Logo Przewdonik Katolicki

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z okazji Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

PK
Fot.

Umiłowani Archidiecezjanie! Jedną z ostatnich inicjatyw duszpasterskich, jakie podjął Sługa Boży Jan Paweł II, jest obchodzony w Kościele powszechnym Rok Eucharystii. Rozpoczął się on w październiku 2004 roku, a zakończy w październiku roku bieżącego. Sprzyjającą atmosferę dla tej inicjatywy stworzyły dwa wydarzenia, które wyznaczają jego początek i koniec: Międzynarodowy...

Umiłowani Archidiecezjanie!
Jedną z ostatnich inicjatyw duszpasterskich, jakie podjął Sługa Boży Jan Paweł II, jest obchodzony w Kościele powszechnym Rok Eucharystii. Rozpoczął się on w październiku 2004 roku, a zakończy w październiku roku bieżącego. Sprzyjającą atmosferę dla tej inicjatywy stworzyły dwa wydarzenia, które wyznaczają jego początek i koniec: Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbył się w Meksyku w październiku ubiegłego roku i Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, które będzie miało miejsce w Rzymie, w październiku tego roku. Podjęta przez Ojca Świętego inicjatywa stanowi naturalną konsekwencję kierunku duszpasterskiego, jaki Sługa Boży pragnął nadać Kościołowi powszechnemu.
Obchodzony w całym Kościele Rok Eucharystii - z naszej strony - pragniemy zakończyć Archidiecezjalnym Kongresem Eucharystycznym. Będzie on trwał od piątku 30 września do niedzieli 2 października br. Poprzedni Kongres Eucharystyczny nasza archidiecezja przeżywała w 1993 roku, w łączności z ówczesnym synodem, i tak szczęśliwie się składa, że i obecny Kongres przeżywać będziemy w łączności z trwającymi pracami kolejnego synodu archidiecezji.
Kongres będzie obchodzony we wszystkich parafiach archidiecezji, o czym powiadomią duszpasterze, natomiast centralne uroczystości odbędą się w Poznaniu. W dniach kongresowych będziemy uczestniczyć we Mszach Świętych i trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu. Własne spotkania kongresowe będą mieli kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz różne grupy wiernych świeckich. Program szczegółowy obchodów został przekazany parafiom na specjalnych plakatach. Proszę, byście się z nim zapoznali. Punktem kulminacyjnym Kongresu będzie Msza Święta w kościele Bożego Ciała w Poznaniu (w niedzielę 2 października br. o godz. 11), po której wyruszy procesja eucharystyczna ulicami Poznania do kościoła farnego. Tam znajduje się najstarsza w archidiecezji kaplica nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu, będąca pamiątką Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, jaki odbył się w Poznaniu w 1936 roku.

Ukochani w Chrystusie!
Hasło naszego Kongresu brzmi: "Nie możemy żyć bez Eucharystii". Nawiązuje ono do wydarzenia, jakie miało miejsce w roku 304, za czasów prześladowania chrześcijan przez rzymskiego cesarza Dioklecjana. Wtedy właśnie w Abitinae, w północnej Afryce, postawiono przed sądem chrześcijan, którzy wyznawali swoją przynależność do Chrystusa między innymi przez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Jeden z oskarżonych, chociaż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą pociągnąć za sobą jego słowa, oświadczył: "My nie możemy żyć bez niedzieli!". Za tamtymi świadkami naszej wiary dodajemy: "Nie możemy żyć bez Eucharystii".
Dlaczego nie możemy żyć bez Eucharystii? Nie możemy, bo zgodnie z tradycją Kościoła wierzymy, że pod postaciami eucharystycznymi jest rzeczywiście obecny Jezus, który jest naszym duchowym pożywieniem. Proszę, byśmy w świetle tych słów spojrzeli na nasze uczestnictwo we Mszy Świętej. Czy przyczyną wielu naszych osobistych, rodzinnych, a także społecznych problemów nie są próby rozwiązywania ich bez obecności Chrystusa?
Każda Msza Święta jest wezwaniem, by zmierzyć się z ideałem wspólnoty, który Księga Dziejów Apostolskich przedstawia jako wzór dla Kościoła wszystkich czasów. Jest to Kościół zebrany wokół apostołów, powołany przez słowo Boże, zdolny do wzajemnego dzielenia się nie tylko dobrami duchowymi, ale również dobrami materialnymi (por. Dz 2,42-47). Dobrze przeżyta Eucharystia nie kończy się wraz z wyjściem ze świątyni - ona owocuje miłością bliźniego, odpowiedzialnością w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, a także w podejmowaniu zadań związanych z życiem publicznym. Zwróćmy na to uwagę zwłaszcza w obliczu wydarzeń, jakie czekają nas w najbliższym czasie i naszej odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny, od której to odpowiedzialności nie możemy się uchylać.

Drodzy Bracia i Siostry!
Zapraszam Was do wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniach Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Bądźcie otwarci na przyjęcie wezwań kierowanych do Was przez waszych kapłanów. Włączcie się w obchody kongresowe w Waszych parafiach. Zwróćcie uwagę, że Eucharystia daje nie tylko siłę wewnętrzną, ale również program życia. Jest ona bowiem sposobem bycia, który chrześcijanin przejmuje od Jezusa, a który dalej promieniuje na społeczeństwo i kulturę. By program ten mógł dojść do skutku, każdy wierny winien przyswoić sobie przez osobistą i wspólnotową medytację te wartości, które wyraża Eucharystia, postawy, jakie wskazuje, i życiowe zamiary, jakie wzbudza (por. "Mane nobiscum Domine", 25).
Zachęcam zatem mieszkańców Poznania i najbliższej okolicy do udziału w nabożeństwach kongresowych w katedrze, w kościele Bożego Ciała i Wszystkich Świętych. Miasto Poznań i przedstawicieli wszystkich parafii archidiecezji zapraszam do udziału we Mszy Świętej i procesji wieńczących nasz Kongres. Będzie to publiczne świadectwo zrozumienia tego, że faktycznie nie możemy żyć bez Eucharystii!

Z serca Wam błogosławię
+ Stanisław Gądecki
arcybiskup metropolita poznański


Poznań, dnia 12 września 2005 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki