Logo Przewdonik Katolicki

Aby wzrastali lepsi

s. Jolanta Gołębiowska ZSNM
Fot.

1 kwietnia br. we Włocławku rozpoczął działalność opiekuńczo-wychowawczą prowadzony przez Caritas Diecezji Włocławskiej Dom Dziecka im. ks. bp. Wojciecha Owczarka. Dom mieści się przy ul. Leśnej 2 a, stanowi własność Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i przeznaczony jest dla czternaściorga dzieci w wieku od trzech do osiemnastu lat. Placówka powstała w wyniku...

1 kwietnia br. we Włocławku rozpoczął działalność opiekuńczo-wychowawczą prowadzony przez Caritas Diecezji Włocławskiej Dom Dziecka im. ks. bp. Wojciecha Owczarka. Dom mieści się przy ul. Leśnej 2 a, stanowi własność Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi i przeznaczony jest dla czternaściorga dzieci w wieku od trzech do osiemnastu lat.

Placówka powstała w wyniku zapotrzebowania społecznego. Usilnie pracujemy, by stworzyć życzliwy, bezpieczny dom, który zrekompensuje dzieciom niedostatek lub brak rodzicielskiego zainteresowania, miłości, serdeczności, troski i wychowania. Zależy nam, by zatarły się w ich pamięci bolesne przeżycia, by w zastępczym przecież domu czuły się potrzebne i kochane. Kierujemy się przesłaniem ks. bp. Owczarka: „Jeżeli zaniedbamy wychowanie tych mas w duchu zasad katolickich i polskich, smutna przyszłość rysuje się przed nami. Musimy wszyscy zakasać rękawy i wziąć się do wytężonej pracy, i zdobyć się na bohaterskie wysiłki, które nieraz samemu tylko Bogu będą znane”.

Od początku istnienia domu zakonnego przy ul. Leśnej (1930 r.) siostry prowadziły działalność opiekuńczo-wychowawczą. Przed wojną otoczyły opieką dzieci z najbiedniejszych rodzin Włocławka w wieku od 2 do 7 lat; po wojnie otworzyły dom dla około 90 dzieci w wieku przedszkolnym. W okresie komunizmu dom przeznaczony był na pracę katechetyczną; po remoncie – na internat dla dziewcząt i ośrodek rekolekcyjny dla młodzieży żeńskiej i sióstr. Obecne zadanie domu jest kontynuacją wcześniejszej misji.

W pracę zaangażowane są siostry zakonne i świeccy. Charakter placówki stawia przed zespołem wymagania; konieczne są umiejętności pedagogiczne, kreatywność i pomysłowość w działaniu, a także dar przekazywania dzieciom ducha radosnego optymizmu.

W działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, uwzględniając potrzeby wychowanka i jego możliwości. Wprowadzamy podopiecznych w świat wartości uniwersalnych, takich jak miłość, dobro, prawda, piękno, wolność. Zależy nam na współpracy z rodziną wychowanka; chodzi o stworzenie warunków umożliwiających powrót do rodzinnego domu. Wiemy jednak, że jakość tej współpracy w znacznej mierze zależy od rodziców.

Ważnym wydarzeniem w krótkiej jeszcze historii placówki była wizyta biskupa diecezjalnego Wiesława Alojzego Meringa; 13 września 2007 r. pasterz diecezji, przy udziale licznych gości, dokonał poświęcenia domu. Uczestnikami uroczystości byli: ks. prał. Marek Sobociński – dyrektor Caritas diecezji włocławskiej, m. Miriam Duniak – matka generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, ks. Paweł Szymański FDP – proboszcz par. Najśw. Serca Jezusowego, na terenie której znajduje się dom dziecka, Maria Ignatowska i Anna Latecka – dyrektorka i wicedyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, siostry zakonne ZSNM, księża wspomagający działalność domu dziecka. W spotkaniu wzięli udział również pracownicy placówki i wychowankowie; powitali oni dostojnego gościa kwiatami. Pasterz wyraził radość z odwiedzin oraz nadzieję, że dom zawsze będzie bliski dzieciom i zostaną tu dobrze przygotowane do dorosłego życia.

Wspólnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym ks. bp dokonał obrzędu poświęcenia pomieszczeń domu. Następnie odbył się wspólny podwieczorek, na początku którego niżej podpisana dyrektorka domu podziękowała za pomoc dyr. Ignatowskiej i ks. dyr. Sobocińskiemu; dzięki nim dzieci przebywały latem na wypoczynku nad Bałtykiem. Podziękowanie za obecność, troskę i modlitwę otrzymał ks. bp Mering, który na zakończenie spotkania udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Dzieci potrzebują miłości, troski i nadziei na lepsze życie. Należy im stworzyć bezpieczne dzieciństwo, zapewnić mądre dojrzewanie do dorosłości. Urzeczywistnienie tego celu jest dla nas wielkim wyzwaniem.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki