Logo Przewdonik Katolicki

Rozprawy o świętym Józefie

PK
Fot.

Po hasłem "Aż Chrystus się w was ukształtuje", zaczerpniętym z Listu do Galatów, siódmego maja br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyło się XXXV Sympozjum Józefologiczne. Zgromadziło ono gości nie tylko z Polski. Postać świętego Józefa została ukazana w wieloraki sposób, m.in. jako postać biblijna, inspirująca w sztuce i poezji, funkcjonująca w nauczaniu papieskim,...

Po hasłem "Aż Chrystus się w was ukształtuje", zaczerpniętym z Listu do Galatów, siódmego maja br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyło się XXXV Sympozjum Józefologiczne. Zgromadziło ono gości nie tylko z Polski. Postać świętego Józefa została ukazana w wieloraki sposób, m.in. jako postać biblijna, inspirująca w sztuce i poezji, funkcjonująca w nauczaniu papieskim, czy też w liturgii.
Spotkanie rozpoczęło się w auli WSD. Otworzył je ordynariusz kaliski, ksiądz biskup Stanisław Napierała, który omówił związek między tegorocznym sympozjum a adhortacją apostolską "Redemptoris custos" Jana Pawła II, która ukazuje rolę św. Józefa w życiu Jezusa Chrystusa i Kościoła. Wspomniał także o początkach sympozjum i jego historii związanej z diecezją włocławską. Wśród prelegentów jako pierwszy wystąpił ks. dr Dariusz Kwiatkowski, wykładowca kaliskiego seminarium. W referacie pt. "Kult św. Józefa w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii", ukazał on obecność św. Józefa w świętach Kościoła, pobożności ludowej oraz rolę świętego w historii zbawienia. W kolejnym wystąpieniu postać św. Józefa ukazana została w poezji. Siostra mgr Ewa Stolarek posłużyła się tu wierszami słynnych polskich poetów, wśród których nie zabrakło Adama Asnyka, Ernesta Brylla i Romana Brandstaettera. W klimacie sztuki pozostawał także referat o. dr. Szczepana Praśkiewicza OCD, prowincjała karmelitów z Krakowa. Jego wystąpienie "Pierścień Józefa" dotyczyło pierścieni umieszczanych z polecenia papieży na obrazach ze św. Józefem. Ojciec Szczepan zaakcentował w nim istnienie tychże pierścieni w kaliskiej kolegiacie i sanktuarium w Wadowicach. Wykład o. prof. Romana Llamasa OCD, karmelity z Hiszpanii (wygłoszony pod polskim tytułem "Sam wobec tajemnicy. Postawa świętego Józefa wobec macierzyństwa Maryi") zakończył pierwszą część sympozjum, której przewodniczył ks. prof. Wojciech Hanc z Włocławka. Drugiej części spotkania przewodniczył ks. prof. Teofil Siudy, a swój wykład pt. "Ojcostwo zagrożone" wygłosił dr Jacek Pulikowski z Poznania. Ukazał w nim zagrożenia dnia dzisiejszego w stosunku do ojcostwa. Tajemnic życia Jezusa jako fundamencie refleksji zawartej w "Redemptoris custos" dotyczyła następna prelekcja. Jej autorem był o. prof. Tarcisio Stramare z Włoch (Tajemnice życia ukrytego Jezusa w centrum teologii RC). Seminaryjno-naukową część sympozjum zakończył ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski z Siedlec, który w swym referacie "Biblijna ikona świętego Józefa" ukazał wizerunek Opiekuna Zbawiciela w Piśmie Świętym. Ostatnim punktem tegorocznego sympozjum była Eucharystia, w której wzięli udział uczestnicy obrad. Odprawiona została ona w kaliskiej bazylice św. Józefa przez biskupa pomocniczego, księdza Teofila Wilskiego. Sympozja Józefologiczne w Kaliszu odbywają się od ponad 30 lat. W tym czasie wygłoszono ok. 200 referatów w różnych działach tematycznych, przedstawionych przez autorów reprezentujących różne środowiska naukowe i duszpasterskie. Początki sympozjum nieodłącznie związane są z diecezją włocławską, do której administracyjnie należał niegdyś Kalisz. Polskie Studium Józefologiczne, organizator kaliskiego sympozjum posiada swoją stronę internetową. Dostępne są na niej w postaci plików dźwiękowych i tekstowych referaty poszczególnych prelegentów www.jozefologia.pl.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki