Logo Przewdonik Katolicki

Rektorzy o dojrzałości

Ks. Krzysztof Różański
Fot.

Formacja kandydatów do kapłaństwa jest jednym z ważniejszych zadań Kościoła w każdym czasie. Choć kościelna doktryna pozostaje niezmienna, to zmieniające się czasy skłaniają do poszukiwania wciąż nowych środków kształtowania sumień i umysłów kandydatów do kapłaństwa. Tym właśnie poszukiwaniom coraz skuteczniejszych sposobów przygotowania kandydatów do kapłaństwa poświęcone...

Formacja kandydatów do kapłaństwa jest jednym z ważniejszych zadań Kościoła w każdym czasie. Choć kościelna doktryna pozostaje niezmienna, to zmieniające się czasy skłaniają do poszukiwania wciąż nowych środków kształtowania sumień i umysłów kandydatów do kapłaństwa.

Tym właśnie poszukiwaniom coraz skuteczniejszych sposobów przygotowania kandydatów do kapłaństwa poświęcone są coroczne obrady Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych.

42. Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych odbyła się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w dniach 4-6 września. Wybór Poznania na miejsce tegorocznego spotkania był nieprzypadkowy. W roku 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56 uczestnicy Konferencji wysłuchali wykładu bp. prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego poświęconego religijnemu duchowi wydarzeń sprzed pół wieku, a także udali się na plac A. Mickiewicza, by pod Poznańskimi Krzyżami objąć wspólną modlitwą Ojczyznę i ofiary Poznańskiego Czerwca.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko rektorzy wszystkich polskich seminariów, ale też odpowiedzialni za formację kapłańską na Białorusi (w Grodnie i Pińsku) oraz przełożeni polskiego seminarium w Orchard Lake w USA. Rektorzy spotkali się po raz ostatni pod przewodnictwem księdza dr. Wacława Depo, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, który został mianowany biskupem zamojsko-lubaczowskim.

Obrady przebiegały pod hasłem: „Dojrzałość intelektu i serca” – zaczerpniętym z przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszonego w Warszawie 25 maja 2006 roku. Biskup W. Depo tak uzasadniał tematykę Konferencji w rozmowie z KAI: „Chcemy zatrzymać się nad tym, na co zwrócił uwagę Benedykt XVI, że kapłan ma być nie tylko ekspertem od spraw duchowych, ale prawdziwym ojcem. To promieniowanie ojcostwem w duchu Jana Pawła II również jest naszym zadaniem. Żebyśmy nie byli postrzegani jako zajęci tylko jedną stroną życia ludzkiego, a zapominający o drugiej. Chodzi o dopełnianie się i umysłu, i serca”.

Drugiego dnia obrad rektorzy wybrali swego nowego przewodniczącego. Został nim ks. prof. Krzysztof Pawlina, socjolog religii, będący od dziewięciu lat rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Nowy przewodniczący Konferencji przedstawił wyniki badań socjologicznych, jakie przeprowadził wśród diakonów wszystkich polskich seminariów diecezjalnych wiosną tego roku. Ciekawe było to, że na pytanie o najmocniejszą stronę formacji seminaryjnej biorący udział w ankiecie wskazywali formację duchową (zarówno jej wymiar osobisty – kontakt z Bogiem, jak i interpersonalny – spotkania z ojcem duchownym), a zaraz potem dyscyplinę i porządek panujące w seminarium.

Obrady Konferencji przebiegały wielopłaszczyznowo – od referatów i dyskusji, poprzez spotkania w grupach dyskusyjnych (formalnych i kuluarowych), do najważniejszego – wspólnie celebrowanej Eucharystii i modlitwy. Atmosferę, jaka przenikała spotkanie ponad 80 rektorów polskich seminariów, trafnie oddawały słowa zaczerpnięte z Listu do Rzymian, a będące biblijnym tematem obrad: „aby użyczać duchowego daru dla wzajemnego umocnienia” (Rz 1, 12). Pośród prelegentów znaleźli się ks. prof. Tomasz Węcławski, ks. dr Józef Kloch i o. prof. Andrzej Derdziuk OFM Cap. Z rektorami spotkał się też metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, który przewodniczył wspólnej Eucharystii w poznańskiej katedrze.

Następne spotkanie Konferencji Rektorów odbędzie się we wrześniu 2007 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki