Logo Przewdonik Katolicki

Pierwsza taka w Polsce

PK
Fot.

Idea, jaka przed wielu laty zrodziła się u księdza prałata Szymona Daszkiewicza, dyrektora Chłopięco-Męskiego Poznańskiego Chóru Katedralnego, aby w Poznaniu powstała Katedralna Szkoła Chóralna, przeradza się w konkretne dzieło. Już 1 września br. pierwsi uczniowie zasiądą w ławkach tejże szkoły. Katedralna Szkoła Chóralna mieścić się ma w budynku przy ulicy Filipińskiej...

Idea, jaka przed wielu laty zrodziła się u księdza prałata Szymona Daszkiewicza, dyrektora Chłopięco-Męskiego Poznańskiego Chóru Katedralnego, aby w Poznaniu powstała Katedralna Szkoła Chóralna, przeradza się w konkretne dzieło. Już 1 września br. pierwsi uczniowie zasiądą w ławkach tejże szkoły.
Katedralna Szkoła Chóralna mieścić się ma w budynku przy ulicy Filipińskiej w Poznaniu, gdzie obecnie znajdują się rejonowe przychodnie lekarskie. Dopóki gabinety lekarskie nie zostaną przeniesione do innych pomieszczeń, pierwsi uczniowie Szkoły Chóralnej zasiądą w ławkach szkolnych w starym gmachu Seminarium Duchownego przy ulicy Wieżowej. Będzie to sześcioletnia, niepubliczna, ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia o kierunku chóralnym, posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Jak podkreśla dyrektor Poznańskiego Chóru Katedralnego, po ukończeniu szkoły chóralnej chłopcy muszą mieć możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum artystycznym lub ogólnym.
Nauka tylko w szkole
Choć uczniowie tej szkoły będą bardziej obciążeni nauką niż w innych szkołach podstawowych, to jednak obowiązkowy materiał będzie w całości realizowany na lekcjach. Tak się stanie między innymi dlatego, że klasy będą kameralne, liczące maksymalnie szesnastu uczniów. Organem prowadzącym nowo powstającą szkołę jest Archidiecezja Poznańska. W szkole prócz realizacji programu nauczania obowiązującego w publicznej szkole muzycznej I stopnia, z dostosowaniem do profilu szkoły mającym na celu przygotowanie uczniów do chóralnego, kameralnego i solowego śpiewu, będzie także rozwijać się młodych ludzi poprzez: plastykę, kształcenie słuchu, rytmikę, audycje muzyczne, zespoły wokalne, emisję głosu, grę na fortepianie, później także na innych instrumentach muzycznych. Szkoła chóralna ma przygotowywać wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki. Dzieci będą miały możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego. Nauczyciele, którzy uczyć będą w szkole chóralnej byli szczególnie starannie dobierani. Ksiądz Daszkiewicz podkreśla, że w szkole chóralnej mogą uczyć tylko tacy pedagodzy, którzy cieszą się wśród dzieci i młodzieży autorytetem i uznaniem oraz wykonują swój zawód z wielkim zaangażowaniem. Dzieci będą również pod opieką psychologa i pedagoga.
Elitarna szkoła czeka
Katedralna Szkoła Chóralna będzie wychowywać dzieci zgodnie z uznanym systemem wartości, opartym na zasadach moralności chrześcijańskiej, wartościach humanistycznych i ogólnoludzkich normach moralnych oraz tradycji narodowej. Zapisy do pierwszej w Polsce Katedralnej Szkoły Chóralnej dla chłopców już się odbywają i będą trwały do 15 czerwca 2004 roku. Rekrutacji dokonywać się będzie na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata przez rodziców na adres korespondencyjny, zaświadczenia lekarskiego od foniatry potwierdzającego dobry stan wiązadeł głosowych, badania wokalnych i muzycznych uzdolnień ucznia oraz jego predyspozycji psychofizycznych. Przesłuchania odbędą się w obecności komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w terminie podanym do wiadomości rodziców. Środki finansowe, jakie szkoła pozyskuje na swoją działalność, pochodzą z dotacji budżetowych przewidzianych prawem i świadczonych przez Ministerstwo Kultury, opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców uczniów, z dobroczynności społecznej, ofiar i subwencji od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji.
Czesne jak w innych szkołach
Według zapewnień księdza dyrektora prałata Szymona Daszkiewicza, wysokość czesnego w tejże szkole nie powinna odbiegać od wysokości opłat, które obowiązują w innych poznańskich szkołach niepublicznych. Zainteresowanym rodzicom szczegółowych informacji udzieli ksiądz prałat Szymon Daszkiewicz - tel. 851-71-89 oraz 0602-229-647, adres poczty e-mail ksc@archpoznan.org.pl lub chor@archpoznan.org.pl. Adres korespondencyjny 61-109 Poznań, Ostrów Tumski 1. Wszelkie bieżące informacje znaleźć można na internetowej stronie szkoły pod adresem www.ksc.archpoznan.org.pl

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki