Logo Przewdonik Katolicki

Wymowa Chrystusowego Krzyża

Bp Stefan Cichy
Fot.

W Niedzielę Palmową wspominamy w liturgii wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy oraz Jego Mękę i Śmierć w tym mieście. Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o znaczeniu tych wydarzeń: Wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście Królestwa, które Król-Mesjasz idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania.W Niedzielę Palmową wspominamy w liturgii wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy oraz Jego Mękę i Śmierć w tym mieście. Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o znaczeniu tych wydarzeń: „Wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście Królestwa, które Król-Mesjasz idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania. Uroczystą celebracją tego wydarzenia w Niedzielę Palmową Kościół rozpoczyna Wielki Tydzień” (n. 560).
Teksty Ewangelii czytane w Niedzielę Palmową przypominają, że ci sami ludzie, którzy witali Jezusa okrzykami: „Hosanna!”, parę dni później wołali: „Ukrzyżuj Go!”. Jezus całym swym życiem, ale zwłaszcza w godzinie Męki, dał uczniom przykład pokory. Wspominając ten przykład, Kościół prosi w kolekcie Pana Boga, byśmy pojęli naukę płynącą z Jego Męki i zasłużyli na udział w Jego Zmartwychwstaniu.
Prefacja Niedzieli Palmowej wyraża dziękczynienie za to, że Chrystus Pan „wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie”.
Niedziela Palmowa jest od 25 lat Światowym Dniem Młodzieży, któremu towarzyszy Chrystusowy krzyż. Przed pięciu laty, w ostatnią Niedzielę Palmową, przed przejściem do Domu Ojca, Sługa Boży Jan Paweł II mówił do młodych, że adorują krzyż Chrystusa, który niosą przez cały świat i że ta niedziela stała się ich dniem oraz, że „to święto zawiera w sobie specjalną łaskę – łaskę radości związanej z krzyżem, w którym streszcza się tajemnica chrześcijańska”. Papież apelował wtedy do młodych: „idźcie dalej niestrudzenie wybraną drogą, abyście w każdym miejscu byli świadkami chwalebnego krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się! Niech radość Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana będzie waszą siłą, a Przenajświętsza Maryja Panna niech zawsze wam towarzyszy”.
Wcześniej, w Niedzielę Palmową roku 2002, papież mówił w Rzymie do młodych: „Krzyż stanowi centrum dzisiejszej liturgii. Wasze uczestnictwo w tej uroczystości, drodzy młodzi, tak pełne skupienia, a zarazem entuzjazmu, pokazuje, że nie wstydzicie się krzyża. Nie boicie się Chrystusowego krzyża. Wręcz przeciwnie – miłujecie i czcijcie go jako znak Odkupiciela, który za nas umarł i zmartwychwstał. Kto wierzy w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa, nosi krzyż z dumą, jako niezaprzeczalny dowód, że Bóg jest miłością. Przez całkowity dar z siebie, czyli właśnie przez krzyż, nasz Zbawiciel ostatecznie zwyciężył grzech i śmierć. Dlatego z radością wołamy: «Chwała i cześć, Chryste, żeś przez krzyż swój świat odkupić raczył»”.
W dobie wielu ataków na Chrystusowy krzyż te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II nabierają szczególnej wymowy. Wszyscy okażmy się czytelnymi świadkami Chrystusowego krzyża.

 

 

 

W Niedzielę Palmową wspominamy w liturgii wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy oraz Jego Mękę i Śmierć w tym mieście. Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o znaczeniu tych wydarzeń: ?Wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście Królestwa, które Król-Mesjasz idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania. 550, 2816 Uroczystą celebracją tego wydarzenia w Niedzielę Palmową Kościół rozpoczyna Wielki Tydzień? (n. 560).

Teksty Ewangelii czytane w Niedzielę Palmową przypominają, że ci sami ludzie, którzy witali Jezusa okrzykami: ?Hosanna!?, parę dni później wołali: ?Ukrzyżuj Go!?. Jezus całym swym życiem, ale zwłaszcza w godzinie Męki, dał uczniom przykład pokory. Wspominając ten przykład, Kościół prosi w kolekcie Pana Boga, byśmy pojęli naukę płynącą z Jego Męki i zasłużyli na udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Prefacja Niedzieli Palmowej wyraża dziękczynienie za to, że Chrystus Pan ?wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie?.

Niedziela Palmowa jest od 25 lat Światowym Dniem Młodzieży, któremu towarzyszy Chrystusowy krzyż. Przed pięciu laty, w ostatnią Niedzielę Palmową, przed przejściem do Domu Ojca, Sługa Boży Jan Paweł II mówił do młodych, że adorują krzyż Chrystusa, który niosą przez cały świat i że ta niedziela stała się ich dniem oraz, że ?to święto zawiera w sobie specjalną łaskę ? łaskę radości związanej z krzyżem, w którym streszcza się tajemnica chrześcijańska?. Papież apelował wtedy do młodych: ?idźcie dalej niestrudzenie wybraną drogą, abyście w każdym miejscu byli świadkami chwalebnego krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się! Niech radość Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana będzie waszą siłą, a Przenajświętsza Maryja Panna niech zawsze wam towarzyszy?.

Wcześniej, w Niedzielę Palmową roku 2002, papież mówił w Rzymie do młodych: ?Krzyż stanowi centrum dzisiejszej liturgii. Wasze uczestnictwo w tej uroczystości, drodzy młodzi, tak pełne skupienia, a zarazem entuzjazmu, pokazuje, że nie wstydzicie się krzyża. Nie boicie się Chrystusowego krzyża. Wręcz przeciwnie ? miłujecie i czcijcie go jako znak Odkupiciela, który za nas umarł i zmartwychwstał. Kto wierzy w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa, nosi krzyż z dumą, jako niezaprzeczalny dowód, że Bóg jest miłością. Przez całkowity dar z siebie, czyli właśnie przez krzyż, nasz Zbawiciel ostatecznie zwyciężył grzech i śmierć. Dlatego z radością wołamy: ?Chwała i cześć, Chryste, żeś przez krzyż swój świat odkupić raczył??.

W dobie wielu ataków na Chrystusowy krzyż te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II nabierają szczególnej wymowy. Wszyscy okażmy się czytelnymi świadkami Chrystusowego krzyża.

 


 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki