Logo Przewdonik Katolicki

Świętość

kard. Gianfranco Ravasi
Fot.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym (1 P 2, 9). Słowa święty i sakralny (po polsku można też powiedzieć: poświęcony, uświęcony, konsekrowany od red.) traktujemy niejako jak synonimy. I chociaż istnieje między nimi niezaprzeczalny związek, w rzeczywistości...

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym (1 P 2, 9).


Słowa „święty” i „sakralny” (po polsku można też powiedzieć: poświęcony, uświęcony, konsekrowany – od red.) traktujemy niejako jak synonimy. I chociaż istnieje między nimi niezaprzeczalny związek, w rzeczywistości te dwa przymiotniki niezupełnie oznaczają to samo. Postarajmy się więc rozgraniczyć ich znaczenia, biorąc pod uwagę, że w języku biblijnym obie rzeczywistości wyrażane są poprzez jedno słowo qadôsh po hebrajsku i hàghios po grecku.

„Sakralność” to rzeczywistość obiektywna, odizolowana od reszty i przeznaczona na służbę Bożą. „Sakralna” jest więc pewna określona przestrzeń przeznaczona na zbudowanie świątyni, „konsekrowany” jest kapłan, który staje się zarządcą świątyni i obrzędów rytualnych, „poświęcone” są przedmioty czy pokarmy, zwierzęta, które zostały wyłączone z użytku świeckiego i przeznaczone do obrzędów liturgicznych.

Jest więc oczywiste, że sakralne jest to, co zostało uświęcone zgodnie z rytuałem, a sakralność jest pewną cechą obiektywną, określoną zasadami przypieczętowanymi przez samego Boga oraz Jego dobroczynne i uświęcające działanie. Dlatego Izrael u stóp Synaju zostaje przedstawiony jako „królestwo kapłanów i lud święty” czy też jako lud poświęcony Bogu (Wj 19, 6), a określenie to zostaje też użyte w Pierwszym Liście św. Piotra w odniesieniu do Kościoła (2, 9).

Czym jest świętość w sensie ścisłym? Święty, uczestnicząc także w tym, co sakralne, nade wszystko jest osobą, która przylgnęła do Boga w wierze i w miłości, dzięki sprawiedliwemu życiu. Mamy więc tutaj element subiektywny, a więc dotyczący wnętrza człowieka, jego wolności, woli i działania. Prorocy nieustannie walczyli o to, aby zapobiec wszelkiemu rozłamowi pomiędzy obiektywną „sakralnością” obrzędów a „świętością” – subiektywnym, osobistym przylgnięciem wierzącego do Boga. Stąd sprawiają wrażenie jakby deprecjonowali kult sakralny, a cenili zaangażowanie życiowe i społeczne w dążeniu do świętości życia (przykładem jest Izajasz – 1, 10-20 czy Amos – 5, 21–24). W rzeczywistości jest to pełne mocy wezwanie do połączenia sakralności ofiar, obrzędów i liturgii ze świętością życia, przejawiającą się w sprawiedliwości, miłości i prawdzie.

W tym świetle Bóg jest „Święty, Święty, Święty”, jak powtarzają serafiny w wizji Izajasza, w dniu jego powołania (6, 3). Jest nim zarówno ze względu na swą transcendencję, czyli oddzielenie od ograniczeń i nędzy człowieka, jak też dlatego, że jest sprawiedliwy, prawdziwy, jest Bogiem prawym, nieobojętnym na zło. Kiedy w „Ojcze nasz” mówimy „święć się Imię Twoje”, prosimy Boga, by odsłonił przed wszystkimi okrywającą Go tajemnicę oraz by Jego wola stała się normą życia wierzących („bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi”).

Powinniśmy pamiętać o tym nachodzeniu na siebie znaczeń obu pojęć, sakralny i święty, kiedy staramy się zrozumieć określenia przypisywane zarówno Chrystusowi („Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym” – J 6, 69), jak też samym chrześcijanom, których w Nowym Testamencie bardzo często nazywa się „świętymi”. Są nimi, gdyż zostali uświęceni w chrzcie, ale także ze względu na swe sprawiedliwe życie oraz posłuszeństwo słowu Boga i Chrystusa. Kościół jest wspólnotą poświęconą Bogu, ale także uświęconą w miłości. I jak kiedyś chrześcijanie „oddawali swe członki na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydają swe członki na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia” (Rz 6, 19).

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki