Logo Przewdonik Katolicki

Program duszpasterski: Odpowiadając na wezwanie św. Piotra

Bernadeta Kruszyk
Fot.

,,Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu słowa św. Pawła zaczerpnięte z pierwszego Listu do Koryntian to hasło programu duszpasterskiego, który będzie realizowany w archidiecezji gnieźnieńskiej w 2007 roku. Koncentruje się on przede wszystkich na umacnianiu w wiernych powołania do świętości, a także odkrywaniu i realizowaniu indywidualnego powołania do kapłaństwa,...

,,Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” – słowa św. Pawła zaczerpnięte z pierwszego Listu do Koryntian to hasło programu duszpasterskiego, który będzie realizowany w archidiecezji gnieźnieńskiej w 2007 roku. Koncentruje się on przede wszystkich na umacnianiu w wiernych powołania do świętości, a także odkrywaniu i realizowaniu indywidualnego powołania do kapłaństwa, małżeństwa, życia konsekrowanego, życia w stanie wolnym, pracy na misjach oraz aktywnej współodpowiedzialności za Kościół.

Wspomniany program jest częścią archidiecezjalnego programu duszpasterskiego, opracowanego przez abp. Henryka Muszyńskiego dla archidiecezji gnieźnieńskiej do 2010 roku. Pierwszy cykl tegoż programu realizowany był w latach 2002-2004 pod hasłem: ,,Prawda antropologiczna o człowieku”. Drugi obejmuje lata 2005-2007 i poświęcony jest człowiekowi w społeczeństwie. Trzeci rozpocznie się w 2008 roku i realizowany będzie pod hasłem ,,Człowiek w Kościele”. Obecnie realizowany jest drugi cykl, który zakończy się wraz z rokiem 2007. Pierwszy rok tego cyklu (2005) poświęcony był pogłębieniu formacji wiernych świeckich w celu pobudzenia ich do pełniejszego zaangażowania się w życie społeczne. Drugi (2006) koncentrował się na ,,przywracaniu nadziei ubogim”, a więc na podejmowaniu względem nich posługi miłości oraz realizowaniu konkretnej działalności charytatywnej. Ostatni rok drugiego cyklu (2007) przebiegać będzie pod hasłem ,,Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” i ma zachęcać wiernych do przyjrzenia się powołaniu chrześcijańskiemu, najpierw powszechnemu powołaniu do świętości, a następnie indywidualnemu powołaniu do małżeństwa, życia w rodzinie, kapłaństwa, życia konsekrowanego, życia w stanie wolnym, a także aktywności apostolskiej oraz pracy na misjach. W ten sposób program diecezjalny łączy się z programem ogólnopolskim, któremu przyświeca hasło ,,Przypatrzcie się powołaniu naszemu”.

Odkryć i realizować
Zgodnie z wytycznymi program duszpasterski powinien być realizowany najpierw w ramach tzw. duszpasterstwa zwyczajnego, które obejmuje posługę słowa, posługę uświęcania i posługę pasterską. W ramach tej pierwszej postulowane jest uwzględnianie tematyki powołaniowej w niedzielnych homiliach oraz organizowanie rekolekcji i katechez parafialnych poświęconych refleksji nad darem i tajemnicą powołania. Program zakłada ponadto podejmowanie tych zagadnień podczas katechez dla narzeczonych oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W posłudze uświęcania zalecane jest zwrócenie szczególnej uwagi na świętowanie niedzielnej Eucharystii, która – jak napisano w programie – jest miejscem przeżywania powołania do świętości, a także odpowiadania na nie we wspólnocie chrześcijańskiej. W tym obszarze wskazane jest ponadto podejmowanie modlitw w intencji nowych powołań oraz osób przygotowujących się do kapłaństwa, małżeństwa i życia konsekrowanego. Postulowane jest także nadanie uroczystego charakteru obchodom Tygodnia Modlitw o Powołania, Tygodnia Misyjnego, a także jubileuszom kapłaństwa, małżeństwa i profesji zakonnej.

W posłudze pasterskiej natomiast program zakłada wykorzystanie tematyki powołaniowej w formacji dzieci i młodzieży. Jak czytamy: ,,należy angażować dzieci i młodzież w działalność apostolską i uczyć ich odpowiedzialności za Kościół powszechny i parafialny”. Konieczne jest ponadto prowadzenie ciągłej formacji powołaniowej ministrantów i lektorów oraz objęcie właściwą troską narzeczonych przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego.

Źródło: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki