Logo Przewdonik Katolicki

Procesje eucharystyczne

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Drugim z najbardziej znanych sposobów kultu eucharystycznego jest organizowanie procesji eucharystycznych. W Polsce dość często korzystamy właśnie z takiej okazji oddania czci Chrystusowi. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, wypada, by procesje eucharystyczne odbywały się po Mszach św., podczas których konsekrowano Hostię do tej procesji lub po dłuższych publicznych adoracjach,...

Drugim z najbardziej znanych sposobów kultu eucharystycznego jest organizowanie procesji eucharystycznych. W Polsce dość często korzystamy właśnie z takiej okazji oddania czci Chrystusowi. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, wypada, by procesje eucharystyczne odbywały się po Mszach św., podczas których konsekrowano Hostię do tej procesji lub po dłuższych publicznych adoracjach, które odprawia się po Mszach św. W procesjach, kiedy Najświętszy Sakrament jest niesiony lub wieziony poza kościół wśród śpiewów i uroczystych obrzędów, lud chrześcijański ma okazję złożyć świadectwo wiary i pobożności wobec Chrystusa pod postacią chleba. Dlatego też w Kodeksie prawa kanonicznego możemy przeczytać: Gdzie, zdaniem biskupa diecezjalnego, jest to możliwe, należy dla publicznego świadectwa czci wobec Najświętszej Eucharystii urządzać; zwłaszcza w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, procesję prowadzoną po drogach publicznych (kan. 944 §1 KPK).
Nietrudno się domyślić, że właśnie procesja w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa ma szczególne miejsce wśród procesji eucharystycznych, jest ona wyrazem wspólnej wiary i uwielbienia wobec Chrystusa eucharystycznego. W przypadku procesji eucharystycznych należy brać pod uwagę przede wszystkim następujące okoliczności: miejscowe zwyczaje, zarządzenia dotyczące wystroju placów i ulic, kolejność uczestników procesji.
Podczas drogi, gdy jest taki zwyczaj i przemawia za tym dobro duchowe, można urządzać krótkie nabożeństwa przy ołtarzach stacyjnych, a także, szczególnie pod koniec procesji, udzielić błogosławieństwa eucharystycznego.
Zaleca się, aby procesja wyruszała z jednego kościoła i kończyła się w innym kościele, kaplicy lub innym godnym miejscu. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, procesja może wrócić do kościoła, z którego wyszła. Na zakończenie procesji udziela się błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i po schowaniu Hostii używanej w czasie procesji kończy się nabożeństwo.
Osoby wierzące, którym stan zdrowia na to pozwala, powinny uczestniczyć czynnie w procesji, tzn. iść za niesionym Najświętszym sakramentem i modlić się wraz ze wszystkimi. Trudno zrozumieć dość zakorzeniony zwyczaj w naszej rzeczywistości, kiedy to wierni nie są uczestnikami, lecz "widzami" procesji, tzn. nie idą za Najświętszym Sakramentem, modląc się wraz z innymi, lecz stoją z boku przyglądając się uczestnikom i ewentualnie "kucając", gdy kapłan niosący Chrystusa pod postacią chleba przechodzi w pobliżu.
Starajmy się świadomie uczestniczyć w procesjach eucharystycznych i oddawajmy w sposób właściwy cześć Jezusowi wychodzącemu na ulice naszych miast i wiosek.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki