Logo Przewdonik Katolicki

Oczekując Pana

Łukasz Starczewski
Fot.

Rorate coeli desuper et nubes plant justum: Spuście rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego (Iz 45, 8). Śpiewem starodawnej pieśni rozpoczął się Adwent: czas wyczekiwania na przyjście Mesjasza. Kościół katolicki wkroczył w nowy rok liturgiczny.

 

 

Rorate coeli desuper et nubes plant justum: Spuście rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego (Iz 45, 8). Śpiewem starodawnej pieśni rozpoczął się Adwent: czas wyczekiwania na przyjście Mesjasza. Kościół katolicki wkroczył w nowy rok liturgiczny.

 

 

W wigilię I niedzieli Adwentu biskup diecezjalny Wiesław Alojzy Mering przewodniczył nieszporom w katedrze włocławskiej. W wieczornej modlitwie brewiarzowej uczestniczyli biskup pomocniczy Stanisław Gębicki i biskup senior Bronisław Dembowski, duchowieństwo, siostry zakonne, alumni i wierni świeccy.
 
Laudis canticum, pieśń chwały
Modlitwa brewiarzowa kojarzona jest z pacierzami kapłańskimi i postrzegana jako przeznaczona dla księży i przedstawicieli życia konsekrowanego. Tymczasem w „Ogólnym wprowadzeniu do Liturgii godzin” czytamy, że jest ona czynnością całego Kościoła. Zaleca się jej sprawowanie przez Kościół partykularny pod przewodnictwem pasterza w otoczeniu duchowieństwa i sług ołtarza oraz przez wiernych w parafiach (OWLG, 20–21). Właśnie tak modlono się w katedrze.
Nieszpory obok jutrzni należą do głównych godzin kanonicznych. Odmawiane wieczorem, są dziękczynieniem za mijający dzień. Doczekawszy zachodu słońca, Kościół sławi Chrystusa – Dawcę światłości wiekuistej – wspominając dokonane Jego mocą Odkupienie.
 
Oto Pan Bóg przyjdzie…
Odczytany fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan utwierdził nas w wierze w uświęcającą moc Boga, który umacnia człowieka w oczekiwaniu na Chrystusa. W homilii ks. bp Mering apelował o przesycenie Adwentu modlitwami płynącymi z głębi serca. Wspomniał, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na to, co w życiu człowieka jest najważniejsze: na spotkanie. Omówił znaczenie jedności diecezji z Kościołem powszechnym, przypominając o postawie czuwania. Czuwania rozumianego jako spełnianie dobrych uczynków i codzienne świadectwo o Chrystusie. Zgromadzenie odśpiewało radosną pieśń Maryi  Magnificat, po czym modliło się prośbami w intencjach Kościoła.
 
Do walki z szatanem
Podczas celebracji ks. bp Mering mianował ks. prałata dr. hab. Tomasza Kaczmarka diecezjalnym koordynatorem posługi egzorcystów na terenie diecezji włocławskiej, a na jego prośbę ustanowił nowych egzorcystów. Ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny we włocławskim WSD, obejmie posługą głównie rejon włocławski, a ks. Rafał Działak, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli – rejon sieradzki naszej diecezji. Wręczając dekrety kapłanom, ks. bp Mering wskazał na doniosłość posługi egzorcysty i na jej owoce w życiu wiernych. Cytując czytanie krótkie z komplety odmawiane w dawnym brewiarzu ( 1 P 5, 8–9) zaznaczył, że tylko czuwając zjednoczeni z Jezusem, jesteśmy zdolni zwyciężać tego, który „jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć”. Wspólną modlitwę zakończyło pasterskie błogosławieństwo.
Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego mianowani przez biskupa diecezjalnego prezbiterzy uzyskali mandat do sprawowania egzorcyzmu uroczystego, władzę wypędzania demonów z osób opętanych i modlitwy nad dręczonymi przez duchy nieczyste. Otrzymanie misji pełnienia posługi poprzedziło odpowiednie przygotowanie kandydatów.
 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki