Logo Przewdonik Katolicki

Pochwała pracowitego życia

Benedykt XVI
Fot.

Postaci św. Józefa poświęcił Benedykt XVI swe rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 19 marca. Wezwał katolików, aby za przykładem patrona Kościoła doceniali piękno prostego i pracowitego życia. Pielgrzymi obecni na Placu św. Piotra wielokrotnie wiwatowali na cześć Papieża, składając mu życzenia imieninowe. Oto polski tekst przemówienia Ojca Świętego: Drodzy bracia i...

Postaci św. Józefa poświęcił Benedykt XVI swe rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 19 marca. Wezwał katolików, aby za przykładem patrona Kościoła doceniali piękno prostego i pracowitego życia. Pielgrzymi obecni na Placu św. Piotra wielokrotnie wiwatowali na cześć Papieża, składając mu życzenia imieninowe.

Oto polski tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa, ale z racji III Niedzieli Wielkiego Postu jej liturgiczne obchody przeniesione zostały na dzień jutrzejszy. Wszelako maryjny kontekst spotkania na Angelus zachęca do zatrzymania się z czcią nad postacią oblubieńca Błogosławionej Dziewicy Maryi oraz Patrona Kościoła powszechnego. Chciałbym przypomnieć, że wielkim czcicielem św. Józefa był także umiłowany Jan Paweł II, który poświęcił mu adhortację apostolską «Redemptoris Custos» (Opiekun Zbawiciela) i niewątpliwie zaznał jego opieki w godzinie śmierci. Postać tego wielkiego Świętego, chociaż raczej ukryta, ma w historii zbawienia fundamentalne znaczenie. Nade wszystko należąc do plemienia Judy, związał Jezusa z potomstwem Dawida, tak iż realizując obietnice dotyczące Mesjasza, Syn Maryi Dziewicy może o sobie prawdziwie powiedzieć, że jest «synem Dawidowym». W sposób szczególny Ewangelia wg św. Mateusza uwypukla proroctwa mesjańskie, które znalazły wypełnienie dzięki roli Józefa: narodziny Jezusa w Betlejem (2,1-6); Jego przejście przez Egipt, gdzie skryła się Święta Rodzina (2,13-15); przydomek «Nazarejczyk» (2,22-23). W tym wszystkim okazał się, na równi z Oblubienicą Maryją, autentycznym dziedzicem wiary Abrahama: wiary w Boga, który kieruje wydarzeniami historii zgodnie ze swym tajemniczym zbawczym planem. Jego wielkość, na równi z wielkością Maryi, jeszcze bardziej rzuca się w oczy, ponieważ wypełnił swoją misję w pokorze i ukryciu domu w Nazarecie. Bóg sam zresztą, w Osobie swego Syna, wybrał tę drogę i ten styl w swej ziemskiej egzystencji. Przykład św. Józefa jest dla nas wszystkich mocnym wezwaniem do wypełniania wiernie – z prostotą i skromnością – zadania, jakie wyznaczyła nam Opatrzność. Mam na myśli przede wszystkim ojców i matki rodzin i modlę się, aby umieli zawsze doceniać piękno prostego i pracowitego życia, pielęgnując z troską relację małżeńską i wypełniając z entuzjazmem wielkie i niełatwe posłannictwo wychowawcze. Kapłanom, którzy spełniają ojcostwo w stosunku do wspólnoty kościelnej, św. Józef niechaj wyjedna, by kochali Kościół z miłością i całkowitym oddaniem, i niechaj wspiera osoby konsekrowane w ich radosnym i wiernym przestrzeganiu ewangelicznych rad ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Niechaj opiekuje się ludźmi pracy na całym świecie, ażeby poprzez swe rozliczne zawody przyczyniali się do postępu całej ludzkości, i niech pomoże każdemu chrześcijaninowi z ufnością i miłością realizować wolę Boga, współpracując tym samym w wypełnianiu dzieła zbawienia.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański i udzieleniu błogosławieństwa Benedykt XVI powiedział: „W tym roku przypada pięćsetlecie Muzeów Watykańskich, które umiłowany mój Poprzednik Jan Paweł II określił jako «jedne z najważniejszych drzwi Stolicy Apostolskiej otwarte na świat». Instytucja ta wnosi bowiem istotny wkład w misję Kościoła, przekazując milionom osób prawdy chrześcijaństwa poprzez język sztuki. Składam najlepsze życzenia powodzenia zaplanowanych inicjatyw kulturalnych i zapewniam o pamięci w modlitwie za tych, którzy pracują w Muzeach Watykańskich i za wszystkich zwiedzających”.

Następnie Papież w kilku językach pozdrowił pielgrzymów obecnych na Placu św. Piotra. Do Polaków Ojciec Święty powiedział: „Serdecznie pozdrawiam Polaków. Opiece św. Józefa powierzam wszystkich, a szczególnie rodziny i tych, którzy potrzebują ojcowskiego wsparcia. Jego miłość i serdeczna troska, którą otaczał Jezusa i Maryję, niech stale wam towarzyszą. Niech wam Bóg błogosławi!”.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki