Logo Przewdonik Katolicki

Jedna wielka rodzina

Hubert Kubica
Fot.

Osiedle Warszawskie w Poznaniu jest jak jedna wielka rodzina. Wszyscy się tu znają, wzajemnie szanują i wspierają. Bardzo pomaga w tym miejscowa parafia pw. Chrystusa Odkupiciela, która nie tylko integruje i łączy, ale przede wszystkim daje tak potrzebny duchowy pokarm. Os. Warszawskie leży we wschodniej części miasta, przy trasie na Warszawę. Parafia towarzyszy mu praktycznie od początku...

Osiedle Warszawskie w Poznaniu jest jak jedna wielka rodzina. Wszyscy się tu znają, wzajemnie szanują i wspierają. Bardzo pomaga w tym miejscowa parafia pw. Chrystusa Odkupiciela, która nie tylko integruje i łączy, ale przede wszystkim daje tak potrzebny duchowy pokarm.

Os. Warszawskie leży we wschodniej części miasta, przy trasie na Warszawę. Parafia towarzyszy mu praktycznie od początku istnienia i trudno je sobie bez niej wyobrazić.

Choć teren obecnego os. Warszawskiego włączono do Poznania w 1925 r., to przełomową datą w jego historii był rok 1929. Wówczas został poświęcony kamień węgielny pod budowę grupy pierwszych 17 domków jedno- i dwurodzinnych. Do dziś taka zabudowa stanowi element charakterystyczny osiedla.

W święto Chrystusa Odkupiciela
Mieszkańcy przynależeli wówczas do parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej na Głównej. Wraz ze wzrastającym zaludnieniem na początku lat 30. pojawiła się potrzeba wybudowania kaplicy i zawiązania duszpasterstwa. Powstał Komitet Budowy, który zakupił parcelę przy ul. Toruńskiej. 29 października 1933 r. w święto Chrystusa Odkupiciela bp Walenty Dymek dokonał poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego nowego kościoła. 10 listopada 1935 r. konsekrował go kard. August Hlond, Prymas Polski.

Po wybudowaniu kościoła przyszła kolej na utworzenie parafii. Powstała ona na podstawie dekretu księdza prymasa z lipca 1936 r. Pierwszym proboszczem został ks. Czesław Grzonka.

Po wojnie liczba mieszkańców osiedla ciągle wzrastała i niewielka (przewidziana dla ok. 200 osób) świątynia nie była w stanie już ich wszystkich pomieścić. Dlatego w 1948 r. zakupiono drewniany barak, w którym odprawiano Msze św. i który służył też jako Dom Parafialny. W latach 1963-1966 wikariuszem w parafii był ks. Zenon Grocholewski, obecnie kardynał i prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w Watykanie. Była to jego jedyna placówka w Polsce. Zaraz potem wyjechał na studia do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Nowy, większy kościół
Kolejny etap w życiu osiedlowej wspólnoty rozpoczął się w 1973 r., gdy proboszczem został ks. Walenty Szymański. To on postanowił wybudować nową świątynię. Po długich staraniach otrzymał w 1979 r. zezwolenie na budowę. – Środki pozyskiwano od parafian, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem budowali swój kościół – mówi ks. proboszcz Wojciech Ławniczak.

Pierwszą Eucharystię w jego surowych jeszcze murach odprawiono 23 października 1983 r. Jest obszerny, dwupoziomowy i bez problemu mieści wszystkich parafian. – Ten pierwszy kościół usytuowany przy ul. Toruńskiej ciągle służy naszej społeczności. Wielu parafian, szczególnie tych starszych, jest z nim bardzo związanych emocjonalnie – dodaje ks. proboszcz.

Obecnie parafia liczy ok. 6 tys. mieszkańców. Choć większość z nich to osoby na emeryturze, nie brakuje również młodzieży i studentów.

Chlubą wspólnoty jest chór młodzieżowo-dziecięcy „Semen Dei” (powstał w 1990 r.). Wydał on trzy kasety i płyty kompaktowe, a także występował w kraju (m.in. w Sejmie) i za granicą. Prowadzi go znana i lubiana na osiedlu artystka Dorota Czerwińska.

Od 2001 r. przy parafii działa świetlica, w której dwa razy w tygodniu studenci pomagają dzieciom w nauce. Potrzebujący znajdują również pomoc w świetlicy terapeutycznej oraz w Parafialnym Zespole Caritas. Wśród pozostałych grup i wspólnot warto wymienić Akcję Katolicką, KSM, Ruch Światło-Życie, Żywy Różaniec, Czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz Krucjatę Eucharystyczną. Ks. proboszcza szczególnie cieszy duża liczba osób, które podjęły duchową adopcję dziecka poczętego.

Jak w małym miasteczku
W 2006 r. parafia obchodziła 70. rocznicę powstania. Z tej okazji odbyło się wiele ciekawych uroczystości. 30 czerwca bp Grzegorz Balcerek odprawił w poznańskiej katedrze Mszę św. w intencji całej wspólnoty, a 22 czerwca mieszkańcy osiedla spotkali się na muzycznym wielbieniu Boga. Zagrał wówczas zespół księży „Pinokio Brothers”.

W ramach obchodów zorganizowano też Wystawę Twórców Osiedla Warszawskiego. Prezentowano na niej rzeźby, obrazy, hafty, a także wyroby ze złota i srebra. Z kolei wystawa pt. „Historia parafii” przypomniała wszystkim stare fotografie, kroniki i dokumenty związane z dziejami tej wspólnoty.

Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela jest bardzo ważną częścią os. Warszawskiego, ponieważ integruje i zbliża wszystkich jego mieszkańców. Jak powiedział podczas obchodów 70-lecia ks. proboszcz Wojciech Ławniczak, osiedle przypomina społeczność małego miasteczka. – Wszyscy wiele o sobie wiedzą, chodzą do sąsiadów na pogrzeby i śluby, wielu mieszka tutaj od wojny. My się tutaj wszyscy znamy, nie jesteśmy anonimowi. Jesteśmy rodziną.

Ks. kanonik Wojciech Ławniczak święcenia kapłańskie przyjął w 1967 r. Proboszczem parafii jest od 1 lipca 1992 r. Od tego momentu wykonał szereg prac w nowej świątyni. – Współpraca między kapłanami a mieszkańcami układa się dobrze. Serdecznie dziękuję wszystkim parafianom za życzliwość i okazywaną dobroć.

Za tydzień przedstawimy parafię pw.św. Rocha

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki