Logo Przewdonik Katolicki

A bliźniego swego...

ks. Marcin Pachliński
Fot.

20 stycznia w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyły się diecezjalne obchody XIV Dnia Judaizmu. Hasło stanowiły słowa: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz i złóż go w ofierze (Rdz 22, 2). Jak co roku uroczystość powiązano z upamiętnieniem ofiar nalotu Armii Czerwonej na Sieradz w styczniu 1945 r.

20 stycznia w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyły się diecezjalne obchody XIV Dnia Judaizmu. Hasło stanowiły  słowa: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz i złóż go w ofierze" (Rdz 22, 2). Jak co roku uroczystość powiązano z  upamiętnieniem ofiar nalotu Armii Czerwonej na Sieradz w styczniu 1945 r.

 

 

Dzień Judaizmu w 1997 r. ustanowiła Konferencja Episkopatu Polski. Obchodzony co roku, jest dniem refleksji nad słowem Bożym, dniem spotkań i modlitwy. Ma uświadamiać wierzącym w Chrystusa judaistyczne korzenie chrześcijaństwa, pomagać w określaniu tożsamości przez dostrzeganie tego, co łączy nas z wyznawcami judaizmu. A łączy nas wiara w jednego Boga, Biblia, tradycja religijna, Dekalog jako fundament praw moralnych, wezwanie do codziennej modlitwy.

Zebranych w sali Muzeum Okręgowego w Sieradzu powitali: wikariusz biskupi na rejon sieradzki ks. prałat Marian Bronikowski i prezydent Sieradza Jacek Walczak. Następnie dyrektor muzeum Jerzy Kowalski wygłosił referat pt. Dlaczego 20 stycznia? Mówca przedstawił wojenne losy sieradzkich Żydów i wydarzenia z 20 stycznia 1945 r. Wskutek zbombardowania miasta zginęło ponad 100 osób, a ponad 200 odniosło rany. W PRL o zbrodni milczano. 20 stycznia 2007 r. w kolegiacie odprawiono Mszę św. w intencji zabitych i odczytano publicznie ich nazwiska. Trzy lata później, na ścianie memorialnej przy kolegiacie odsłonięto tablice z nazwiskami ofiar nalotu i tablicę upamiętniającą Żydów, sieradzkie ofiary Holocaustu.

Dopełnieniem referatu dyr. Kowalskiego były odczytane fragmenty kronik okupacyjnych: klasztoru Sióstr Urszulanek  i parafii Wszystkich Świętych. Do styczniowych wydarzeń z 1945 r. nawiązywało też przesłanie posła Cezarego Tomczyka.

Następnie analizy tekstu biblijnego o ofierze Abrahama dokonał rabin Łodzi Symcha Keller: – Przez jego historię Bóg pragnie nauczyć nas głębokiej, czystej i prostej wiary. Taka wiara jest skarbem, który przekazali nam przodkowie. Bóg pragnie, abyśmy tylko Jemu zaufali – stwierdził. Z kolei Eleonora Bergman, dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego, w wystąpieniu pt. Pamięć o Żydach w Polsce zaapelowała o kultywowanie w naszym kraju pamięci o polskich Żydach. – Judaizm to ludzie, którzy przenieśli wiarę przez wieki. Ale też ludzie, którzy po 1939 r. walczyli o niepodległą Polskę – przypomniała.

W dalszej części spotkania referat pt. Hiob dzisiaj wygłosił naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Stwierdził on, że każde pokolenie ma swojego Hioba, tzn. każdy człowiek miewa w życiu sytuacje podobne do tych, w jakich znajdował się Hiob, i okoliczności, w których może czuć się jak Hiob. Chodzi o to, aby mimo wszystko nie przestać wierzyć. Człowiek może pytać Boga, może nawet mieć do Niego pretensje, ale nie wolno mu utracić wiary. – Bóg nigdy nas nie opuszcza, nawet wtedy, gdy kroczymy złą drogą. Dlatego nie kogo innego, lecz właśnie Boga należy pytać: czy obrałem właściwy szlak? – przekonywał rabin.

W krótkim przemówieniu wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska stwierdziła m.in., że Dzień Judaizmu służy odkrywaniu prawdy o relacjach między Polakami a Żydami. Następnie, jako ostatni, głos zabrał biskup włocławski Wiesław A. Mering. Zauważył on m.in., że nigdy dostatecznie nie zadośćuczynimy pamięci ofiar Holocaustu, jednak czynimy wiele i coraz więcej. Przykładem takich działań są Dni Judaizmu (po raz trzeci w Sieradzu) i wspólne modlitewne spotkania w Chełmnie n. Nerem.

Z muzeum udano się do ściany memorialnej. Po modlitwie w intencji ofiar wojny, którą odmówili rabini i ks. bp Mering, złożono kwiaty pod tablicami i zapalono znicze. Wieczorem w kolegiacie ks. prałat Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej, odprawił Mszę św. w intencji sieradzan poległych w 1945 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki