Logo Przewdonik Katolicki

Czas łaski i uświęcenia

KS. PAWEŁ ŚMIGIEL

W czwartkowy wieczór 12 maja, w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, biskup włocławski Wiesław Mering przewodniczył Eucharystii w 1050-lecie chrztu Polski.

Dla wiernych z parafii św. Maksymiliana Kolbego był to czas misji świętych, czas łaski miłosierdzia, odnowienia, pogłębienia i umocnienia wiary. Specyfika misji świętych zakłada specjalistyczne spojrzenie na różnorodność wspólnoty parafialnej. Dlatego też kolejne dni skłaniały wiernych do osobistej refleksji, ożywienia wiary w sakramencie chrztu św.; uświadomienia sobie, czym jest dojrzałość chrześcijańska w sakramencie bierzmowania, radości z udziału w sakramencie pokuty i pojednania, umocnienia ciała i duszy w sakramencie namaszczenia chorych, pogłębienia miłości, wierności i uczciwości w sakramencie małżeństwa. Finał misji to poświęcenie wspólnoty Matce Najświętszej i radość z doświadczenia sakramentu Eucharystii.
Kulminacyjnym wydarzeniem misji świętych była czwartkowa Msza św., podczas której biskup włocławski Wiesław Mering udzielił sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dwojgu dorosłym osobom: Patrycji i Maciejowi. Ich formacją zajmował się piszący te słowa wikariusz parafii Maksymiliana Kolbego w Koninie. Poszczególne etapy Mszy św. ukazywały proces wchodzenia do wspólnoty, jej trwanie i ukierunkowanie na Jezusa Chrystusa, który jest Droga, Prawdą i Życiem każdego wierzącego człowieka.
W homilii ks. Grzegorz Kamiński ukazał wartość życia zakorzenionego w Chrystusie. Czerpanie ze zdroju Bożej mocy począwszy od chrztu św. pozwala człowiekowi wydawać owoce i osiągnąć życie wieczne pomimo zmagań życia codziennego. Przykładem tego są dzieje Polski, która pomimo  zdrad, ataków i prześladowań, zawsze trwała przy Panu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie.
W słowie przed błogosławieństwem skierowanym do wiernych ks. bp Mering ze wzruszeniem podkreślił wyjątkowość drogi chrześcijańskiej, Bożego prowadzenia człowieka za rękę. Cytując Apokalipsę, wskazał na białe szaty ochrzczonych Patrycji i Macieja, i przytoczył słowa św. Jana: „To ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty we krwi Baranka”. Kryje się w tym głęboka wartość chrześcijańskiego wybrania, którego Bóg dokonuje przy wezwaniu każdego z nas do życia we wspólnocie Kościoła i z Nim samym. Ksiądz biskup podkreślił, że chrześcijanie, choć nie są wolni od trosk świata współczesnego, to jednak są zobowiązani do dawania świadectwa o Bogu.
Misje, przygotowane z inicjatywy ks. prałata Wojciecha Kochańskiego, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, prowadzili kapłani ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny pod przewodnictwem ks. rektora Adama Bajorskiego, z udziałem ks. Grzegorza Kamińskiego, ks. Łukasza Skołuda, alumnów i diakonów.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki