Logo Przewdonik Katolicki

Wojna z dziećmi trwa

PK
Fot.

II Światowy Modlitewny Kongres dla Życia, który odbył się w Łagiewnikach w 2007 r. zapoczątkował World Prayer for Life modlitewną inicjatywę obrońców życia. Tej modlitwy potrzebujemy coraz bardziej.

II Światowy Modlitewny Kongres dla Życia, który odbył się w Łagiewnikach w 2007 r. zapoczątkował World Prayer for Life – modlitewną inicjatywę obrońców życia. Tej modlitwy potrzebujemy coraz bardziej.

 
Zabijanie w majestacie „prawa”
Wiek XX i początek XXI to okres niekończących się masowych zamachów na życie ludzkie: I wojna światowa, II wojna światowa ze szczególną zbrodnią Holocaustu, zbrodnicze rewolucje komunistyczne, masowa aborcja, eutanazja, terroryzm. Według rzetelnych szacunków, w XX i XXI w. zabito przez aborcję około miliarda nienarodzonych ludzi. I wojna światowa przyniosła śmierć ok. 10 mln ludzi, II wojna światowa – ok. 55 mln ofiar; wojna z nienarodzonymi – miliard ofiar. Ta straszliwa wojna z dziećmi nienarodzonymi trwa i ostatnio każdego roku przybywa kolejnych 50 mln ofiar. Masowe zabijanie poczętych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stuleciu po „legalizacji” zbrodni aborcji przez komunistycznego ludobójcę W.I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 r. Drugim przywódcą, który częściowo ją zalegalizował był ludobójca Adolf Hitler, który w 1936 r. wprowadził w III Rzeszy „prawo” zezwalające na zabijanie chorych czy obarczonych wadami dzieci nienarodzonych. A już II połowa XX w. przyniosła legalizację zbrodni aborcji w wielu krajach. Obecnie każdego dnia pozbawia się życia ponad 140 tys. nienarodzonych ludzi.
 
Boże prawo
Bóg – Dawca życia i jego jedyny Pan – dał V przykazanie „Nie zabijaj”, a na kartach Pisma Świętego zawarł dramatyczne ostrzeżenie: „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4, 10). Sumienie ludzkości liczącej dzisiaj ok. 7 mld osób obciąża zbrodnia miliarda zabójstw. Świadomi ogromu win a także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwątpienie, nie tracimy nadziei, ale z ufnością wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.
Św. Paweł powiedział: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5, 20–21). Niech nas nie przeraża żniwo cywilizacji śmierci. Jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że otrzymamy łaskę do eliminacji tego straszliwego zła. Potrzeba tylko modlitwy. Sam Jezus Chrystus powiedział: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11, 24), a św. s. Faustyna napisała w Dzienniczku, że wszelka łaska spływa przez modlitwę (Dz. 146).
 
Dołącz do modlitewnej krucjaty
Mając w pamięci te słowa, w październiku 2007 r., w 90. rocznicę Objawień Fatimskich rozpoczęliśmy w Łagiewnikach stałą modlitwę w intencjach przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia, wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres i zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.
Naszymi codziennymi modlitwami są od tamtej chwili dziesiątka Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę wspieramy – w miarę możliwości – czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne oraz propagowanie go w swoich środowiskach. Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa bł. Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (EV 100).
Polska jest pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokratycznych zdelegalizował aborcję i wprowadził prawo chroniące nienarodzone dzieci. Stało się to w 1993 r., po 12 latach ufnej modlitwy tysięcy ludzi w intencji zniesienia prawa aborcyjnego i przyznania każdemu człowiekowi prawa do życia od poczęcia. Proszę więc wszystkich, drodzy przyjaciele, nich modlitwa będzie na pierwszym miejscu wśród działań na rzecz życia.
 
 ANTONI ZIĘBA
– PREZES POLKIEGO STOWARZYSZENIA
OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
 
Skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji
 
 

Szczegółowe informacje o modlitewnej krucjacie w intencji dzieci nienarodzonych:
tel. 12 421 08 43, e-mail: biuro@pro-life.pl

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki