Logo Przewdonik Katolicki

Jubileusz DA w Bydgoszczy

Edward Małachowski
Fot.

W przyszłym roku Duszpasterstwo Akademickie w Bydgoszczy będzie obchodzić jubileusz 40-lecia działalności. Główne uroczystości jubileuszowe, wpisujące się w XI Akademickie Dni Młodych, odbędą się w dniu 16 października 2004 roku. Pierwszy w Bydgoszczy ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego powołał do życia w 1964 roku ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. W dniu 25 sierpnia...

W przyszłym roku Duszpasterstwo Akademickie w Bydgoszczy będzie obchodzić jubileusz 40-lecia działalności. Główne uroczystości jubileuszowe, wpisujące się w XI Akademickie Dni Młodych, odbędą się w dniu 16 października 2004 roku.
Pierwszy w Bydgoszczy ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego powołał do życia w 1964 roku ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. W dniu 25 sierpnia tegoż roku, podczas rejonowego spotkania księży z Bydgoszczy, ks. bp Jan Czerniak poinformował zebranych, że dekretem ks. Prymasa, ks. mgr Franciszek Welc został mianowany duszpasterzem akademickim. Siedziba duszpasterstwa mieściła się w Domu Katolickim przy ul. Grodzkiej 1 w parafii farnej. Decyzja księdza kardynała Wyszyńskiego świadczyła z jednej strony o Jego trosce o rozwój Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce, z drugiej zaś potwierdzała świetne rozeznanie sytuacji i potrzeb środowiska akademickiego w Bydgoszczy. Pierwsza wyższa uczelnia w Bydgoszczy - Wieczorowa Szkoła Inżynierska - rozpoczęła działalność w roku 1951, ale studium dzienne z wydziałami mechanicznym i elektrycznym uruchomiono dopiero w roku akademickim 1964/65. W latach 60. trwała nieustanna walka władz komunistycznych z Kościołem. Publiczne deklaracje władz o dążeniu do ułożenia z nim stosunków były fasadą, za którą kryły się wielostronne i brutalne działania represyjne w stosunku do Kościoła. W ich orbicie, wyznaczanej również operacyjnymi działaniami SB, znalazło się także Duszpasterstwo Akademickie. Świadczą o tym m.in. wspomnienia jego ówczesnych członków i księży--duszpasterzy - zwanych przez młodzież "Wujkami", "Dziadkami" czy "Prezesami". Zasadniczy nurt tych wspomnień dotyczy jednak istoty bycia w duszpasterstwie: pogłębiania wiary, zakorzeniania się w Bogu, życia we wspólnocie bez fałszu i obłudy. W kolejnych dziesięcioleciach powstają w Bydgoszczy nowe uczelnie, a liczba studentów wzrasta dynamicznie. Procesowi temu towarzyszy rozwój Duszpasterstwa Akademickiego. W 1968 roku powstają kolejne dwa ośrodki: przy parafii pw. Świętej Trójcy (duszpasterz - ks. Kazimierz Głów) oraz "Stryszek" przy parafii pw. św. Wincentego a Paulo (duszpasterz - ks. Antoni Strycharz CM). W całym okresie dotychczasowej historii Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy działało dziesięć ośrodków. Oprócz wcześniej wymienionych tworzyły ją także: "EMAUS" przy Klaryskach (parafia pw. św. Mikołaja), "LOGOS" (parafia pw. Chrystusa Króla), "MARTYRIA" (parafia pw. Matki Bożej Królowej Męczenników) - podniesiona w 1992 roku do rangi Diecezjalnego Duszpasterstwa Akademickiego, "ARKA" (parafia pw. św. Andrzeja Boboli), przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W serdecznej pamięci członków tych wszystkich wspólnot pozostanie 36 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, pełniących dawniej i obecnie funkcje duszpasterzy akademickich.
Ze wspomnień dawnych duszpasterzy akademickich: Myśmy to dawno przerabiali (...) Tak mi się wydaje, że zanim poznaliśmy dzisiejsze Oazy, grupy Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Koła Synodalne, itp., myśmy to dawno jakoś przerabiali. I dzielenie się Słowem Bożym też. Być może bez sformalizowanych regulaminów, stopni i przepisów. Zresztą, w tamtych czasach zbiórki ministranckie trzeba było nazywać "instrukcją liturgiczną". Wspólnoty budziły lęk podejrzenia, że są konspiracją przeciwko totalitaryzmowi. Szukanie prawdy też było podejrzane. Wydziały filozoficzne pozamykane - "Od Moskwy do Seulu, filozofia tylko na KUL-u". A jednak dojrzewaliście... (...) Ks. prał. Bogdan Jaskólski (dawny "Prezes") ----------------------------------------------------------------------------- Nigdy Was nie zapomnę (...) Przez "Stryszek" przewinęło się wielu ludzi, ludzi pięknych, wspaniałych, pełnych entuzjazmu, nadziei na piękniejsze życie... Ilu ich było? Nie wiem! Nikt przecież nie liczył uczestników, nikt ich nie zapisywał w kartotekach. Niektórzy z nich pojawili się na chwilę, niektórzy szli razem przez wiele lat. Chciałbym powiedzieć, że nigdy Was wszystkich nie zapomnę. Byłem z Wami pewnie przez 14 lat. Małgosie, Staszki, Ryśki, Basie, Marki, Hanki, Ewy, Marysie, Edki, Romki, Ele, Zbyszki, Danki, Wojtki, Wieśki, Wiesie, Marleny, Marzeny, Antki, Zdzisie... Trzeba by chyba wymieniać wszystkie wezwania Litanii do Wszystkich Świętych. Rozeszliście się po całym świecie. A jednak gdzieś pozostajecie tutaj - tutaj przy wspólnym ognisku, które musi się ustawicznie palić. (...) Śp. ks. Antoni Strycharz CM (dawny "Dziadek")
Komitet: Komitet organizacyjny jubileuszu 40-lecia DA w Bydgoszczy, któremu przewodniczy dr Małgorzata Zasępa, ma siedzibę w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego "MARTYRIA". Grupuje przedstawicieli ośmiu dawnych i obecnie działających ośrodków. Na adres ośrodka można kierować wszelką korespondencję dotyczącą jubileuszu (z dopiskiem: 40 lat ODA), w tym m.in.: chęć uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej, wspomnienia, deklaracje wsparcia konta organizacyjnego. Wkrótce na stronie internetowej "MARTYRII" zamieszczane będą wszystkie informacje dotyczące jubileuszu. Diecezjalny Ośrodek DA "MARTYRIA" 85-791 Bydgoszcz, ul. Bołtucia 5 tel.: 346-31-90 e-mail: martyria@lo.pl www.martyria.lo.pl
Magister inżynier Edward Małachowski, absolwent Politechniki Gdańskiej - emerytowany nauczyciel dyplomowany i dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Bydgoszczy. W latach 1971-79 członek duszpasterskiej wspólnoty akademickiej przy parafii pw. Świętej Trójcy. Od 1998 roku członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej; od 1999 roku członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej; członek komitetu organizacyjnego jubileuszu 40-lecia Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki