Logo Przewdonik Katolicki

Prawo pracy kolejne zmiany

Justyna Koper
Fot.

W poprzednich dwóch artykułach przedstawione zostały istotne zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, które obowiązują już od 29 listopada 2002 roku. Ponadto ustawodawca wprowadził też możliwość zmian na mniej korzystne w przewidzianych umowach o pracę sytuacjach szczególnych. Od 29 listopada br. pracodawcy, z powodu trudnej sytuacji finansowej, zatrudniający mniej niż 20 pracowników,...

W poprzednich dwóch artykułach przedstawione zostały istotne zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, które obowiązują już od 29 listopada 2002 roku. Ponadto ustawodawca wprowadził też możliwość zmian na mniej korzystne w przewidzianych umowach o pracę sytuacjach szczególnych.

Od 29 listopada br. pracodawcy, z powodu trudnej sytuacji finansowej, zatrudniający mniej niż 20 pracowników, będą mogli po konsultacji z przedstawicielami pracowników albo organizacją związkową wprowadzić mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.
W uzasadnionych sytuacjach, przy trudnej kondycji finansowej pracodawcy, będzie istniała możliwość zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy, zawartych w regulaminach pracy, układach zbiorowych, porozumieniach i statutach. Takie zawieszenie będzie mogło trwać nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Nastąpiły także zmiany w zakresie czasu pracy. Obecnie pracodawcy mogą stosować przerywany czas pracy dla wszystkich pracowników, gdy jest to uzasadnione rodzajem lub organizacją pracy. Przerwa w pracy może trwać najdłużej 5 godzin i nie wlicza się jej do czasu pracy. Pracownikowi przysługiwać ma wtedy połowa wynagrodzenia należnego za czas postoju.
Według nowych przepisów, pracodawca może wprowadzić dodatkową przerwę, która nie będzie wliczana do czasu pracy. Przerwa ta może być dłuższa – do 60 minut i pracownik będzie mógł ją wykorzystać na posiłek lub załatwienie spraw osobistych.
Godziny nadliczbowe stanowiły zawsze problem zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Do tej pory liczba godzin nadliczbowych na jednego pracownika nie mogła przekroczyć 4 godzin na dobę oraz 150 godzin w roku kalendarzowym. Obecnie liczba godzin nadliczbowych może wzrosnąć, jednak czas pracy z ich uwzględnieniem nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo w przyjętym czasie rozliczeniowym.
Pracodawca może także udzielić pracownikowi dzień wolny od pracy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, nawet bez wniosku pracownika.
Obecnie za pracę w godzinach nocnych pracodawca może rozliczać się z pracownikiem stale pracującym poza zakładem pracy w formie ryczałtu, a nie dodatku pieniężnego.
Ostatnia zmiana wprowadzona od 29 listopada br. dotyczy obowiązku powiadamiania inspektorów pracy i sanitarnego o zmianach działalności gospodarczej.
Obecnie pracodawcy nie mają obowiązku powiadamiania inspektorów przy zamykaniu czy likwidowaniu firmy oraz zmianach działalności, które nie mogą powodować zwiększenia zagrożenia dla zdrowia pracowników.
Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2003 roku, zostaną omówione w następnym artykule.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki