Logo Przewdonik Katolicki

Zmarł Prymas Polski senior kard. Jozef Glemp

PK
Fot.

W warszawskim szpitalu 23 stycznia zmarł śp. Prymas Polski senior kard. Józef Glemp. Miał 83 lata.Uroczystości pogrzebowego śp. kard. Glempa rozpoczną się 26 stycznia i potrwają trzy dni. Prymas senior zostanie pochowany 28 stycznia w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela.

W warszawskim szpitalu 23 stycznia zmarł śp. Prymas Polski senior kard. Józef Glemp. Miał 83 lata. Przez 12 lat był najbliższym współpracownikiem prymasa Stefana Wyszyńskiego, jako jego kapelan i sekretarz. Po jego śmierci objął urząd prymasa, który pełnił przez 28 lat. Był 56. Prymasem Polski, 70. arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim oraz 14. rządcą archidiecezji warszawskiej. Przypominamy sylwetkę Zmarłego.

Kard. Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu, gdzie ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W 1950 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego. W latach 1958-1964 odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, wieńcząc je doktoratem obojga praw. Ukończył także kurs specjalistyczny w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, m.in. stylistyki łacińskiej, oraz Studium Administracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru i Studium Rotalne, uzyskując tytuł adwokata Roty Rzymskiej.

Po powrocie do Polski pełnił funkcję sekretarza w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i notariusza w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej i w Trybunale Metropolitalnym. W latach 1967-1979 pracował jako referent w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie. W tym czasie był również kapelanem i sekretarzem kard. Stefana Wyszyńskiego oraz służył pomocą duszpasterską w kościele pw. św. Marcina i w ośrodku duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Anny. W latach 1972-1979 prowadził zajęcia z prawa rzymskiego, a później ćwiczenia z prawa małżeńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Jan Paweł II mianował go 4 marca 1979 r. biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 21 kwietnia 1979 r., z rąk kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego i biskupa Jana Obłąka, sufragana warmińskiego. W Episkopacie Polski pełnił funkcję przewodniczącego Komisji „Iustitia et Pax”. Dwa lata później, 7 lipca 1981 r., został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski.

2 lutego 1983 r. otrzymał godność kardynalską. W marcu 1992 r., po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski, jako kustosz relikwii św. Wojciecha, a także ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego żyjących w Polsce i niemających własnego ordynariusza. W latach 1981-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Stałej i Konferencji Episkopatu Polski.

Był członkiem watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady ds. Kultury i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Posiadał godność Baliwa Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego oraz Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Był doktorem honoris causa 10 wyższych uczelni w kraju i za granicą, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, University of Santo Tomas w Manili, Loyola University of Chicago, oraz honorowym obywatelem wielu miast, m.in. Warszawy, Inowrocławia, Mogilna, Castel Sant`Elia i Codroipo. W  uznaniu dla postawy w czasie stanu wojennego w Polsce w 2000 r. otrzymał Pokojową Nagrodę im. Giorgia La Piry. 21 grudnia 2009 r. prezydent Lech Kaczyński uhonorował go Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Napisał ponad 100 artykułów z dziedziny teologii, historii teologii, prawa kanonicznego i ponad 50 książek, w większości dokumentujących jego posługę pasterską i działalność kaznodziejską.

6 grudnia 2006 r., w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego. 7 stycznia 2007 r., po rezygnacji abp. Stanisława Wielgusa z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego, Benedykt XVI powierzył mu pełnienie funkcji administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej. Prymas Glemp zmarł w warszawskim szpitalu 23 stycznia 2013 r. Uroczystości pogrzebowego śp. kard. Glempa rozpoczną się 26 stycznia i potrwają trzy dni. Prymas senior zostanie pochowany 28 stycznia w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela.

 

W zakładce Aktualności przypominamy rozmowy ze śp. kard. Józefem Glempem. Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki