Logo Przewdonik Katolicki

Świętość młodych

Monika Białkowska
Fot.

Wy jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją mówił papież Jan Paweł II do młodzieży, którą ukochał szczególnie i której stawiał szczególnie wysokie wymagania.

 „Wy jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją” – mówił papież Jan Paweł II do młodzieży, którą ukochał szczególnie i której stawiał szczególnie wysokie wymagania.

 

Historia wielkich spotkań Ojca Świętego z młodzieżą rozpoczęła się w 1985 r., kiedy to w Światowym Roku Młodzieży Jan Paweł II skierował do młodzieży swój list. Dwa lata później odbył się pierwszy etap wielkiej pielgrzymki papieża i młodych przez ziemię.

 

Buenos Aires

W Argentynie w 1987 r. Jan Paweł II mówił, że wszystko, co nie jest prawdziwą miłością, przynieść może człowiekowi jedynie rozczarowanie. „Dobrze wiecie, że zadowolenie, jakie niesie powierzchowny hedonizm, jest przelotne i pozostawia w duszy tylko pustkę; że zamykanie się w twierdzy własnego egoizmu to wielka iluzja. Pamiętając o tym, że człowiek nie może żyć i nie może być zrozumiany bez miłości, wzywam was, byście wzrastali w człowieczeństwie, byście przyznawali absolutne pierwszeństwo wartościom duchowym”.

 

Santiago de Compostela

Podczas spotkania w Hiszpanii w 1989 r. papież podkreślał, że młodzi mają do odegrania wielką rolę w dziele nowej ewangelizacji. „Do was przede wszystkim należy apostolstwo w miejscach nauki, pracy i rozrywki, i nikt nie może was w tym zastąpić – wzywał Jan Paweł II. – Wielu waszych rówieśników nie zna Chrystusa wcale albo zna Go niedostatecznie. Nie wolno wam zatem zachować milczenia i obojętności! Musicie być odważni i mówić o Chrystusie, dawać świadectwo wiary przez życie zgodne z duchem Ewangelii. Chrystus wam ufa i liczy na waszą współpracę”.

 

Częstochowa

Dwa lata później Jan Paweł II już wprost mówił młodym o świętości. Tłumaczył, że właśnie ona może stać się programem życia, mogącym zainteresować szczególnie młodych, którzy w głębi serc noszą tęsknotę za wielkimi ideałami. „Nie lękajcie się świętości! – wołał papież. – Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych”.

 

Denver

Podczas spotkania w 1993 r. młodzi usłyszeli od Ojca Świętego ostrzeżenie o fałszywych prorokach. „Któż jeśli nie Ten, który jako Stwórca życia może spełnić oczekiwania, którymi On sam napełnił serce człowieka? – pytał papież. – Wychodzi On nam na spotkanie, każdemu z nas przynosi posłanie nadziei, w którym nie ma cienia złudy ani fałszu. On sam jest jednocześnie drogą i życiem, jest drogą prowadzącą do życia”.

 

Manila

Podczas spotkania na Filipinach w 1995 r. Jan Paweł II ponownie podkreślał wagę świadectwa: „Ofiarowane nam zbawienie to dar, którego nie wolno trzymać zazdrośnie w ukryciu. Jest ono jak światło słoneczne, które z samej swej natury rozdziera ciemności; jest jak czysta woda źródlana, wypływająca nieustannie z wnętrza skały”.

 

Paryż

W 1997 r. młodzi usłyszeli od papieża wezwanie do odrzucenia lęku przed wymaganiami:  „Czy lepiej zgodzić się na życie pozbawione ideałów, na świat zbudowany wyłącznie na obraz i podobieństwo człowieka, czy ofiarnie szukać prawdy, dobra, sprawiedliwości, pracować dla świata, który będzie odbiciem piękna Bożego, nawet za cenę ciężkich prób, którym trzeba stawić czoło? Odrzućcie powierzchowność i lęk!” – wzywał Jan Paweł II.

 

Rzym

„Miejcie ambicję być świętymi – wołał do młodych Jan Paweł II w roku Wielkiego Jubileuszu. – Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom. Aby zrealizować ten niełatwy program życiowy, wsłuchujcie się w słowo Boże i czerpcie siły z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii i z sakramentu pokuty. Chrystus chce, byście byli nieustraszonymi apostołami Jego Ewangelii i budowniczymi nowej ludzkości”.

 

Toronto

W roku 2002 młodzi usłyszeli wezwanie do bycia stróżami poranka: „W świecie, w którym wielu żyje tak, jakby Bóg nie istniał, właśnie wy, młodzi, musicie na nowo ukazać, że wiara to decyzja osobista, przenikająca całe życie. Niech Ewangelia będzie najwyższym kryterium, kształtującym wasze decyzje i nadającym kierunek waszemu życiu! Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej”.

 

Kolonia

Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii odbył się już bez Jana Pawła II. W przesłaniu do młodych, napisanym przed śmiercią, prosił: „Oddawajcie cześć Jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu! Nie ulegajcie fałszywym iluzjom i chwilowym modom, po których nierzadko pozostaje tragiczna pustka duchowa! Zwróćcie się do Chrystusa, a nie doznacie zawodu. Kościół potrzebuje świętych. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, i tylko święci mogą odnowić ludzkość”.

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki