Logo Przewdonik Katolicki

Pracujemy dla Boga

s.Rut Zawadzka ZSNM

„Niech w duszach waszych ciągle przebywa niebiańska radość z całkowitego oddania się Bogu” – tak pisał do swoich sióstr sługa Boży bp Wojciech Owczarek.

I tak starają się żyć na co dzień Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, którego misją jest ewangelizacja i wychowanie dzieci i młodzieży, praca duszpasterska w parafiach oraz posługa wśród chorych i starszych.
 
Bohater pracy
Początki zgromadzenia sięgają przełomu XIX i XX w., kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. Przy jego powstaniu Bóg posłużył się osobą młodej kobiety – Franciszki Rakowskiej, która po śmierci rodziców pomagała swojej cioci w zakładzie krawieckim we Włocławku, gromadząc wokół siebie dziewczęta i ucząc je zawodu. Ogromne pragnienie poświęcenia się dla Boga, przykład modlitwy i pracy Franciszki, pociągnęły jej współpracownice do zorganizowania wspólnoty opartej na zasadach życia zakonnego. Nie było to jednak takie proste, ponieważ w zaborze rosyjskim wiele istniejących już wspólnot ulegało likwidacji, a o zakładaniu nowych nie było mowy. Młoda instytucja nabierała mocy w ukryciu, aż do jej zatwierdzenia w 1911 r. pod nazwą Stowarzyszenie Kobiet Wspólnej Pracy Rzymskokatolickiego Wyznania. Po śmierci Franciszki w 1915 r. opiekę duchową, materialną i prawną nad tą wspólnotą przejął ks. Wojciech Owczarek (od 1918 r. biskup pomocniczy we Włocławku). W 1922 r. stowarzyszenie zostało zatwierdzone jako zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych. Bp Owczarek, obecnie sługa Boży, który do śmierci w 1938 r. ofiarnie służył zgromadzeniu – swemu „duchowemu dziecięciu”, jak je nazywał – został uznany jego założycielem. Miał on wielkie nabożeństwo do Maryi, którą kochał całym sercem, czego świadectwem są m.in. jego duchowe notatki, pisane podczas rekolekcji. Zwraca się do Niej, jak do najczulszej Matki: „Maryjo, Matko ukochana, Ty mnie wspierać będziesz, by Chrystus utworzył się w sercu moim, we mnie żył, mną kierował, rządził”. Czytając notatki ojca założyciela zauważamy też, jak bardzo cenił Boży dar, jakim jest czas i praca: „Będę bohaterem pracy, nie tracąc ani jednej chwili wolnej, wykonując rzeczy niezbędne, pożyteczne, a na końcu dopiero te, które sprawiają mi osobistą przyjemność”. Cechuje go niezwykła pilność w wykonywaniu danej czynności, cały się jej oddaje, a wszystko czyni w duchu wiary. W 1983 r. zgromadzenie otrzymało prawa papieskie, a jego placówki znajdują się nie tylko na terenie Polski, ale także w Anglii, Niemczech i na Białorusi.
 
Poprzez modlitwę i pracę
Szczególną misją Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi jest praca wykonywana w komunii z Bogiem i w łączności ze współsiostrami dla budowania Bożego królestwa i dla dobra całej rodziny ludzkiej. Wzorem takiej postawy jest Chrystus podejmujący pracę domową w Nazarecie i apostolską. Drugi rys zawarty także w nazwie zgromadzenia to podążanie na wzór Niepokalanej drogą kontemplacji Bożych tajemnic oraz czynnej miłości bliźniego. Cechuje nas głęboki kult Matki Bożej Niepokalanej, przez naśladowanie Jej cech, udział w nabożeństwach ku Jej czci, mówienie o Niej, noszenie cudownego medalika i rozdawanie go spotkanym ludziom. Siostry za przykładem Niepokalanej uczą się bycia siostrą i matką dla dzieci, młodzieży, starszych i chorych, a szczególnie dla kobiet i dziewcząt. Wspólnocie patronuje również św. Józef, który uczy siostry prostego życia, uświęcania wykonywanych czynności oraz łączenia modlitwy z pracą. Nie jest ważne, co siostry wykonują, ale jak i dla Kogo pracują. Naszym zadaniem jest oddziaływanie na innych poprzez modlitwę i pracę. „Tak dokładnie spełniać każdą czynność, jak byśmy nigdy do niej nie wrócili, jakby zależało od niej zbawienie nasze, owszem zbawienie świata całego” – zalecał nasz ojciec założyciel. Jednocześnie zgromadzenie działa na polu wychowawczym: w przedszkolu, domu dziecka i internatach. Siostry katechizują dzieci i młodzież, prowadzą grupy przykościelne, podejmują prace apostolskie w duszpasterstwie parafialnym i w instytucjach kościelnych. W ramach dzieł dobroczynnych siostry pracują w domu opieki, szpitalach, z osobami starszymi, oferują poradnictwo psychologiczne, służą poczętemu życiu przez duchową adopcję dziecka poczętego i czuwanie nad Oknem Życia we Włocławku. Zgromadzenie organizuje też dni formacyjne i rekolekcje dla dziewcząt, aby mogły się zatrzymać, wyciszyć i usłyszeć, jaką drogę powołania ma dla każdej z nich Jezus. Zresztą już bp Owczarek zachęcał siostry, aby objęły opieką i modlitwą dziewczęta i kobiety, uważając, że od ukształtowania ich serc zależy los przyszłych pokoleń. Jak bowiem na straży świętej rodziny z Nazaretu stała Maryja, tak na straży naszych rodzin stoją kobiety, matki. Dla nich, dla zapracowanych kobiet, organizowane są sesje rekolekcyjne, aby mogły się wzmocnić duchowo do pełnienia swojego powołania.
 
Siostry w Poznaniu
Zgodnie ze swoją misją, Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, mają rozszerzać królestwo Boże w świecie przez wykonywaną pracę w zjednoczeniu z Chrystusem i Matką Bożą Niepokalaną – naszą patronką. Na terenie archidiecezji poznańskiej realizują swój charyzmat, pracując w szkole jako katechetki, w wydawnictwie Flos Carmeli, wśród młodzieży, wspierając pomocą biednych. Współpracują także z księżmi chrystusowcami i służą w parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. Jednak głównym dziełem realizowanym przez zgromadzenie, od początku istnienia poznańskiej placówki, czyli od 1937 r., jest przedszkole. Po przejęciu go w 1962 r. przez władze komunistyczne, siostry odzyskały budynek przy ul. Tomickiego dopiero w 1989 r. Obecnie katolickie Przedszkole nr 26 ma prawa placówki publicznej i jest dostępne dla wszystkich dzieci, niezależnie od wyznania rodziców. Pracując w przedszkolu, razem z nauczycielkami świeckimi, siostry starają się nie tylko spędzać z dziećmi czas na nauce i zabawie, ale także wychowywać je, przekazując wzorce moralne, uczyć obowiązkowości, odpowiedzialności i patriotyzmu. Współpracują również z całymi rodzinami swoich wychowanków. Do pracy wśród dzieci inspirują je także słowa ojca założyciela: „Umiłujcie w duchu Chrystusowym, jeżeli można powiedzieć, namiętnie pracę. Niech ona będzie waszą cechą wybitną, ona was prędko uświęci, zjedna powszechny szacunek i pozwoli dużo robić dla ubogich, dziatwy, tej najprzedniejszej cząstki dziedzictwa Chrystusowego”. Ze względu na wzrastającą liczbę dzieci zgłaszanych do przedszkola, zgromadzenie podjęło decyzję o budowie nowego budynku, w którym mogłaby się pomieścić około setka przedszkolaków. Został on ukończony w ubiegłym roku.
 


Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi (ZSNM)
 
Zgromadzenie w sieci: www.siostrywspolnejpracy.pl
www.facebook.com/SiostryWspolnejPracy
 
Dom Generalny
ul. Orla 9
87–800 Włocławek
tel. 542 313 228
e-mail: orla@siostrywspolnejpracy.pl
 
Dom w Poznaniu
ul. Tomickiego3
61–116 Poznań
tel. 618 774 832, 618 771 736 (przedszkole)
e-mail: przedszkole@zsnm.pl
www.przedszkole.zsnm.pl
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki