Logo Przewdonik Katolicki

Życie duchowe chrześcijanina (w pytaniach i odpowiedziach)

Ks. Jacek Hadryś
Fot.

5. Jakie są źródła teologii duchowości? Na życie duchowe składa się z jednej strony działanie Pana Boga, które jest pierwszorzędne, a z drugiej odpowiedź człowieka na Bożą łaskę. Dlatego, zajmując się naukowo życiem duchowym, należy sięgać zarówno do źródeł teologicznych, dotyczących Boga i Jego działania, jak i związanych z człowiekiem, czyli doświadczalnych. 6....

5. Jakie są źródła teologii duchowości?

Na życie duchowe składa się z jednej strony działanie Pana Boga, które jest pierwszorzędne, a z drugiej odpowiedź człowieka na Bożą łaskę. Dlatego, zajmując się naukowo życiem duchowym, należy sięgać zarówno do źródeł teologicznych, dotyczących Boga i Jego działania, jak i związanych z człowiekiem, czyli doświadczalnych.

6. Czym są źródła teologiczne?

Do źródeł teologicznych zalicza się Pismo Święte (w nim odnajdujemy m.in. wiedzę o Bogu i Jego dziełach wobec człowieka, naukę moralności, modlitwy, przykłady pobożnego życia), nauczanie Ojców Kościoła (czyli doświadczenie duchowe wybitnych osób), liturgię (a w niej odnajdujemy życie Kościoła, wiarę, uświęcanie się itd.) oraz Magisterium Kościoła (czyli wypowiedzi dotyczące relacji między Bogiem a człowiekiem, praktyczne rozstrzygnięcia, zatwierdzanie reguł zakonnych, beatyfikacje i kanonizacje stawiające za wzór różnych świętych).

7. Co zalicza się do źródeł doświadczalnych?

Źródła doświadczalne to pisma świętych oraz osób prowadzących głębokie życie duchowe, świadectwa, autobiografie, hagiografie, wiedza o człowieku (pomagająca poznać jego naturę i uwarunkowania, gdyż w nim realizuje się życie duchowe), psychologia religii, historia duchowości oraz osobiste życie duchowe (każdy z nas, nawet nieświadomie, przez swoje osobiste życie duchowe patrzy na wszystko).

8. Czym jest wewnętrzne życie duchowe ?

Jest ono osobową relacją Boga z człowiekiem, którą zapoczątkował i podtrzymuje oraz rozwija sam Bóg. Można też powiedzieć, iż jest ono życiem w Duchu Świętym.

9. Na czym opiera się życie duchowe?

Opiera się na Słowie Bożym oraz wierze. Przez Słowo Boże Bóg wzywa człowieka do miłości i przyjaźni ze sobą, a dzięki wierze człowiek rozpoznaje to wezwanie i je przyjmuje. Patrząc od strony Pana Boga, można powiedzieć, że życie duchowe jest łaską, a patrząc od strony człowieka, że jest owocem współpracy człowieka z łaską, czyli odpowiedzią daną Bogu poprzez wiarę, nadzieję i miłość.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki