Logo Przewdonik Katolicki

Jest taka szkoła

Ewa Wiewiórka
Fot.

Na południowym stoku Bani przy ul. Słonecznej stoi budynek szkoły św. Tereski dla dzieci niewidomych i słabo widzących. W promieniach jesiennego słońca wygląda imponująco. Otoczony licznymi drzewami jawi się jak oaza bezpieczeństwa. Swoisty mikroklimat charakterystyczny dla Uzdrowiska Rabka-Zdrój stwarza szczególnie korzystne warunki dla leczenia przybywających tu dzieci.

 

 
Trochę z historii
Rabczański budynek został zapisany w spadku dzieciom przez ostatnią z żyjących właścicielek
Zofię Szczukę. Przed II wojną światową istniała tu renomowana szkoła dla dziewcząt pw. św. Tereski. W czasach powojennych w budynku mieściło się kolejno: Studium Nauczycielskie, Liceum Pedagogiczne i Studium Wychowania Przedszkolnego. Równocześnie w niewielkiej części budynku siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża prowadziły przedszkole dla dzieci niewidomych. Po odzyskaniu budynku i przystosowaniu go do potrzeb niewidomych otwarto w nim w 1995 r. Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci Niewidomych. Szkoła jest filią ośrodka w Laskach k. Warszawy.
 
Wielość metod
Na potrzeby wychowanków szkoła zatrudnia wielu specjalistów pracujących nad możliwie najlepszym usamodzielnieniem dzieci i przygotowaniem ich do dorosłego życia. Głównym celem działalności placówki jest edukacja, wychowanie i rewalidacja. Tzw. niepełnosprawność sprzężona (wzrokowa, intelektualna, ruchowa) spowodowała, że szkoła realizuje program dla dzieci widzących z lekkim upośledzeniem umysłowym. Dobór metod i technik pracy następuje indywidualnie. Doskonała kadra pedagogiczna umożliwia uczniom udział w zajęciach z terapii widzenia, logopedycznych, rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej, muzykoterapii i spotkań z psychologiem. Dzieci korzystają również z masażu leczniczego, ćwiczeń w basenie i hipoterapii. W ramach rozwijania ich zainteresowań są zajęcia z rytmiki i gry na instrumentach.
 
Specjalna, ale nie zamknięta
Uczniowie szkoły św. Tereski aktywnie uczestniczą w życiu środowiska lokalnego, biorąc udział w spotkaniach integracyjnych, spartakiadach, konkursach, wycieczkach, rajdach. Przygotowanie wychowanków do tego typu imprez nie jest łatwe. To dzięki charyzmatycznej pracy, zapałowi i poświęceniu nauczycieli przebywające tu dzieci są docenione, szczęśliwe i radosne. Szkoła posiada internat. Dlatego pobyt dzieci w tej placówce nie ogranicza się do kilku godzin dziennie. Często są to pobyty całoroczne przerywane feriami, wakacjami lub okresami świąt. Przybywającym więc tu dzieciom należy tworzyć warunki podobne do tych domowych. Trzeba starać się zaspokoić ich potrzebę miłości. Wiedzą to dobrze pracujący tu pedagodzy, którzy nie tylko obdarzają hojnie podopiecznych miłością, ale potrafią zarazić je życiowym optymizmem.
 
Wczesne wspomaganie
Oprócz opieki nad dziećmi w wieku szkolnym terapią objęte są również dzieci młodsze. Do 3. roku życia objęte są zajęciami w domu rodzinnym lub w szkole (na życzenie rodziców). Dzieci starsze (do 6 lat) uczestniczą w zajęciach już w szkole. Specjalistyczną diagnozę i terapię przeprowadza zespół, w skład którego wchodzą: psycholog, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, tyflopedagog, instruktor orientacji w przestrzeni, logopeda, terapeuta widzenia. Na podstawie obserwacji oraz wywiadu z rodzicami określany jest etap rozwoju dziecka. Zespół przygotowuje indywidualny program terapeutyczny. Rodzice na bieżąco są instruowani w zakresie działań terapeutycznych. Ponadto placówka zapewnia zakwaterowanie dla rodziców dzieci przybywających do Rabki z dalszych miejscowości.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki