Logo Przewdonik Katolicki

Młodzi misjonarze w Poznaniu

Jarosław Stróżyk
Fot.

V Kongres Misyjny Młodych odbywa się w Poznaniu w dniach 28 i 29 września. Celem kongresu jest rozbudzenie misyjnej świadomości, szczególnie wśród młodzieży, która za kilka czy kilkanaście lat będzie wyznaczać kierunki ewangelizacji narodów. Jak mówi ks. Eugeniusz Szyszka, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Świętego Piotra...

V Kongres Misyjny Młodych odbywa się w Poznaniu w dniach 28 i 29 września.


Celem kongresu jest rozbudzenie misyjnej świadomości, szczególnie wśród młodzieży, która za kilka czy kilkanaście lat będzie wyznaczać kierunki ewangelizacji narodów. Jak mówi ks. Eugeniusz Szyszka, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Świętego Piotra Apostoła, „kongresy są miejscem głębokiej refleksji nad sytuacją Kościoła, wysłuchania świadków zaangażowanych w misje, wielką modlitwą i otwarciem się każdego z uczestników na Kościół powszechny”. Dotychczas pod patronatem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce odbyły się cztery kongresy: w Niepokalanowie (1997), Wrocławiu (1999), Chorzowie (2001) i Toruniu (2004).

W tym roku miejsce spotkania młodych misjonarzy to stolica Wielkopolski. Dlaczego akurat Poznań wybrano na organizatora kongresu? Ks. Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce: – Kościół poznański jest wspólnotą wielkiego duchowego bogactwa, twórczej myśli teologicznej i jest wielce zasłużony dla rozwoju Papieskich Dzieł Misyjnych, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Jego bogata i piękna historia nie powinna należeć jedynie do przeszłości, dlatego i dziś ma być busolą wskazującą kierunki misyjnej współpracy, która jest wspólna całemu Kościołowi powszechnemu, a tym samym Kościołowi w Polsce. Ks. Piotrowski jednym tchem wymienia tych Wielkopolan, którzy są przykładem realizowania ideału misyjnego powołania: bł. Bogumił, bł. Edmund Bojanowski, bł. Sancja Szymkowiak, ks. dr Kazimierz Józef Kowalski, dr Wanda Błeńska, o. Marian Żelazek SVD.

Misyjny Kongres Młodych nie jest kierowany jedynie do osób zaangażowanych w działalność misyjną. – To raczej spotkanie różnych środowisk młodzieżowych, którym Kościół chce uświadomić, że jest ze swej natury misyjny, tzn. że każdy wezwany jest do głoszenia Dobrej Nowiny i współodpowiedzialny za misje – tłumaczy ks. Waldemar Babicz, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji poznańskiej. Dlatego do udziału w kongresie zaproszony jest każdy; można przyjść w piątek o godz. 16 lub w sobotę o godz. 8 do namiotu przy katedrze i zapisać się lub po prostu wziąć udział w nabożeństwach albo czuwaniach.

Kongres rozpocznie się w piątek Mszą św. w katedrze. Po Eucharystii Teatr „A” z Gliwic zaprezentuje sztukę „Exultet”. Po przedstawieniu młodzi wspólnie odśpiewają Apel Jasnogórski. W sobotę odbędą się konferencje, spotkania w grupach kontynentalnych, animacja misyjna, świadectwa misyjne, a także przemarsz ulicami Poznania do katedry oraz wieczorny koncert zespołu „Stróże Poranka”. Po koncercie młodzież odśpiewa Apel Jasnogórski przy pomniku Jana Pawła II i uda się na czuwanie w katedrze.

Hasło tegorocznego kongresu: „Wychwalajcie Pana wszystkie narody”.Jarosław Czyżewski, Wojciech Nowicki

Papieskie Dzieła Misyjne

Papieskie Dzieła Misyjne składają się z kilku instytucji, których wspólnym celem jest troska o misje i misjonarzy. Są to: Papieska Unia Misyjna, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła i Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Papieskich Dzień Misyjnych (www.missio.org.pl), „dla działalności misyjnej Kościoła nieodzowna jest współpraca, która urzeczywistnia się w różnych formach: w modlitwie, świadectwie, wyrzeczeniach, ofiarowaniu własnej pracy, niesieniu pomocy duchowej i materialnej. Współpraca to pierwszy owoc animacji misyjnej - rozumianej jako ożywianie ducha misyjnego – otwierającej wiernych, instytucje i wspólnoty na prawdę o powszechnej odpowiedzialności, a tym samym kształtującej świadomość i mentalność misyjną”.Odczuwam powołanie Apostoła (…) Chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w pięciu stronach świata aż po najbardziej odległe wyspy. Chciałabym być misjonarzem.

[św. Teresa z Lisieux, patronka misji]Módlmy się za misje!

Nie zapominajmy, że pierwszym i najważniejszym wkładem, jaki mamy wnosić w dzieło misyjne Kościoła, jest modlitwa. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało – mówi Pan – proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Przede wszystkim więc módlcie się – pisał 50 lat temu śp. papież Pius XII. (…)

Drodzy bracia i siostry, ja również ponawiam to wezwanie, dziś szczególnie aktualne. Niech wszystkie wspólnoty jednym głosem modlą się do „Ojca naszego, który jest w niebie”, ażeby zapanowało na ziemi Jego Królestwo. Wzywam zwłaszcza dzieci i młodzież, zawsze gotowe do ofiarnych wysiłków na rzecz misji. Zwracam się do chorych i cierpiących, przypominając, jak wielką wartość ma ich tajemnicza i nieodzowna współpraca w dziele zbawienia. Proszę osoby konsekrowane, a zwłaszcza wspólnoty klauzurowe, aby jeszcze usilniej modliły się w intencji misji. Niech dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modlitwy wspierającej ewangelizację obejmie cały Kościół.

(Fragment Orędzia Papieża Benedykta XVI na Światową Niedzielę Misyjną 21.10.2007)

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki