Logo Przewdonik Katolicki

Narodziny do życia w Chrystusie

Benedykt XVI
Fot.

Niech święto Chrztu Pańskiego będzie dla nas wszystkich okazją odkrycia radości i piękna własnego chrztu powiedział Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież przypomniał, że nawiązując do tradycji wprowadzonej przez Jana Pawła II przed południem w Kaplicy Sykstyńskiej ochrzcił dziesięcioro małych Włochów. Oto tłumaczenie pełnego...

Niech święto Chrztu Pańskiego będzie dla nas wszystkich okazją odkrycia radości i piękna własnego chrztu – powiedział Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież przypomniał, że – nawiązując do tradycji wprowadzonej przez Jana Pawła II – przed południem w Kaplicy Sykstyńskiej ochrzcił dziesięcioro małych Włochów.

Oto tłumaczenie pełnego tekstu papieskiego przemówienia:

Drodzy bracia i siostry!
W tę niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Dzisiaj wpatrujemy się w Jezusa, który w wieku około trzydziestu lat dał się ochrzcić przez Jana w rzece Jordan. Był to chrzest pokutny, który odwoływał się do symbolu wody dla wyrażenia oczyszczenia serca i życia. Jan, zwany Baptystą, czyli Chrzcicielem, głosił ten chrzest Izraelowi, aby przygotować bliskie nadejście Mesjasza; i wszystkim mówił, że po nim miał przyjść inny, większy od niego, który miał chrzcić nie wodą, ale Duchem Świętym (por. Mk 1, 7-8). I oto gdy Jezus chrzczony był w wodach Jordanu, Duch Święty zstąpił, spoczął na Nim w cielesnej postaci gołębicy i Jan Chrzciciel uznał, że On był Chrystusem, „Barankiem Bożym”, który przyszedł, aby odpuścić grzechy świata (por. J 1, 29). Dlatego i Chrzest w Jordanie jest „objawieniem”, ukazaniem się mesjanicznej tożsamości Pana i Jego odkupieńczego dzieła, które zakończy się w innym „chrzcie”, chrzcie Jego śmierci i zmartwychwstania, przez który świat zostanie cały oczyszczony w ogniu Bożego miłosierdzia (por. Łk 12, 49-50). W to święto Jan Paweł II miał zwyczaj udzielać sakramentu chrztu dzieciom. Po raz pierwszy dziś rano i ja miałem radość ochrzcić w Kaplicy Sykstyńskiej dziesięcioro noworodków. Ponawiam pozdrowienie dla tych maleństw oraz ich rodzin, jak również dla ojców i matek chrzestnych. Chrzest dzieci wyraża i realizuje tajemnicę nowych narodzin do życia Bożego w Chrystusie: wierzący rodzice przynoszą swe dzieci do chrzcielnicy, która symbolizuje „łono” Kościoła, z którego błogosławionych wód rodzą się dzieci Boże. Dar otrzymany przez noworodków wymaga przyjęcia, kiedy będą dorośli, w sposób wolny i odpowiedzialny: ten proces dojrzewania przywiedzie ich do przyjęcia sakramentu bierzmowania, który właśnie umocni chrzest i da każdemu „pieczęć” Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, niechaj dzisiejsza uroczystość będzie dla wszystkich chrześcijan okazją sprzyjającą odkryciu na nowo piękna swego chrztu, który, jeśli przeżywany jest z wiarą, jest rzeczywistością stale aktualną: odnawia nas stale na obraz nowego człowieka w świętości myśli i uczynków. Oprócz tego chrzest łączy chrześcijan wszystkich wyznań. Jako ochrzczeni jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi w Chrystusie Jezusie, naszym Nauczycielu i Panu. Niechaj Maryja Panna wyjedna nam, byśmy coraz lepiej rozumieli wartość naszego chrztu i dawali mu świadectwo godnym życiem.
Po modlitwie Anioł Pański Papież powiedział po polsku: Witam obecnych tu Polaków. Dzisiaj w święto Chrztu Chrystusa, wspominając swój własny chrzest, pamiętajmy jeszcze bardziej, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Niech Bóg was błogosławi.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki