Logo Przewdonik Katolicki

Przekazanie darowizny

Justyna Koper
Fot.

Ostatnio coraz częściej spotykamy się z prośbami o wsparcie dla różnych instytucji i osób poprzez przekazanie darowizny na ich rzecz. Wyjaśniam niektóre pojęcia związane z przekazaniem darowizny.


Darowizna to umowa cywilno-prawna, w której osoba darowująca (darczyńca) kosztem swojego majątku zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby, którą obdarowuje. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Umową darowizny mogą być przekazywane różne elementy naszego majątku osobom przez nas wybranym. Najczęściej wchodzi w grę darowizna mieszkania. Osoby, które nie chcą zapisywać w testamencie mieszkania, albo nie chcą, aby dziedziczyli je ustawowi spadkobiercy, mogą za życia podjąć decyzję o darowaniu go wybranej osobie. Zawsze istnieje możliwość zapisu w umowie informacji o dożywotnim korzystaniu z mieszkania przez darczyńcę. W umowie darowizny mieszkania notariusz, na podstawie dokumentów, opisuje jego skład oraz podaje wartość. Jeżeli mieszkanie ma księgę wieczystą, sąd na wniosek notariusza wpisuje nowego właściciela. W zależności od wartości mieszkania notariusz ustala koszty notarialne, natomiast nie pobiera już podatku od darowizn, który został już zniesiony. Należy też przypomnieć, że kodeks cywilny przewiduje możliwość odwołania darowizny przez darczyńcę. Może to nastąpić, jeżeli darczyńca popadł w niedostatek po dokonaniu darowizny, a także, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.
Ważnym wsparciem jest też darowizna z podatku za dany rok na rzecz stowarzyszeń, szkół, fundacji, instytucji. Jednak tylko niektóre z nich mają status instytucji pożytku publicznego. Ich wykaz można znaleźć w urzędach, w prasie bądź w internecie. Na rzecz tych organizacji możemy bezpiecznie i z korzyścią przekazać darowiznę. Przepisy podatkowe umożliwiają osobom fizycznym w zeznaniu rocznym na pomniejszenie kwoty należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku. 

Ostatnio coraz częściej spotykamy się z prośbami o wsparcie dla różnych instytucji i osób poprzez przekazanie darowizny na ich rzecz. Wyjaśniam niektóre pojęcia związane z przekazaniem darowizny.  

 

Darowizna to umowa cywilno-prawna, w której osoba darowująca (darczyńca) kosztem swojego majątku zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby, którą obdarowuje. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umową darowizny mogą być przekazywane różne elementy naszego majątku osobom przez nas wybranym. Najczęściej wchodzi w grę darowizna mieszkania. Osoby, które nie chcą zapisywać w testamencie mieszkania, albo nie chcą, aby dziedziczyli je ustawowi spadkobiercy, mogą za życia podjąć decyzję o darowaniu go wybranej osobie. Zawsze istnieje możliwość zapisu w umowie informacji o dożywotnim korzystaniu z mieszkania przez darczyńcę. W umowie darowizny mieszkania notariusz, na podstawie dokumentów, opisuje jego skład oraz podaje wartość. Jeżeli mieszkanie ma księgę wieczystą, sąd na wniosek notariusza wpisuje nowego właściciela. W zależności od wartości mieszkania notariusz ustala koszty notarialne, natomiast nie pobiera już podatku od darowizn, który został już zniesiony. Należy też przypomnieć, że kodeks cywilny przewiduje możliwość odwołania darowizny przez darczyńcę. Może to nastąpić, jeżeli darczyńca popadł w niedostatek po dokonaniu darowizny, a także, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Ważnym wsparciem jest też darowizna z podatku za dany rok na rzecz stowarzyszeń, szkół, fundacji, instytucji. Jednak tylko niektóre z nich mają status instytucji pożytku publicznego. Ich wykaz można znaleźć w urzędach, w prasie bądź w internecie. Na rzecz tych organizacji możemy bezpiecznie i z korzyścią przekazać darowiznę. Przepisy podatkowe umożliwiają osobom fizycznym w zeznaniu rocznym na pomniejszenie kwoty należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki