Logo Przewdonik Katolicki

25-lecie "Solidarności" leśników

Katarzyna Jarzembowska
Fot.

Na bydgoskim Starym Rynku i w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej odbyły się 10 września uroczyste obchody 25-lecia "Solidarności" leśników. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz występie Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych przy Zespole Szkół Leśnych i Agroturystycznych w Tucholi, w kościele na Miedzyniu bp Jan Tyrawa odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny....

Na bydgoskim Starym Rynku i w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej odbyły się 10 września uroczyste obchody 25-lecia "Solidarności" leśników. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz występie Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych przy Zespole Szkół Leśnych i Agroturystycznych w Tucholi, w kościele na Miedzyniu bp Jan Tyrawa odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny. Przy ołtarzu stanęli kapłani leśnicy z diecezji toruńskiej oraz pelplińskiej.Solidarność leśników rozbudziła dawne tradycje, przypomniała o ideałach służby dla całej przyrody. Leśnicy zaczęli się gromadzić na Mszach hubertowskich, poprosili o duszpasterzy… - Dzięki ich staraniom te dobra, które są jednymi z największych w Polsce, nie są jeszcze sprywatyzowane, są w naszych rękach. Widać w tym wielką odpowiedzialność - praca jest dla leśników nie tylko źródłem utrzymania, ale troską o dobro wspólne całego narodu - mówi ks. prałat Mieczysław Bieliński, duszpasterz leśników diecezji bydgoskiej.
Dla leśników wolność miała zawsze szczególne znaczenie. W sierpniu 1980 roku w nadleśnictwach powstawały - jak grzyby po deszczu - komisje zakładowe. Potem zawiązała się Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna. Podsumowanie 25 lat jest bardzo trudne. - Wiemy, że te przemiany poszły w dobrym kierunku. Jednak nie dla wszystkich wszystko jeszcze zrobiliśmy. O wolność trzeba wciąż walczyć i "Solidarność" to robi - podkreśla Stanisław Marks, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
W bydgoskich uroczystościach wziął udział ks. kanonik Roman Cieszyński, kapelan leśników diecezji toruńskiej, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Kiełbasinie, który przyznaje, że przemiany sprzed ćwierć wieku były bardzo potrzebne. - Najbardziej aktualne będzie to stwierdzenie: "Od Solidarności do miłości". Dzięki temu brać leśna mogła na nowo odczytać to, co jest istotne - że praca w lesie to służba. A służyć można tylko z miłością - przyznaje ks. Cieszyński. Kapelan toruńskich leśników podkreślił, że ci, którzy sadzą las, nie czerpią z tego żadnych korzyści, a owoce ich pracy są widoczne dopiero w kolejnym pokoleniu. - Takiego bezinteresownego stosunku do własnych obowiązków powinniśmy się od nich uczyć - dodaje.
Do wielu osiągnięć leśnych związkowców w ciągu ostatniego ćwierćwiecza można zaliczyć, przede wszystkim, aktywny udział w parlamentarnych pracach nad najważniejszymi dla polskich lasów ustawami. W 2002 roku "Solidarność" leśników liczyła 5600 osób w skali całego kraju.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}