Logo Przewdonik Katolicki

E-mail z Lichenia Bazylika mniejsza

Irena Wawrzyniak
Fot.

Pierwszego maja br., w 155. rocznicę objawień Matki Bożej w lesie pod Licheniem, opiekujący się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu księża marianie przekazali radosną wiadomość pielgrzymom: nowa świątynia otrzymała tytuł bazyliki mniejszej! Dokument papieski w sprawie nadania tego tytułu świątyni licheńskiej wydała 25 lutego 2005 r. istniejąca przy Stolicy Apostolskiej...

Pierwszego maja br., w 155. rocznicę objawień Matki Bożej w lesie pod Licheniem, opiekujący się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu księża marianie przekazali radosną wiadomość pielgrzymom: nowa świątynia otrzymała tytuł bazyliki mniejszej!Dokument papieski w sprawie nadania tego tytułu świątyni licheńskiej wydała 25 lutego 2005 r. istniejąca przy Stolicy Apostolskiej Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów. Uroczystość nadania tytułu nastąpi 2 lipca br. - w dniu odpustu ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.
W języku potocznym świątynia Matki Bożej Licheńskiej od dawna była nazywana bazyliką, jednak używanie tego terminu miało uzasadnienie jedynie w odniesieniu do architektury budowli. Przywilej używania nazwy "bazylika" może nadać tylko Stolica Apostolska. Uzyskanie tytułu bazyliki mniejszej jest dla wyróżnionego w ten sposób kościoła poważnym zobowiązaniem. Stawia go bowiem za wzór dla innych pod względem przygotowania i przebiegu celebracji Najświętszej Eucharystii, pokuty i innych sakramentów.
Miano bazyliki mniejszej noszą kościoły odznaczające się odpowiednią wielkością oraz artyzmem. Kościół musi być poświęcony. Powinien cieszyć się szczególną godnością w diecezji, np. z racji czczonego w szczególny sposób sławnego obrazu lub z powodu jakichś ważnych wydarzeń religijnych w historii diecezji. Musi też z niego promieniować blask życia religijnego i duszpasterskiego.
Ogłoszenie kościoła bazyliką oznacza dla świątyni i przybywających doń wiernych nowe przywileje. Można tu będzie dostąpić pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego: m.in. w rocznicę poświęcenia świątyni, w dniu liturgicznego obchodu uroczystości jej tytułu, tj. 2 lipca, w rocznicę nadania tytułu bazyliki.
Odpust to przywilej, jaki Kościół katolicki ustanowił, chcąc zachęcić wiernych do większej gorliwości w modlitwie, dobroczynności i miłości. Odpust zupełny jest zwolnieniem od doczesnej kary za grzechy. Stało się to możliwe dzięki nieskończonym zasługom Chrystusa i uczestnictwu świętych w Jego męce i chwale. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest uprzednie otrzymanie odpuszczenia grzechów w sakramencie pojednania oraz udział w Eucharystii, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu. Warunki te powinny być wypełnione w miejscu i w dniu uroczystości odpustowej. Nawiedzenia miejsca odpustu można dokonać od południa dnia poprzedzającego, do północy kończącej dzień oznaczony.
Wraz z przywilejami na kościele obdarowanym tytułem bazyliki spoczywają określone obowiązki. W dekrecie Świętej Kongregacji Obrzędów dotyczącym tytułu bazyliki mniejszej czytamy m.in.: "W obrębie bazyliki mniejszej winno się dokonywać religijne wychowanie wiernych przez organizowanie kursów dokształcających, serię zebrań i tym podobne poczynania. Wśród dzieł i poczynań bazyliki należy przyznać naczelne miejsce rozważaniu i rozpowszechnianiu dokumentów, ukazujących myśl i naukę Ojca Świętego".
Z liturgicznego i prawnego punktu widzenia w Kościele rozróżnia się bazyliki patriarchalne, od XVIII w. zwane też większymi, oraz bazyliki mniejsze. Do bazylik patriarchalnych należy siedem świątyń. Są to w Rzymie kościoły: św. Piotra, św. Jana Chrzciciela, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej, św. Wawrzyńca oraz w Asyżu św. Franciszka i Najświętszej Maryi Panny od Aniołów. Tytuł bazyliki mniejszej po raz pierwszy nadał w 1783 r. papież Pius VI kościołowi św. Mikołaja we włoskim Tolentino. W Polsce jest sto bazylik mniejszych.
Świątynia licheńska jest drugą bazyliką mniejszą w diecezji włocławskiej. Pierwszą jest katedra włocławska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której tytuł ten przysługuje z mocy dekretu Papieża Piusa X z 22 lutego 1907 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki