Logo Przewdonik Katolicki

Sejm upamiętnił ks. Blachnickiego

KAI | 24.02.17r
Fot. PAP/Tomasz Gzell

„Wielkiemu patriocie, żołnierzowi, duchownemu i działaczowi społecznemu" doceniając „jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń".

Liczbą 430 głosów Sejm RP przyjął uchwałę, będącą wyrazem hołdu ks. Franciszkowi
Blachnickiemu.  27 lutego przypadnie 30. rocznica śmierci twórcy Ruchu  Światło-Życie.
Uchwała jest inicjatywą grupy posłów należących m.in. do parlamentarnego zespołu członków i
sympatyków Ruchu  Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
W uchwale zaznaczono, że ks. Franciszek Blachnicki poświęcił całe swoje życie dobru ojczyzny.
Walczył jako żołnierz w kampanii wrześniowej, działał w konspiracji, był osadzony w obozie
koncentracyjnym, po wojnie był prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Jego
działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne
narodu. Jako twórca Ruchu Światło – Życie wychowywał młodzież i dorosłych w duchu
patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności.
Wczoraj w sejmie odbyło się drugie czytanie projektu uchwały. Komisja kultury i środków
przekazu zarekomendowała posłom jej jednogłośne przyjęcie.
 
Prześladowania
Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) podczas II wojny światowej walczył jako ochotnik w kampanii wrześniowej. Brał też udział w tworzeniu konspiracji antyhitlerowskiej w ramach Polskiej
Organizacji Partyzanckiej i Związku Walki Zbrojnej. Był aresztowany przez gestapo, osadzony w
niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, skazany na karę śmierci, więziony następnie w więzieniach i obozach III Rzeszy. W oczekiwaniu na wykonanie wyroku odkrył drogę wiary. Po ułaskawieniu był więziony w oflagach III Rzeszy, a po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukończył w 1950 r.
W projekcie uchwały podkreśla się, że był wizjonerem nowego ładu w Europie („post-sovieticum”), kwestionującego pojałtański system podporządkowania ZSRR wschodniej części naszego kontynentu, przygotowującego ludzi gotowych przyjąć odpowiedzialność za życie swoich narodów w nowej rzeczywistości. Był także inicjatorem współpracy suwerennych narodów europejskich w latach 80. oraz twórcą Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów – stowarzyszenia skupiającego Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy  Środkowo-Wschodniej wokół idei tzw. suwerenności wewnętrznej bazującej na personalizmie chrześcijańskim.
Ks. Blachnicki był jednym z najdłużej prześladowanych duchownych katolickich w czasach PRL.
Zorganizowano przeciwko niemu wiele prowokacji. W stanie wojennym rozsyłano za nim listy gończe i postawiono mu zarzut zdrady kraju. Jego działalność  społeczno-patriotyczna była rozpracowywana przez polskie i niemieckie służby bezpieczeństwa. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) i Krzyżem Oświęcimskim (1995).
Ks. Blachnicki był też wybitnym teologiem pastoralistą, profesorem KUL. Formy jego
działalności duszpasterskiej były wspierane przez kard. Karola Wojtyłę – Jana Pawła II,
którego zainspirowały do podjęcia idei Światowych Dni Młodzieży.
 
Spuścizna ks. Blachnickiego
Ks. Blachnicki był także działaczem trzeźwościowym, twórcą Krucjaty Wstrzemięźliwości, a
następnie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zrzeszającej setki tysięcy abstynentów i propagującej
styl życia wolny od nałogów i uzależnień.
Ruch  Światło-Życie został założony przez ks. Blachnickiego w latach 50. Jego celem była
formacja dojrzałych chrześcijan, przeżywających swą wiarę w sposób głęboki i żywy. W
ciągu kilkudziesięciu lat przez ruch oazowy przeszło kilka pokoleń młodych katolików.
4 listopada 1987 Fundacja Jana Pawła II w Rzymie przyznała Ruchowi  Światło-Życie nagrodę
„za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej
młodzieży, zmierzającą do ukształtowania w niej postawy pełnej odpowiedzialności za życie
Kościoła i własnego narodu”.
Obecnie w Polsce w Ruch  Światło-Życie zaangażowanych jest 90-100 tys. osób, z czego ok. 35
tys. to małżonkowie zgromadzeni w kręgach Domowego Kościoła, a reszta to grupy dziecięce oraz
dorośli formujący się w tzw. Oazie Dorosłych.
Ruch rozwija się w 40 krajach na wszystkich kontynentach, m.in. w Chinach, Filipinach,
Turkmenistanie, Afryce, Kenii, Zambii, Brazylii i Boliwii.
Trwający obecnie proces beatyfikacyjny kapłana jest bliski ukończenia. 30 września 2015 roku
papież Franciszek podpisał dekret Kongregacji ds. Kanonizacyjnych stwierdzający heroiczność
cnót czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
 
 
*Śródtytuły pochodzą od redakcji

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki