Logo Przewdonik Katolicki

Biblia - księga fascynująca

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Rozmowa z księdzem dr. Pawłem Podeszwą, wykładowcą egzegezy i teologii biblijnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, jednym z prelegentów rozpoczętych niedawno konferencji biblijnych Dlaczego tak rzadko sięgamy po Biblię? - Przyczyn jest wiele... Do głównych zaliczyłbym problemy ze zrozumieniem jej treści. Przeciętny człowiek nie bardzo sobie radzi z przełożeniem...

Rozmowa z księdzem dr. Pawłem Podeszwą, wykładowcą egzegezy i teologii biblijnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, jednym z prelegentów rozpoczętych niedawno konferencji biblijnych

Dlaczego tak rzadko sięgamy po Biblię?

- Przyczyn jest wiele... Do głównych zaliczyłbym problemy ze zrozumieniem jej treści. Przeciętny człowiek nie bardzo sobie radzi z przełożeniem biblijnego przekazu na zrozumiały dla siebie język. Nie zna historycznego, politycznego i kulturowego kontekstu czasów, w których zredagowano poszczególne teksty, a to prowadzi do powstania różnorakich niejasności i wątpliwości. Nie zawsze też dostrzega aktualność tego, o czym czyta. Jeśli oczywiście czyta, bo zwykle jest przyzwyczajony do słuchania. I to kolejna przyczyna. Nie ma u nas tradycji czytania Pisma Świętego...

Tradycji, jaką mają na przykład protestanci...

- Tak. Oni sięgają po Biblię częściej i czytają ją regularnie, także w gronie rodzinnym. Myślę, że w tej kwestii możemy się od nich wiele nauczyć.

Słyszałam kiedyś stwierdzenie, że człowiek nieprzygotowany do czytania Biblii, nieznający owego historycznego, politycznego i kulturowego kontekstu, o którym Ksiądz wspominał, może jej treści nie tylko nie zrozumieć, ale co gorsza błędnie ją interpretować...

- Może się tak zdarzyć i powiem więcej, tak się niestety zdarza. Dlatego ważne jest nabycie pewnej umiejętności czytania Pisma Świętego, kompetencji, która pomoże nam poruszać się w świecie Biblii i zrozumieć, że jest ona Słowem Boga wyrażonym w słowie człowieka. Temu zresztą mają służyć konferencje, które od stycznia odbywają się w Inowrocławiu i Gnieźnie. Wszystkich bardzo serdecznie na nie zapraszam.

A propos konferencji... Jednym z tematów będą apokryfy, czyli pisma niewchodzące w skład kanonu Pisma Świętego. Czy nie sądzi Ksiądz, że dla wielu osób - zwłaszcza tych, które nie znają Biblii i jej dziejów - zagadnienie to może okazać się zbyt trudne?

- Nie sądzę, choć to rzeczywiście dość trudny temat. Niemniej warto mu poświęcić trochę czasu i uwagi. Apokryfy zawsze budziły kontrowersje i były przedmiotem ogromnego zainteresowania, czasami wręcz niezdrowego. Uznaliśmy więc, że należy wyjaśnić, czym faktycznie są, jak powstały i dlaczego nie zostały włączone do kanonu. Myślę, że pozwoli to obalić wiele krążących wokół nich mitów.

Wróćmy do Biblii... Ojciec Święty Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał, iż z Księgi tej czerpać mogą wszyscy, także ci będący daleko od Boga i wyznający inną religię. Czy zdaniem Księdza są oni w stanie zrozumieć to, czego niejednokrotnie nie rozumiemy my - chrześcijanie?

- Mogą, jeśli wykażą odrobinę dobrej woli. Biblia bowiem zawiera w sobie wiele fundamentalnych prawd, które są bliskie każdemu człowiekowi o otwartym sercu i wrażliwym sumieniu. Oczywiście nie należy wymagać, by dla muzułmanina czy buddysty była tym, czym winna być dla chrześcijanina. Niemniej jestem przekonany, że jest ona rzeczywistością, gdzie mogą się spotkać ludzie różnych religii i światopoglądów.

A czym Biblia winna być dla chrześcijanina?

- Powtórzę za świętym Hieronimem: ,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa". To ono wskazuje nam drogę do Boga, uczy, jak naśladować Chrystusa, opowiada historię zbawienia... Jest więc fundamentem, do którego chrześcijanin winien zawsze wracać i na którym powinien budować swoje życie i wiarę.

Czy uważa Ksiądz, że dla współczesnego człowieka może być ona także lekturą fascynującą?

- Jak najbardziej. Księga ta przecież zawiera Słowo Boga, odkrywa przed nami Jego tajemnice, jest listem, który ,,napisał" do człowieka. Czyż to nie jest fascynujące? Wystarczy ten list otworzyć i zacząć czytać. Oczywiście należy to czynić w duchu wiary, bo w takim właśnie duchu został on napisany.

Od czego zdaniem Księdza należy zacząć?

- Przede wszystkim trzeba sięgnąć po Biblię z dobrej i nieprzymuszonej woli. Musimy mieć świadomość, że trzymamy w ręku Księgę niezwykłą, Księgę zawierającą Słowa samego Boga. Wybór fragmentu zależy od nas. Możemy zacząć od początku, czyli Księgi Rodzaju, lub otworzyć na chybił trafił... Możemy też sięgnąć do ulubionego fragmentu, wersetu... Ważne byśmy zaczęli czytać i robili to jak najczęściej.

Ksiądz ma taki ulubiony fragment?

- Tak. Często wracam do Ewangelii według świętego Mateusza, zwłaszcza do Kazania na Górze. Czytając je, zawsze odkrywam coś nowego, coś czego wcześniej nie dostrzegałem. Na tym właśnie polega wyjątkowość i bogactwo Biblii. Nigdy nie czyta się jej tak samo...

Zdaniem wielu na stronicach Pisma Świętego można odnaleźć sens życia. Czy rzeczywiście warto go tam szukać?

- Na pewno warto, bo przecież zawiera ono Słowa Boga, który pragnie przed nami ten sens odkrywać. Od nas tylko zależy, czy słowa te przyjmiemy, czy je zignorujemy. Jestem przekonany, że jeśli poddamy się Bożemu Duchowi i pozwolimy, by nas prowadził, sens ten odnajdziemy.

Biblia - zbiór ksiąg uważanych przez Kościół za natchnione oraz przyjętych do kanonu Pisma Świętego z uwagi na zawarte w nich objawienie Boże Starego i Nowego Testamentu. Stanowi ona nie tylko depozyt wiary i jej regułę, ale jest nadto wyrazem świadomości religijnej Ludu Bożego Starego Testamentu i czasów apostolskich. Wyraz Biblia pochodzi od greckiego rzeczownika he biblos (byblos) zapożyczonego ze słownictwa egipskiego, gdzie oznaczał bądź papirus, z którego w starożytności wyrabiano materiał piśmienniczy, bądź ,,świętą i czcigodną księgę". Biblię przetłumaczono na 2300 języków. Najstarsze zachowane polskie rękopiśmienne teksty biblijne to przede wszystkim przekłady Psałterza, który spełniał rolę modlitewnika. Pierwsza pośrednia wzmianka o nich pochodzi z XIV wieku i znajduje się w Żywocie bł. Kingi, która miała ponoć zwyczaj czytania dziesięciu psalmów w języku ojczystym przed wyjściem z kościoła. Natomiast pierwszym polskim przekładem prawdopodobnie całego Pisma Świętego była Biblia królowej Zofii z drugiej połowy XV wieku, z którego ocalał jedynie tom pierwszy. Współcześnie ,,oficjalną", liturgiczną wersją Biblii, używaną w Kościele katolickim w Polsce, jest Biblia Tysiąclecia, której pierwsze wydanie ukazało się w 1965 roku i jest tłumaczeniem z krytycznych wydań tekstu hebrajskiego i greckiego: Biblia Hebraica Stuttgartensia, Septuaginta - księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu, Grecki Nowy Testament - edycje Mercka (1951) i Alanda z (1975).

źródło: Encyklopedia katolicka t. 2


Terminarz konferencji biblijnych:Inowrocław:
Spotkania odbywać się będą w kaplicy dolnej kościoła pw. Świętego Ducha o godzinie 19 w dniach:
2, 16 lutego
2, 16, 30 marca
13, 27 kwietnia
11, 25 maja
8, 22 czerwca
14, 28 września
12, 26 października
9, 23 listopada
7 grudnia

Gniezno:
Spotkania odbywać się będą w kościele pw. NMP Królowej Polski (kościół garnizonowy) o godzinie 19 w dniach:
3, 17 lutego
3, 17, 31 marca
14, 28 kwietnia
12, 24 maja
9, 23 czerwca
15, 29 września
13, 27 października
10, 24 listopada
8 grudnia

Tematy konferencji biblijnych:,,Jak powstała Biblia?"
,,Oto Słowo Boże"
,,Biblia dziełem Boga i człowieka"
,,Czy w tekście biblijnym mogą być błędy?"
,,Ewangelie poza Ewangelią"
,,Bóg, który mówi po polsku"
,,Czy Biblię można rozumieć dosłownie?"
,,Kościół - stróż Słowa Bożego"
,,Biblia światłem i pokarmem na ścieżkach życia ludzkiego"
,,Biblia historią zbawienia"
,,Jak się wszystko zaczęło?"
,,Abraham - ojciec naszej wiary"
,,Pierwsze Przymierze"
,,Ziemia Obiecana"
,,Monarchia w Izraelu"
,,Czego uczyli prorocy?"
,,Świat żydowski w dniu narodzin Jezusa"
,,Chrześcijaństwo - spełnienie oczekiwań mesjańskich"

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki