Logo Przewdonik Katolicki

Gniezno ks. Jerzemu

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył gnieźnieńskim obchodom 30. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W jego postaci odnajdujmy wciąż na nowo świadka i sługę piękna i prawdy Ewangelii mówił.

Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył gnieźnieńskim obchodom 30. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. – W jego postaci odnajdujmy wciąż na nowo świadka i sługę piękna i prawdy Ewangelii – mówił.

Uroczystości odbyły się 19 października wieczorem w kościele pw. św. Wawrzyńca – jedynym w Gnieźnie posiadającym relikwie kapłana męczennika. Wspominając go, abp Polak powtórzył w homilii słowa modlitwy, w których tylekroć prosił, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. W nich i we wszystkim, co do nas mówił, o co się z nami i dla nas modlił, było – jak podkreślił abp Polak – rozważanie Chrystusowej Ewangelii i przekładanie jej wskazań na nasze konkretne życie. – Czyż nie z Ewangelii płynie przypomnienie, że tylko ten może zwyciężać zło, który sam jest bogaty w dobro – mówił. – Czyż nie z Ewangelii wypływa upomnienie, że nie może wystarczyć nigdy tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści czy przemocy, ale że to my sami musimy być prawdziwymi świadkami i obrońcami sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. I czyż to nie właśnie Chrystusowa Ewangelia – wyliczał dalej prymas – wciąż woła o człowieka wiernego swemu sumieniu; upomina się o ludzką godność i poszanowanie tej godności, o prawdę, której nie można zagłuszyć czy rozmywać w ludzkim sercu. – Właśnie ta logika głębokiego szacunku dla każdego człowieka – zaznaczył – nawet tego, który osobiście uwikłany był w istniejące wówczas zło, z jednoczesnym jasnym, przejrzystym i odważnym demaskowaniem mocy zła, niewątpliwie powodowały, że ten skromny kapłan tak bardzo zagrażał złu. Mówił do przyjaciół swoich: nie walczę z ofiarami zła, ale ze złem. Może warto tej właśnie postawy się od niego uczyć – dodał abp Polak.

Mszę św. wspólnie z prymasem Polski celebrowali ks. kanonik Jan Szrejter, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca, oraz ks. kanonik Bogdan Czyżewski z gnieźnieńskiego seminarium duchownego. W modlitwie powszechnej modlono się m.in. za morderców ks. Jerzego i ich mocodawców. Pod koniec Eucharystii licznie zgromadzeni wierni zaśpiewali pieśń Boże coś Polskę, a po zakończeniu Mszy św. abp Polak poświęcił i złożył w specjalnie przygotowanym miejscu kamień węgielny z góry Synaj pod budowę obelisku upamiętniającego zamordowanego kapłana. W miejscu tym, przy podobiźnie zamordowanego kapłana płonęły znicze, a wartę honorową trzymali harcerze. Przed Mszą św. natomiast odbył się krótki koncert Chóru Prymasowskiego, który śpiewem uświetnił także liturgię.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki