Logo Przewdonik Katolicki

Adwent

PK

Chrystus jest nadzieją ludzkości, prawdziwym sensem naszej teraźniejszości, albowiem jest naszą pewną przyszłością - przypomniał Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 1 grudnia. Po przemówieniu do wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie Ojciec Święty odmówił z nimi modlitwę maryjną, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego...

Wypadająca w tym dniu I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny, przypominając, iż "Bóg Przymierza objawił się w historii, a w historii Kościoła celebruje swą tajemnicę zbawienia: Wcielenie, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa" - podkreślił Papież. "W ten sposób nieustannie odnawia się droga wierzących, zawieszona między tym, co »już« zrealizował Chrystus, a tym, co »jeszcze nie« znalazło swego pełnego objawienia" - dodał Jan Paweł II.

Zwrócił uwagę, że "Bóg jest przyszłością człowieka i świata. Jeśli ludzkość utraci sens Boga, zamknie się na przyszłość i zatraci nieuchronnie perspektywę swego pielgrzymowania w czasie. Po co się rodzić, po co umierać? Dlaczego poświęcać się, dlaczego cierpieć?". Na te pytania "zadowalającą odpowiedź przynosi chrześcijaństwo, dlatego Chrystus jest nadzieją ludzkości, (...) prawdziwym sensem naszej teraźniejszości, albowiem jest naszą pewną przyszłością" - stwierdził Ojciec Święty.Zauważył następnie, iż "Adwent przypomina nam nie tylko, że On przyszedł, ale też, że przyjdzie", a przecież "życie wierzących jest stałym i czujnym oczekiwaniem Jego przyjścia". Dodał, że w dzisiejszym fragmencie swej Ewangelii św. Marek "podkreśla ostateczny sens historii i samego stworzenia i wzywa nas, byśmy z całego naszego życia uczynili nieustanne poszukiwanie Chrystusa".

Na zakończenie swych rozważań Papież przypomniał znaczenie Maryi, która towarzyszy nam na drodze nawrócenia i zaangażowania apostolskiego jako "świetlana jutrzenka i pewny przewodnik naszych kroków" i która zachęca nas do kontemplacji tajemnic chwalebnych Różańca. Ojciec Święty pozdrowił kolejno pielgrzymów języka angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego oraz po polsku. W naszym języku powiedział: "Pozdrawiam pielgrzymów z Polski oraz tych, którzy łączą się z nami w modlitwie przez telewizję i Radio Maryja. Szczęść Boże!".

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki