Logo Przewdonik Katolicki

Zwolnienia podatkowe od spadku i darowizny

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy proszą o wyjaśnienie komu i kiedy przysługuje zwolnienie od płacenia podatku od spadku lub darowizny.

Kogo dotyczy zwolnienie podatkowe?

Spadki i darowizny przekazywane w ramach pierwszej grupy podatkowej są zwolnione od podatku. Oznacza to, że w ramach najbliższej rodziny majątek można przekazywać bez podatku. Na przykład jeżeli rodzice, dzieci, dziadkowie podarują najbliższym majątek w ramach darowizny lub odziedziczą go po śmierci osoby najbliższej, wówczas nie będą płacić  podatku. Ten przepis obowiązuje już od stycznia 2007 r.

Kiedy należy informować urząd skarbowy o przyjęciu spadku lub darowizny? 

W związku z zapewnieniem szczelności systemu podatkowego, każdy spadkobierca i obdarowany ma obowiązek poinformować urząd skarbowy o przyjęciu majątku. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w 2009 r., informacja urzędu musi nastąpić w ciągu sześciu miesięcy (wcześniej był to jeden miesiąc). W przypadku uzyskania spadku, termin biegnie od dnia uprawomocnienia się (a nie otrzymania!) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Nabycie spadku może też potwierdzić notariusz. W tej sytuacji termin do powiadomienia urzędu skarbowego rozpoczyna swój bieg od dnia sporządzenia przez notariusza poświadczenia dziedziczenia spadku. Urząd skarbowy wydaje specjalne druki, w których należy wpisać wszelkie niezbędne informacje na temat otrzymanego spadku bądź darowizny.    

Co to jest darowizna i kogo można obdarować?

Jest to umowa cywilno-prawna, w której osoba darowująca (darczyńca), kosztem swojego majątku, zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby, którą obdarowuje.

Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Można obdarować osobę fizyczną lub prawną. Spotykamy się często z darowiznami na rzecz stowarzyszeń, szkół, fundacji, instytucji. Niektóre z nich mają status instytucji pożytku publicznego. Ich wykaz można znaleźć w urzędach, w prasie bądź w Internecie. Na rzecz tych organizacji możemy bezpiecznie i z korzyścią przekazać darowiznę.

Na czym polega darowizna 1% z osiągniętego rocznego dochodu?

Przepisy podatkowe umożliwiają osobom fizycznym w zeznaniu rocznym na pomniejszenie kwoty należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku, pod warunkiem, że podatnik poda w deklaracji PIT podstawowe dane obdarowanego.

Co możemy przekazać w drodze darowizny?

Umową darowizny mogą być przekazywane różne elementy naszego majątku osobom przez nas wybranym. Najczęściej wchodzi w grę darowizna mieszkania.

Czy można odwołać darowiznę?

Kodeks cywilny przewiduje możliwość odwołania darowizny przez darczyńcę.

Może to nastąpić, jeżeli darczyńca popadł w niedostatek po dokonaniu darowizny, a także  gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności.

Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

 

 

 

                                                                                   

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki