Logo Przewdonik Katolicki

Prawo a pomoc osobom chorym i starszym

Justyna Koper
Fot.

Wiele osób zwraca się do "Przewodnika Katolickiego" z prośbą o pomoc w znalezieniu i skierowaniu do odpowiedniej instytucji zajmującej się sprawami opieki nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość pomocy wszystkim potrzebującym opieki. W naszym miejscu zamieszkania działają ośrodki pomocy społecznej (OPS), do których należy zgłosić się...

Wiele osób zwraca się do "Przewodnika Katolickiego" z prośbą o pomoc w znalezieniu i skierowaniu do odpowiedniej instytucji zajmującej się sprawami opieki nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.


Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość pomocy wszystkim potrzebującym opieki. W naszym miejscu zamieszkania działają ośrodki pomocy społecznej (OPS), do których należy zgłosić się z wnioskiem o udzielenie pomocy.
Ośrodki pomocy społecznej organizują usługi we współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie organizacjami pozarządowymi.
Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które mają trudności z robieniem zakupów, sprzątaniem, załatwianiem spraw w urzędach, higieną osobistą, wymagają opieki rehabilitanta, mogą skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Są one świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
Usługi mogą więc być gospodarcze, pielęgnacyjne i specjalistyczne. Przy zgłoszeniu do ośrodka pomocy społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Na takim zaświadczeniu powinna być też informacja, jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna.
Po zgłoszeniu wniosku o pomoc, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza wywiad środowiskowy. Celem takiego wywiadu jest ustalenie położenia materialnego danej osoby. Od wyników tego wywiadu zależy ustalenie wysokości, do jakiej wysokości będą pokrywane opłaty za usługi przez ośrodek pomocy społecznej.
O pomoc może się starać też rodzina osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona w stanie zapewnić pomocy bliskiej osobie.
Wysokość opłat za usługi pokrywana przez OPS zależy od miejsca zamieszkania, gdyż władze każdej gminy uchwalają własne zasady odpłatności. Ponadto wysokość tej opłaty zależy od dochodu netto, przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest ten dochód, tym mniejszy jest udział OPS w tych opłatach.
Ponadto osoby starsze, chore, niepełnosprawne mogą liczyć na organizacje pozarządowe. W każdej większej miejscowości działają takie organizacje jak CARITAS, PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Ostatnio powstało też wiele fundacji, towarzystw i stowarzyszeń działających na rzecz emerytów, chorych na nieuleczalne choroby, biednych.
Zawsze, a zwłaszcza w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia, warto zainteresować się potrzebującymi i udzielić im choćby drobnej pomocy.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki