Logo Przewdonik Katolicki

U Łaskawej Księżnej Kujaw w Błennej

ks. Waldemar Pasierowski
Fot.

Miejscowość Błenna leży na terenie powiatu włocławskiego, w gminie Izbica Kujawska. Zgodnie z administracją Kościoła katolickiego parafia Błenna należy do diecezji włocławskiej, dekanatu izbickiego.

Od najdawniejszych czasów kościół parafialny św. Małgorzaty i św. Michała Archanioła w Błennej promieniuje na okolicznych mieszkańców przemożną obecnością Najświętszej Maryi Panny w Jej cudownym wizerunku Łaskawej Księżnej Kujaw. Błenna od wieków była miejscem kultu maryjnego, przyciągającego pielgrzymów z całego rejonu. Położona w obszarze Wielkiej Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, była w przeszłości ważnym punktem na szlaku  handlowym z Płocka do Poznania. Dawniej było tu dużo lasów i bagien, często podróżni gubili się w nich, dlatego niegdyś wieś nazywano Błędna (od słowa „błądzić”). Jak podaje stara legenda, podróżni widywali dziwną jasność, której źródło miało pochodzić od Boga. Dlatego w miejscu tym, które dzisiaj jest centrum wsi, na widocznym wzniesieniu sytuowano kolejne świątynie. O najstarszych drewnianych informują źródła  historyczne z XV i XVI w. W roku 1517 biskup sufragan Aleksander Myszyński konsekrował świątynię, która była drugą albo trzecią świątynią drewnianą. Tenże biskup wystosował  dokument nadający 40 dni odpustu nawiedzającym kościół w Błennej w dniach niektórych uroczystości. Fakt ten jednoznacznie sugeruje jakieś liczniejsze wówczas odwiedzanie Błennej przez wiernych spoza parafii, również pielgrzymów z całkiem odległych miejscowości.

Błenna cieszyła się od dawna obrazem Matki Bożej, słusznie nazywanym przez wierny lud cudownym. Tu bowiem, o czym świadczą prastare akta wizytacji biskupów, Matka Najświętsza rozdawała rozliczne łaski modlącym się i o nie proszącym. Niektórzy historycy  utrzymują, że cudowny wizerunek był znany już w XV w. O wiekowości kultu zdają się świadczyć liczne pielgrzymki do Częstochowy. Pod koniec XVI w., kiedy proboszczem parafii był ks. Andrzej Bembus, co drugi z parafian udał się na taką pielgrzymkę.

Wydaje się, że obecnie czczony obraz Matki Bożej Błeńskiej został przywieziony z Częstochowy przez uczestników którejś z pielgrzymek i mógł zastąpić inny obraz, stary, zniszczony, lub który z jakichś powodów przestał istnieć. W połowie XVII w. do Błennej przybywały rzesze wiernych na uroczystości odpustowe. Z tego względu w 1711 r.  stwierdzono, że kościół jest za mały dla potrzeb parafian i przybywających tu pielgrzymów, którzy są zmuszeni  stać na zewnątrz podczas uroczystości odpustowych.

Bez wątpienia obraz Matki Bożej był umieszczony w głównym ołtarzu ozdobionym licznymi  wotami (niektóre wysokiej wartości). W 1770 r. kolator błeński Bielicki, przy współudziale proboszcza ks. Ludwika Berkowskiego wybudował kościół drewniany kryty dachówką. Od północy do kościoła przylegała kaplica z obrazem Matki Bożej. Kościół nie był konsekrowany, a jedynie poświęcony przez ks. Berkowskiego.

O żywym rozwoju kultu Matki Bożej w Błennej świadczy dokument wydany 26 kwietnia 1786 r. przez Ojca Świętego Piusa VI. Papież nadał przywileje odpustowe świątyni związane z wszystkimi świętami maryjnymi oraz patronami, których wizerunki znajdowały się w kościele. W przeszłości tego rodzaju dokument papieski był uznawany za podniesienie świątyni do godności sanktuarium. I takie było podejście, rozumienie przez lud tego miejsca.

W początkach XIX w. ponownie zaistniała potrzeba zbudowania większego kościoła; tym razem murowanego. Wyzwanie podjął w 1861 r. ks. Michał Orzechowski. Konsekracji tej świątyni, do dziś istniejącej, dokonał 12 czerwca 1878 r. bp Wincenty Teodor Chościak-Popiel, sufragan kalisko-kujawski.

Żywy kult Matki Bożej promieniuje z Błennej na Kujawy i dalsze okolice. Rokrocznie na uroczystości odpustowe przybywają w zorganizowanych grupach pielgrzymi z Kłodawy, Chodcza, Dąbrowic, Przedcza, Łaniąt, Barłogów, Grzegorzewa, a nawet Grochowalska. Niektóre grupy – już od 160 lat. Wierni doznają tu łask duchowych i cielesnych. Owych nadprzyrodzonych znaków nie bada żadna komisja kościelna czy lekarska; ważniejsza jednak jest powszechna, niekwestionowana wiara w działanie łaski Bożej, wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej. Nadal płyną modlitwy, prośby i podziękowania, zawieszane są wota dziękczynne. Bardzo wielu pielgrzymów korzysta z sakramentu pojednania i Komunii Świętej. Łaski otrzymują małżonkowie, których największym strapieniem jest brak potomstwa.

Jako wspólnota parafialna, jako mieszkańcy naszej małej ojczyzny dziękujemy Bogu i cieszymy się, że postanowieniem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa 8 września 2014 r. kościół parafialny w Błennej z cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Księżnej Kujaw zostanie proklamowany nowym (choć jest przecież „starym”) kolejnym sanktuarium diecezji włocławskiej.  Zapraszając wiernych na tę uroczystość, wyrażam ufność, że decyzja pasterza diecezji podniesie oficjalnie rangę naszej świątyni i parafii. Spełnią się oczekiwania gromadzących się w Błennej pielgrzymów; wierzę, że kult Boga i Jego Matki rozkrzewi się jeszcze bardziej. Na koniec wspomnę z radością, że podczas uroczystości rozpoczną się przygotowania do koronacji cudownego obrazu, która – jeśli Bóg pozwoli – odbędzie się 8 września 2015 r.  

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

  • awatar
    Agnieszka
    06.08.2015 r., godz. 23:19

    UROCZYSTOŚĆ KORONACJI MATKI BOZEJ W BŁENNEJ 15-08-2015 !!!

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki