Logo Przewdonik Katolicki

Medale dla zasłużonych archidiecezjan

PK
Fot.

Tradycyjnie już, podczas nieszporów sprawowanych w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, abp Stanisław Gądecki wręczył medale Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (Za znaczące zasługi dla archidiecezji poznańskiej).

Tradycyjnie już, podczas nieszporów sprawowanych w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, abp Stanisław Gądecki wręczył medale „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” (Za znaczące zasługi dla archidiecezji poznańskiej).

W tym roku odznaczenia przyznawane „w duchu wdzięczności za wierną służbę archidiecezji poznańskiej” otrzymały:

Osoby zaangażowane w działalność Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej:

– Centrum Wspierania Rodziny „Swoboda” w Poznaniu z dyr. Elżbietą Chełkowską – Centrum jeszcze jako Dom dziecka nr 1 pod kierownictwem Elżbiety Chełkowskiej 25 marca 2009 r. przyjęło pod swój dach okno życia. Zostaje uhonorowane za zaangażowanie w troskę o dzieci i rodzinę wyrażające się w licznych działaniach opiekuńczych i wychowawczych, a w sposób szczególny za stałą troskę nad oknem życia.

– prof. dr hab. Andrzej Urbaniak – za wieloletnie zaangażowanie w działania formacyjne i edukacyjne Duszpasterstwa Rodzin w Archidiecezji Poznańskiej: katechezy przedmałżeńskie, wykłady na Podyplomowym Studium Rodziny, liczne wykłady, konferencje na temat wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie oraz za wieloletnią i trwającą do dzisiaj opiekę nad rejonem leszczyńskim Duszpasterstwa Rodzin, a także zaangażowanie w popularyzowanie wiedzy o wychowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie zarówno poprzez udział w tworzeniu programów szkolnych, jak i bogaty dorobek literacki.

– dr Jacek Pulikowski – za wieloletnie zaangażowanie w działania na rzecz małżeństw i rodzin realizowane poprzez sprawowanie funkcji prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, bogatą działalność formacyjną i edukacyjną na temat małżeństwa i rodziny realizowaną poprzez liczne konferencje, wykłady, rekolekcje; zaangażowanie w poradnictwo rodzinne oraz pomoc małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności, wyrażające się m.in. posługą w Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w Poznaniu, za zaangażowaną pracę w Radzie Duszpasterstwa Rodzin, a także za trud w tworzenie bardzo bogatego dorobku literackiego propagującego wartości chrześcijańskiego życia małżeńskiego i rodzinnego.

– dr inż. Tadeusz Jakubowski – za wieloletnie zaangażowanie w działania na rzecz małżeństw i rodzin, zaangażowane działania w opiekę nad rejonem szamotulskim Duszpasterstwa Rodzin oraz udział w pracach Rady Duszpasterstwa Rodzin, a także za współtworzenie i opiekę nad filią Instytutu Rodziny w Łomiankach działającą w Poznaniu, za zaangażowanie w poradnictwo rodzinne oraz pomoc małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności.

Osoby zaangażowane w działalność Caritas Archidiecezji Poznańskiej:

– Maria Kardaś – zaangażowana w działalność Caritas Archidiecezji Poznańskiej od jej początków, oddana sprawie najbardziej potrzebujących;

– Karol Lehmann – dyrektor XI LO w Poznaniu, od 10 lat współorganizator poznańskiej Wigilii dla ubogich i bezdomnych, początkowo na terenie liceum, obecnie na terenach MTP.

Osoby zaangażowane w działalność duszpasterską i społeczną w parafiach archidiecezji:

– w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu – Barbara Barcikowska i Danuta Ratajewska;

– w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – Tadeusz Słomiński;

– w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu – Anna Kwaśna;

– w parafii pw. św. Barbary w Luboniu – Eugenia i Stanisław Butka oraz Tomasz Błaszak;

– w parafii pw. św. Marcina w Łaszczynie k. Rawicza – Stanisława i Janusz Stolasiowie oraz Andrzej Woziwodzki;

– w parafii pw. św. Wojciecha w Dalewie – Grażyna Wojciechowska i Przemysław Ludwik Lewandowski;

– w parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu – Mirosława i Marek Suscy;

– w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Poznaniu Kobylepolu – Maria Tukałło i Katarzyna Orzechowska.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code
  • awatar
    Hans
    25.06.2017 r., godz. 14:53

    Chrystus osobiście jeden tylko dźwigał krzyż i to ten najważniejszy dla nas, gdy Szymon Cyrenejczyk nie oczekiwał za pomoc naszemu Panu jakiejkolwiek nagrody. Dlatego też mnie wystarczy tylko ten jeden krzyż, który w życiu przyszło mi dźwigać, wiedząc, że na mojej trumnie z pewnością też będzie krzyż, jak i ten nad grobem. Czy za dobro dane innemu człowiekowi oczekuję nagrodę? Tak, ale tej w niebie - i to będzie dla mnie najważniejsze!!! Nie jestem człowiekiem, który za swoje bohaterstwo miałbym nosić mnóstwo odznaczeń, które po mojej śmierci dla rodziny będą tylko kłopotliwym balastem historii, które w niejednym przypadku mogą wylądować na śmietniku (przykre, ale prawdziwe!). Pamiętam, jak na Rynku Łazarskim w Poznaniu niektórzy weterani sprzedawali nawet swoje bohaterskie trofea noszone przez wiele lat na piersi. Dodajmy: w komunie byli już tacy, którzy szczycili się sowimi medalami, gdy społeczeństwo dawało temu komentarz jedynie z "wesołym uśmiechem"... Zdaję sobie sprawę, że każdy ma swój słuszny wybór i wolną wolę, pamiętając, że za nagrody otrzymane tu na ziemi, w niebie już niczego nie otrzymamy. Historia bogacza i Łazarza jest tutaj najlepszym przykładem, by nie trąbić przed ludźmi o swoich dobrych czynach, które ja staram się zachować w skrytości

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki