Logo Przewdonik Katolicki

W jakich budynkach może być przechowywany Najświętszy Sakrament?

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Zanim przejdę do szczegółów dotyczących przechowywania Najświętszego Sakramentu, najpierw chciałbym zwrócić uwagę na budowle, które mogą stać się "mieszkaniem Boga". Prawodawca Kościelny wyliczył budowle mogące służyć jako miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu, zaznaczając jednak, że musi się tam znajdować osoba sprawująca pieczę nad tym miejscem, a także winno...

Zanim przejdę do szczegółów dotyczących przechowywania Najświętszego Sakramentu, najpierw chciałbym zwrócić uwagę na budowle, które mogą stać się "mieszkaniem Boga". Prawodawca Kościelny wyliczył budowle mogące służyć jako miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu, zaznaczając jednak, że musi się tam znajdować osoba sprawująca pieczę nad tym miejscem, a także winno się tam odprawiać Msze św., jeśli to tylko możliwe, przynajmniej dwa razy w miesiącu (por. kan. 934 § 2 KPK).
Miejscami przechowywania Eucharystii są:
- kościół katedralny lub z nim zrównany, tzn. prałatury terytorialnej, opactwa terytorialnego, wikariatu apostolskiego, prefektury apostolskiej oraz administratury apostolskiej;
- kościół parafialny;
- kościół lub kaplica złączona z domem instytutu zakonnego lub stowarzyszeniem życia apostolskiego;
- kaplica biskupia;
- za zezwoleniem ordynariusza miejsca, także inne kościoły i kaplice, również prywatne (por. kan. 934 § 1 KPK).
Nic więc dziwnego, że nikomu, ani duchownemu, ani świeckiemu, nie wolno przechowywać Najświętszego Sakramentu np. u siebie w domu czy zabierać go ze sobą w drogę (por. kan. 935 KPK). Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy np. zanosi się Komunię do chorego czy chroni się ją przed zbezczeszczeniem.
W domu instytutu zakonnego lub innym pobożnym domu, np. stowarzyszenia życia apostolskiego, Najświętszy Sakrament należy przechowywać tylko w kościele lub głównej kaplicy złączonej z domem. Co prawda, dla słusznej przyczyny, ordynariusz może zezwolić na jego przechowywanie także w innej kaplicy tegoż domu (por. kan. 936 KPK).
Warto mieć świadomość faktu, że wolą Najwyższego Prawodawcy Kościelnego jest, aby kościół w którym jest przechowywana Najświętsza Eucharystia, jeśli nie stoi na przeszkodzie poważna racja, był, przynajmniej przez kilka godzin dziennie otwarty dla wiernych (por. kan. 937 KPK). W ten sposób stwarza się szansę modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że Chrystus w swoim Ciele pragnie dawać się ludziom przede wszystkim jako pokarm, ale także skupia ludzi na modlitwie. Dlatego nie ma sensu przechowywanie Najświętszego Sakramentu w miejscu niedostępnym dla nikogo lub zapomnianym przez wszystkich.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki