Logo Przewdonik Katolicki

Drzewo zielone i drzewo suche

kard. Gianfranco Ravasi

"Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?" (Łk 23, 31).

Jezus, bardzo już wyczerpany, posuwa się drogą wiodącą Go na Kalwarię. W tłumie zaciekawionym, jak to zwykle bywa, nieszczęściem spotykającym bliźniego (wystarczy pomyśleć o turystach, którzy ściągają w miejsca, gdzie doszło do przestępstwa lub tragedii), jedynie Łukasz sygnalizuje obecność pewnego rodzaju braterstwa kobiet niosących pomoc skazanym na śmierć, którym podawały (wg świadectwa Talmudu – wielkiego starożytnego zbioru tradycji żydowskich) napoje znieczulające ból. Chrystus kieruje do nich ostre, w niektórych momentach nawet groźne, słowa. Krótko mówiąc, oznajmia im, żeby zamiast współczuć Jemu, zajęły się raczej sobą i swoim narodem.
Zaczyna od napomnienia: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi” (23, 28). Zaraz potem powtarza je w szeregu zdań pełnych apokaliptycznej symboliki i kolorytu. Pierwsze zawiera swoiste proroctwo: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły” (23, 29). Spojrzenie Jezusa zdaje się sięgać aż do tragedii, która spadnie na Jerozolimę w roku 70., kiedy zostanie ona zniszczona przez Rzymian. W rzeczywistości cofa się On pamięcią do innego dramatycznego wydarzenia, tego z 586 r. przed Chr., kiedy święte miasto zostało zrujnowane przez Babilończyków.
W tym dniu – jak głoszą biblijne Lamentacje – „Z pragnienia język ssącego przyrósł do podniebienia; maleństwa o chleb błagały, a nie było nikogo, kto by im łamał” (4, 4). Dlatego szczęśliwe są kobiety bezpłodne, które nie mając dzieci, nie będą widziały, jak umierają one w ich ramionach. Chrystus już w swej mowie „eschatologicznej” mówił o końcu Jerozolimy i kresie dziejów ludzkości, którym będzie towarzyszyć czas wielkiego cierpienia, zanim zajaśnieje światło odkupienia i zbawienia: „Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród” (Łk 21, 23).
Drugie, nadal niejasne, zdanie skierowane do kobiet jest natomiast cytatem z Ozeasza: „Wtedy zaczną wołać do gór: «Padnijcie na nas!» i do pagórków: «Przykryjcie nas»” (10, 8). Jest to rozdzierający krzyk tych, którzy znajdując się w przerażającym położeniu, wzywają śmierci w kosmicznej katastrofie. Ciągle pozostajemy więc w nurcie tzw. apokaliptyki, która ma wstrząsnąć Izraelem, by lękał się ostatecznego sądu Boga.
Dochodzimy w ten sposób do ostatniego oświadczenia Chrystusa, w którym zestawia ze sobą drzewo zielone i drzewo ścięte i suche (23, 31). Obraz ten, różnie kwalifikowany przez badaczy, jest jednak dość jasny i zrozumiały: jeśli teraz pali się drzewo zielone, czyli nienaruszone i żywe, symbol Jezusa sprawiedliwego, to co się stanie, kiedy sądowi poddani zostaną prawdziwi winowajcy, czyli suche drzewo? W Księdze Ezechiela sprawiedliwy i grzesznik są również przedstawieni za pomocą tego podwójnego symbolu: „Tak mówi Pan Bóg: Oto podłożę pod ciebie ogień, który strawi wszelkie zielone i wszelkie suche drzewo” (21, 3). Jezus zachęca zatem do skupienia się na prawdziwej tragedii, jaką jest sąd Boży, czyli potępienie zła, przemocy i niesprawiedliwości tego, kto Go teraz zabija (łatwopalnego uschłego drzewa). 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}