Logo Przewdonik Katolicki

Dzieci recytują papieża

PK
Fot.

Słów samego Jana Pawła II, a także tych, które napisano o nim, można było posłuchać 3 kwietnia w Kaźmierzu. I to w niecodziennym, bo dziecięcym wykonaniu.

 

 

W tutejszej szkole podstawowej odbył się tego dnia, już po raz ósmy, powiatowy konkurs recytacji poezji i prozy Ojca Świętego Jana Pawła II oraz utworów jemu poświęconych. – Ten konkurs odbywający się w bliskości rocznicy śmierci papieża wpisał się już w tradycję naszej szkoły – zaznaczył Mariusz Pielucha, dyrektor SP w Kaźmierzu, podkreślając, że pragnieniem organizatorów jest, aby ta cenna inicjatywa dalej się rozwijała. Jednocześnie wyraził uznanie dla młodych interpretatorów poezji i prozy, przypominając im, że nie zwycięstwo w konkursie jest najważniejsze, ale samo wzięcie w nim udziału, a przez to przekazywanie innym dziedzictwa Ojca Świętego. – Niech słowa, które wypowiadał Jan Paweł II, dotrą do nas i zostaną na stałe w naszej pamięci – życzył dyrektor, otwierając recytatorskie zmagania.

W tym roku wzięło w nich udział 17 uczniów z 12 szkół podstawowych z terenu powiatu szamotulskiego. Przygotowali oni przede wszystkim wiersze papieża i utwory, w których jego osobę i działalność opisywali inni poeci. Nie zabrakło także własnej twórczości, zwłaszcza starszych uczniów. Były oczywiście nagrody i wyróżnienia, ale oprócz tego każdy uczestnik konkursu, niezależnie od zajętego miejsca, otrzymał nagrody książkowe i żółtego, papieskiego tulipana.

Inicjatorka konkursu, katechetka Alicja Szopa, wyjaśniając jego hasło: „Pozostańcie wierni temu dziedzictwu”, zaznaczyła, że Jan Paweł II w swojej twórczości „pozostawił nam wskazania na nasze codzienne dążenie do świętości”. – One nie mogą zostać zapomniane, ale muszą być przekazywane kolejnym pokoleniom. Dlatego jednym z celów, jaki nam przyświeca, jest właśnie szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o poezji i prozie Jana Pawła II, a także popularyzowanie jego utworów i jemu poświęconych – przekonywała katechetka w rozmowie z „Przewodnikiem”.

bt

 

 

 


Laureaci tegorocznego konkursu recytatorskiego w Kaźmierzu

Klasy I–III:

I miejsce: Kornel Bożyczko, SP Przyborowo

II miejsce: Anna Kwaśna, SP Pniewy

III miejsce: Wiktoria Hojan, SP nr 1 Wronki

Klasy IV–VI:

I miejsce: Klaudia Błajet, SP Otorowo

II miejsce: Jagoda Elsner, SP Przyborowo

III miejsce: Anna Napierała, SP Kaźmierz

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}