Logo Przewdonik Katolicki

Znać przykazanie i je zachowywać

Bp Stefan Cichy
Fot.

Po wakacyjnej przerwie dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Uczniowie na nowo będą zdobywać wiedzę o otaczającym świecie i wytworach ludzkiej myśli, o pięknie literatury i wydarzeniach z historii, a także poznawać naukę Bożą, poznawać Jego przykazania i według nich żyć. Także dorośli mają o tym pamiętać. Dla człowieka wierzącego poznanie nakazów Bożych ma się łączyć z przeżywaniem bliskości Boga i szczerą przyjaźnią z Nim.

Po wakacyjnej przerwie dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Uczniowie na nowo będą zdobywać wiedzę o otaczającym świecie i wytworach ludzkiej myśli, o pięknie literatury i wydarzeniach z historii, a także poznawać naukę Bożą, poznawać Jego przykazania i według nich żyć. Także dorośli mają o tym pamiętać. Dla człowieka wierzącego poznanie nakazów Bożych ma się łączyć z przeżywaniem bliskości Boga i szczerą przyjaźnią z Nim.

 

 

Dzisiejsze czytania liturgiczne skłaniają do refleksji nad Bożymi przykazaniami. Pan Jezus zarzuca faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że przywiązują zbytnią wagę do zwyczajów i ludzkich tradycji, a zaniedbują przez to przykazania i sprawy Boże. Zwraca uwagę na wnętrze, na serce, z którego pochodzą złe myśli, grzechy i wszelkie zło. Stwierdza o swoich rodakach: „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie”.

Wielokrotnie na kartach Pisma Świętego znajdujemy wezwania do zachowania przykazań. Jezus wzywa: „Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania!” (Mt 19, 16). Św. Jan Apostoł pisze: „Kto mówi, że Go zna, a nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy” (1 J 2, 4).

Do życia przykazaniami wzywają katechizmy. W tym roku mija 20 lat od ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, a rok temu ogłoszono katechizm dla młodych YOUCAT. Dokumenty te, jak wiadomo, składają się z czterech części: pierwsza omawia chrzcielne wyznanie wiary, druga – sakramenty wiary, trzecia – życie wiary, czyli przykazania, a czwarta mówi o modlitwie wierzącego i zawiera piękny komentarz do modlitwy Ojcze nasz.

„Część trzecia Katechizmu ukazuje cel ostateczny człowieka stworzonego na obraz Boży – szczęście, oraz drogi wiodące do niego: prawe i wolne działanie z pomocą prawa i łaski Bożej (dział pierwszy); działanie, które wypełnia podwójne przykazanie miłości wyrażone w dziesięciu przykazaniach Bożych (dział drugi)” (KKK 16).

YOUCAT zaznacza, że „bycie chrześcijaninem to coś więcej niż poprawne życie, zachowywanie przykazań. Bycie chrześcijaninem to żywa relacja z Jezusem. Chrześcijanin łączy się ściśle i osobowo ze swoim Panem i wyrusza wraz z Nim w drogę, która prowadzi do prawdziwego życia” (348).

Wymagania zawarte w Bożych przykazaniach przypominał swym rodakom bł. Jan Paweł II w czasie pierwszej części swej IV Pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r. Będąc 1 czerwca 1991 r. w Koszalinie, mówił: „Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza – Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii – głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra”.

Na szlaku swego pielgrzymowania po ojczystej ziemi papież przypominał aktualność wszystkich przykazań. Na zakończenie pierwszej części tej pielgrzymki podkreślił, że wszystkie przykazania zawierają się w Chrystusowym przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Warto co jakiś czas sobie i innym przypominać to, co nam bł. Jan Paweł II mówił o przykazaniach przed 21 laty i czego uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki