Logo Przewdonik Katolicki

Szybki rozwój

Krzysztof Bronk
Fot.

Choć Kościół często przestrzega przed negatywnym wpływem mediów, ich szybki rozwój jest mu na rękę. Nowe środki społecznego przekazu są Bożym darem, który otwiera Kościołowi drogę do człowieka i pozwala mu lepiej głosić Dobre Wiadomości o Chrystusie - twierdzi Jan Paweł II w swym najnowszym, opublikowanym 21 lutego Liście apostolskim "Il rapido sviluppo". Nie ma powodów...


Choć Kościół często przestrzega przed negatywnym wpływem mediów, ich szybki rozwój jest mu na rękę. Nowe środki społecznego przekazu są Bożym darem, który otwiera Kościołowi drogę do człowieka i pozwala mu lepiej głosić Dobre Wiadomości o Chrystusie - twierdzi Jan Paweł II w swym najnowszym, opublikowanym 21 lutego Liście apostolskim "Il rapido sviluppo".

Nie ma powodów do obaw - przekonuje Papież. Kościół jest specjalistą od komunikacji. Od wieków głosi Ewangelię, uczy człowieka nawiązywać relację z Bogiem, wsłuchiwać się w Jego głos i nań odpowiadać, łączy ludzi różnych ras i narodów. Nie jesteśmy w tyle. Potrzeba jedynie, aby Kościół wciąż był sobą i w pełni przyswoił sobie nowe języki komunikacji.

W nowej kulturze


Kościół, jak zauważa Ojciec Święty, interesuje się mediami nie tylko ze względu na nowe możliwości głoszenia Dobrej Nowiny. Media w ogromnej mierze kształtują kulturę, sposób bycia współczesnego człowieka. Poznanie nowoczesnych środków społecznego przekazu jest więc warunkiem nowej inkulturacji. Jak wszystko co ludzkie, również media i nowa kultura mediów potrzebują Chrystusowego odkupienia. Choć dziś komunikacja jest szybsza, obfitsza i o większym zasięgu, nie sprzyja ona międzyosobowej wymianie myśli i uczuć. Człowiekowi zagubionemu w nawale wiadomości, szukającemu wciąż nowych wrażeń, chrześcijanie mogą pokazać, że najgłębsza komunikacja dokonuje się w skupieniu i w ciszy.

Brać się za media


Papież stawia przed Kościołem trzy zadania: formację, współodpowiedzialność i dialog.
Trzeba się nauczyć korzystać z mediów w sposób właściwy i w pełni świadomy - pisze Jan Paweł II. Inaczej, media zamiast służyć człowiekowi będą go wykorzystywały, podporządkowywały i uzależniały. Odpowiednią formacją trzeba objąć przede wszystkim młodych, którzy ze swej natury są bardziej otwarci na innowacje techniczne, a zarazem bardziej podatni na uzależnienia.
Ponieważ wszyscy z mediów korzystamy, wszyscy powinniśmy być za nie współodpowiedzialni. Społeczeństwo musi mieć, zdaniem Papieża, jak największy udział w ich zarządzaniu. Jak wszystko inne, muszą być one podporządkowane zasadom sprawiedliwości i solidarności. Na straży wolności mediów i człowieka w mediach powinny stać odpowiednie regulacje prawne.
W końcu trzeba też zadbać o to, by media służyły dialogowi, zbliżeniu między ludźmi, a nie wzniecaniu czy nasilaniu konfliktów.

Wyższa szkoła jazdy


W ostatnich słowach listu Ojciec Święty zwraca się przede wszystkim do dziennikarzy chrześcijańskich. Trzykrotnie kieruje do nich wezwanie, którym rozpoczął swój pontyfikat.
Nie bójcie się nowych środków komunikacji, bo one będą nam służyły, nie bójcie się wrogości świata, bo Chrystus zwyciężył świat, i w końcu, nie bójcie się własnej słabości! Temu ostatniemu wezwaniu Jan Paweł II poświęca najwięcej uwagi.
Praca w mediach kościelnych wymaga nie lada umiejętności. Powodem jest sama materia komunikacji. Mówiąc o Bogu, trzeba bowiem zdać sprawę z tego, "czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć". Stąd poczucie bezsilności, nieadekwatności, niewspółmierności języka i posiadanych środków do opisywanej rzeczywistości.
Jak być dziennikarzem chrześcijańskim? Papież odpowiada lapidarnie: "Oto ja jestem z wami...". Przypomina obietnicę Chrystusa, który w naszym ludzkim języku zdołał pouczyć nas o Ojcu, a skoro On jest z nami, to możemy mieć nadzieję, że i nam się uda o Nim opowiedzieć, w nowych językach współczesnego człowieka.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki