernych

MW
Fot.

60-lecie święceń kapłańskich. Właśnie taką rocznicę obchodził 7 maja br. ksiądz prof. dr hab. Marian Wolniewicz, kapłan wielce zasłużony dla Kościoła poznańskiego. W tym dniu do Katedry Poznańskiej przybyli licznie zebrani goście - rodzina oraz większość dostojników poznańskiego Kościoła włącznie z Metropolitą Poznańskim Ks. Abp. Stanisławem Gądeckim. Ksiądz Arcybiskup...

60-lecie święceń kapłańskich. Właśnie taką rocznicę obchodził 7 maja br. ksiądz prof. dr hab. Marian Wolniewicz, kapłan wielce zasłużony dla Kościoła poznańskiego.
W tym dniu do Katedry Poznańskiej przybyli licznie zebrani goście - rodzina oraz większość dostojników poznańskiego Kościoła włącznie z Metropolitą Poznańskim Ks. Abp. Stanisławem Gądeckim. Ksiądz Arcybiskup na wstępie Mszy świętej, koncelebrowanej przez wielu kapłanów pod przewodnictwem jubilata, podziękował za sześćdziesięcioletnią posługę kapłańską. Wskazał na dzieło Chrystusowe - "jakie dokonuje się za pośrednictwem pracowitej i płodnej posługi księdza Mariana". Arcybiskup dodał, iż wśród wielu dzieł dokonanych przez tego wybitnego kapłana zarówno w dziedzinie naukowej - jak choćby zredagowanie biblii poznańskiej, oraz pracy duszpasterskiej - mogą stać się drogowskazem i przykładem dla wielu innych księży.
Kapłańska służba w miłości
Natomiast jubilat w swojej homilii nawiązał do powołania kapłańskiego. - Kapłan ma sprawować Eucharystię. Kapłan również sam staje się sługą wiernych. I tylko kapłanowi zarezerwowano sprawowanie Najświętszej Ofiary jako wzoru służby w miłości. (...) Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii na przestrzeni wszystkich dziejów, On w Eucharystii staje się Sługą wiernych. Drugim fundamentalnym zadaniem, które kapłan wypełnia, to głoszenie Słowa Bożego na zasadzie współdziałania z Bogiem. Jest ono środkiem zbawczym w posłudze kapłańskiej. (...) Trzecią podstawową funkcją kapłańską jest jednanie w sakramencie pojednania ludzi, którzy się pogubili. W każdy czwartek - pamiątki ustanowienia kapłaństwa - dziękujemy Bogu za ten wielki dar, który służy nam w drodze do zbawienia. Dziękujemy za kapłanów, którzy wypełnili swoje powołanie i dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, naszemu Zbawicielowi w drodze do Boga - naszej prawdziwej miłości - powiedział szacowny jubilat. Ksiądz Marian Wolniewicz urodził się 8 stycznia 1919 roku w Boguszynie (pow. Jarocin), w rodzinie inteligenckiej. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie i w Poznaniu, w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 7 maja 1944 w Sandomierzu z rąk księdza biskupa Jana Kantego Lorka. W latach 1945-1946 był wikariuszem, kooperatorem w parafii pw. św. Mikołaja w Lesznie; od 1946 do 1948 nauczał religii w państwowym Liceum im. J. Paderewskiego w Poznaniu. Następnie od roku 1948-1953 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia zostały zwieńczone doktoratem. Natomiast habilitację przeprowadził na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.
Nauczyciel kilku kapłańskich pokoleń
Wykładowca i profesor nauk biblijnych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego i w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1969-1984) oraz na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego "Bobolanum" w Warszawie oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odznaczony tytułem kapelana honorowego Jego Świątobliwości, kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Poznaniu. Tłumacz ksiąg Pisma Świętego, cenzor kościelny, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Do publikacji księdza profesora między innymi należą: "Dzieje Apostolskie" - wstęp, przekład, komentarz w "Biblii Tysiąclecia", Poznań 1965, "Studium Pisma Świętego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w latach 1835-1939", Poznań 1969; "Katechizm religii katolickiej" (współautor), Poznań 1968; "Dzieje Bożego Objawienia" (współautor), Poznań 1968; "Współczesna Biblistyka Polska" (współautor i współredaktor), Warszawa 1972; "Ze stołu Słowa Bożego" (współautor), Poznań 1972; "Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana" - wstęp, przekład, komentarz i redakcja Nowego Testamentu w "Biblii Poznańskiej", Poznań 1974; "Zanim otworzysz Biblię" (współautor i współredaktor), Poznań 1981, "Pismo Święte Nowego Testamentu" (redakcja i przekład Ewangelii), Poznań 1984; "W kręgu Nowego Przymierza", Poznań 1985; "Ojczyzna Jezusa", Katowice 1986; "Wczoraj i dzisiaj Biblii", Gniezno 1994.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki