Logo Przewdonik Katolicki

Nowy człowiek w każdym z nas

Bernadeta Kruszyk

Nie będzie nowych początków Kościoła, Polski i Europy, jeśli nie będzie nowego człowieka w każdym z nas. Te słowa z przesłania X Zjazdu Gnieźnieńskiego naprawdę warto wziąć sobie do serca.

Chrzest, wolność, miłosierdzie, pojednanie, wiara i świadectwo – te słowa w ogromnym skrócie streszczają tematy i zagadnienia podjęte podczas jubileuszowego X Zjazdu Gnieźnieńskiego, który w dniach 11–13 marca odbył się w Gnieźnie. W kongresie wzięło udział ponad pół tysiąca świeckich i duchownych  różnych wyznań z Polski i Europy. Debaty relacjonowali dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi. Zjazd obecny był również w mediach społecznościowych, a w debaty włączali się nie tylko uczestnicy obecni na miejscu, ale także internauci.
 
Odnaleźć radość wiary
Nie możemy bać się mówić o swoich wartościach i ich bronić – mówił podczas inauguracji zjazdu prezydent RP Andrzej Duda, który gościł w Gnieźnie pierwszego dnia obrad. – Wyrzeczenie się tego wszystkiego, co związane jest z Dekalogiem, z tym, co niesie chrzest, nie prowadzi do niczego dobrego – podkreślił, wskazując, że historia pokazuje, że źle pojmowana wolność prowadzi do zagłady. O tym, jak bardzo świat potrzebuje wiarygodnego, ale i radosnego świadectwa chrześcijan mówił także kard. Luis Antonio Tagle z Filipin, którego przyjazd na zjazd gnieźnieński był jednocześnie pierwszą wizytą w Polsce. Z właściwą sobie bezpośredniością i prostotą metropolita Manili nazywany często „Wojtyłą z Azji” zachęcał, byśmy przyjrzeli się naszemu świadectwu wiary. – Tylko osoba, która ma płomienną wiarę, może zapalić innych. Jeśli nie ma tego płomienia, to w jaki sposób możemy spodziewać się, że ktoś tę wiarę od nas przejmie? – pytał. – Musimy przyciągać pięknem i radością naszej wiary. Proszę was, wyglądajcie na osoby zadowolone, rozradowane. Pokażcie światu, że w chrześcijaństwie jest radość i wolność, także w waszych łzach solidarności z cierpiącymi. Niech wszyscy zobaczą piękno naszej wiary, ona ich wyzwoli – prosił kard. Tagle, a jego wystąpienie wielokrotnie przerywały oklaski.
 
Pojednanie jest możliwe
Ważne słowa padły także z ust abp. Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który w Gnieźnie mówił o niełatwym, niemniej możliwym i potrzebnym – jak się wyraził – pojednaniu między Ukrainą, Polską i Rosją, nie omijając przy tym tematu konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą. Jak przyznał, mimo rozbieżności oraz dramatu całej sytuacji i bolesnych doświadczeń, należy szukać dróg do odbudowania szczerych relacji dobrosąsiedzkich między naszymi Kościołami, narodami i państwami. Rosjanie – tłumaczył – patrzą na historię stosunków z krajami ościennymi z własnej perspektywy, nie zauważając często okresów naznaczonych gorzkim doświadczeniem krzywd. – Tak długo, jak jedna ze stron w relacjach polsko-ukraińsko-rosyjskich będzie przerzucać cały ciężar odpowiedzialności na stronę drugą lub negować jej podmiotowość, znalezienie porozumienia będzie niemożliwe. Pierwszy krok w procesie pojednania między naszymi narodami i Kościołami winien robić nie ten, kto bardziej zawinił, ale raczej ten, kto ma więcej siły duchowej i jest bardziej otwarty – mówił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
 
Zadanie, nie zasługa
Zjazd gnieźnieński był również miejscem dyskusji o misyjności małżeństwa sakramentalnego, kulturze i religii, wolności ćwierć wieku po upadku systemu komunistycznego i miłosierdziu, także w kontekście zalewającej Europę fali uchodźców i emigrantów. Jak stwierdziła Janina Ochojska z Polskiej Misji Humanitarnej kontakty z ludźmi różnych wyznań i grup społecznych nie tylko nie zachwiały jej wiary, ale pomogły ją wzmocnić. – Nie bójmy się tzw. obcych. Powinniśmy nacisnąć na nasze władze, by zgodziły się przyjąć uchodźców – mówiła, dopowiadając, że jeśli byłyby jakiekolwiek zagrożenia, to trzeba je nazwać, przedyskutować i umiejętnie się przed nimi obronić. Uczestnicząca w debacie s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia podkreśliła z kolei, że fundamentem bycia miłosiernym jest doświadczenie miłosierdzia. – Wszystko, co mam, to, że nie lecą mi bomby na głowę, czy też to, że nie urodziliśmy się w obozie dla uchodźców, nie jest moją zasługą, ale jest moim zadaniem. Jeśli podejdziemy do życia w ten sposób, wówczas nie będzie problemu ubóstwa, zrozumiemy, że jesteśmy braćmi i siostrami. Jeśli mój brat leży w tej chwili w błocie na granicy Macedonii albo wiem, że ktoś od dawna marzy o tym, żeby zjeść kotleta, to nie mogę mu nie pomóc, skoro jest moim bratem – powiedziała.
 
Kropla, która drąży skałę
Licznym debatom i panelom jak zawsze towarzyszyła modlitwa duchownych i wiernych z Kościołów chrześcijańskich obecnych na zjeździe, prowadzona zarówno w aulach, jak i kościołach Gniezna. W czasie piątkowego nabożeństwa ekumenicznego w katedrze duchowni wszystkich wyznań wraz z wiernymi wspólnie wyznali wiarę i uczestniczyli w obrzędzie obmycia na znak zanurzenia w Chrystusie. W niedzielę, na zakończenie zjazdu gnieźnieńskiego, modlili się w 3. rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową oraz dziękowali za duchowe owoce trzydniowego kongresu. Jakie? – Widzę je przede wszystkim w ludziach – przyznał prymas Polski abp Wojciech Polak, który po raz pierwszy był gospodarzem spotkania. – Zjazdy gnieźnieńskie – mówił dalej – nie są miejscem tworzenia projektów religijnych czy politycznych. Porównałbym je raczej do kropli, która drąży skałę, a więc kruszy uprzedzenia w ludzkich sercach. 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}