Logo Przewdonik Katolicki

Tradycja i nowoczesność

Bernadeta Kruszyk
Fot.

We wrześniu rozpocznie się etap rejonowy II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jego zasadniczym celem jest zaprezentowanie organizacji i wspólnot kościelnych działających na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu. Tym razem przedstawiamy Katolickie Stowarzyszenie...

We wrześniu rozpocznie się etap rejonowy II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jego zasadniczym celem jest zaprezentowanie organizacji i wspólnot kościelnych działających na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu. Tym razem przedstawiamy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu" - to hasło wyrażające charyzmat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które swymi korzeniami sięga czasów przedwojennych. W 1934 roku, w ramach Akcji Katolickiej, powstały dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), które miały kontynuować tradycje działającego w czasie zaborów Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Rozwój tych formacji przerwała II wojna światowa. Po jej zakończeniu władze komunistyczne zakazały wszelkiego niezależnego zrzeszania się, jednak KSMM zdołało się ponownie zarejestrować, zaś bliźniacze KSMŻ - po części dzięki niedopatrzeniu władz - funkcjonowało pod nazwą Żywego Różańca Dziewcząt. Stan taki utrzymał się do 1953 roku, kiedy to na skutek wzmożonych represji obydwa stowarzyszenia zostały rozwiązane. Reaktywowano je dopiero w 1990 roku pod wspólną nazwą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Rekolekcje i żeglarstwo


Dzisiejszy KSM kieruje się dawnymi założeniami i jednocześnie jest otwarty na nowe wyzwania, które niesie współczesna rzeczywistość. Jak mówi ks. Mariusz Wieczorkiewicz, asystent KSM Archidiecezji Gnieźnieńskiej, młodzi ludzie szukają akceptacji, zrozumienia i pragną być z tymi, którzy patrzą na życie tak jak oni. Chcą także pokazać, że to, co robią jest dobre i wartościowe. Dlatego KSM, prócz działalności ,,wewnętrznej", czyli obejmującej formację i kształcenie religijne młodych ludzi, prowadzi także działalność ,,zewnętrzną", polegającą na realizowaniu zadań w obszarze religijnym, kulturalno-oświatowym, społeczno-patriotycznym oraz turystyczno-sportowym. Nie dziwi więc fakt, że członkowie KSM spotykają się na rekolekcjach, dniach skupienia, obozach żeglarskich, kwestach charytatywnych, a nawet boiskach sportowych. Wszędzie jednak przyświecają im słowa Ojca Świętego Jana Pawła II o cywilizacji miłości, która głosi prymat osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, miłosierdzia nad sprawiedliwością, ,,być" nad ,,mieć", i której naczelną zasadą jest zwyciężanie zła dobrem. Wzorem swoich patronów: św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny starają się również, by chrześcijańskie ideały znalazły odzwierciedlenie w ich codziennym życiu.

Pamięć o przeszłości


W archidiecezji gnieźnieńskiej działa kilkanaście oddziałów KSM. Do niedawna pod auspicjami stowarzyszenia funkcjonowała agencja ,,Młodzi" zrzeszająca przewodników katedralnych. Stowarzyszenie było również organizatorem Międzynarodowego Zjazdu Młodzieży, który odbył się w Gnieźnie w roku 2000 pod hasłem ,,Tradycja i nowoczesność". I hasło to chyba najtrafniej wyraża idee przyświecające działalności młodych ludzi z KSM. Nowoczesność, bo są otwarci na nowe wyzwania, tradycja, bo pielęgnują pamięć o przeszłości… Przeszłości, w której słowa: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna" nie były tylko pusto brzmiącym sloganem.

Godło KSM-u powstało z połączenia Orła Białego i krzyża. Symbolizuje jednoznaczne opowiedzenie się po stronie Kościoła i Ojczyzny. Żółty kolor tła wskazuje na Kościół katolicki. Biały i czerwony to barwy narodowe. Niebieski natomiast oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie wybrało sobie za wzór do naśladowania i pomoc w pracy nad sobą.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki