Logo Przewdonik Katolicki

Ciała zmartwychwstanie

Ks. Krzysztof Różański
Fot.

W wyznaniu wiary mówimy: wierzę w ciała zmartwychwstanie. Kościół zachęca wiernych do oddawania po śmierci swoich narządów innym ludziom. Czyje organy po zmartwychwstaniu będzie miał człowiek, któremu przeszczepiono narządy? Stefan

 

W wyznaniu wiary mówimy: „wierzę w ciała zmartwychwstanie”. Kościół zachęca wiernych do oddawania po śmierci swoich narządów innym ludziom. Czyje organy po zmartwychwstaniu będzie miał człowiek, któremu przeszczepiono narządy?  

Stefan

 

 

Artykuł wiary mówiący o zmartwychwstaniu ciał wynika z wiary Kościoła w zmartwychwstanie Chrystusa. On pierwszy powstał ze śmierci do nowego życia, co więcej - według świadectwa Nowego Testamentu - ukazywał się apostołom, pozwalał się im dotykać, a także jadł z nimi. Miał więc ciało! Uczniowie mieli jednak trudności z poznaniem zmartwychwstałego Pana (wspomnijmy jedynie tych, którzy szli do Emaus). Ciało Jezusa zmartwychwstałego, pozostając jedną z podstaw określania Jego tożsamości, nabrało po zmartwychwstaniu nowych właściwości: przenikało przez zamknięte drzwi, miało zdolność ukazywania się i znikania.

Nauczanie o zmartwychwstaniu w ciele napotykało opory. Z tego właśnie powodu Grecy odrzucili misję św. Pawła na Areopagu. Nie zachwiało to jednak wiary Apostoła, który pisał do Rzymian: „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8, 11). Katechizm naucza, że „Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele: «Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem» (Łk 24, 39); nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. Tak samo w Nim „«wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz», ale to ciało będzie przekształcone w «chwalebne ciało» (Flp 3, 21), w «ciało duchowe» (1 Kor 15, 44)” (KKK 999).

Nowe właściwości, jakimi odznaczać się będą ciała po zmartwychwstaniu, sprawią, że postawione pytania staną się bezzasadne. Mając życie z Ducha (Ga 5,25), zmartwychwstały człowiek nie będzie żył dzięki pracy swych organów. Nie będzie więc miało znaczenia, z czyimi narządami (lub bez nich) żył na ziemi. „Zmartwychwstanie ciał przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie; jest dostępne wierze” (KKK 1000).

 


Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki