Logo Przewdonik Katolicki

Zapraszamy do "szkoły organistów"

PK
Fot.

Studium Muzyczne dla Organistów Archidiecezji Gnieźnieńskiej powstało w 1972 roku z inicjatywy ks. Ryszarda Figla. Powołanie studium miało wypełnić braki personalne w coraz bardziej wiekowej kadrze organistów. Nie istniała już wówczas prowadzona przez księży salezjanów Szkoła Organistowska w Przemyślu, która kształciła organistów dla wszystkich polskich diecezji. Jej działalność...

Studium Muzyczne dla Organistów Archidiecezji Gnieźnieńskiej powstało w 1972 roku z inicjatywy ks. Ryszarda Figla. Powołanie studium miało wypełnić braki personalne w coraz bardziej wiekowej kadrze organistów. Nie istniała już wówczas prowadzona przez księży salezjanów Szkoła Organistowska w Przemyślu, która kształciła organistów dla wszystkich polskich diecezji. Jej działalność została brutalnie przerwana w latach 60. przez władze komunistyczne. Poszczególne więc diecezje zaczęły radzić sobie przez powoływanie lokalnych szkół organistowskich. W archidiecezji gnieźnieńskiej taka szkoła działała w Gnieźnie i w Bydgoszczy i prowadzona była przez tę samą kadrę nauczycielską. Dopiero w roku 1976 rozdzieliła się na dwie odrębne szkoły muzyczne. Bydgoską szkołę dla organistów prowadził Henryk Nowotka. W tym czasie powstało również Studium Muzyczne kształcące organistów w Ośrodku Szkolenia dla Niepełnosprawnych w Bydgoszczy, któremu patronowała Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Te trzy jednostki szkoleniowe wykształciły niemal 200 organistów. Większość z nich pracuje po dziś dzień jako organiści parafialni, siedmiu zostało kapłanami, a kilku prowadzi społeczne szkoły muzyczne.

Obecnie w Studium Muzycznym dla Organistów Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczy w zajęciach 25 uczniów w wieku od 10 do 18 lat. Nauka trwa cztery lata, a w wielu przypadkach bywa poprzedzona dodatkowym rokiem, tzw. wstępnym dla muzyków początkujących. Ukierunkowana jest głównie na muzykę liturgiczną i jej praktyczne wykorzystanie, oparte jednak na pełnym poznaniu zasad muzyki i harmonii, emisji głosu oraz podstawowej literatury organowej. Wszyscy wykładowcy studium posiadają wyższe wykształcenie muzyczne. Czteroletnia nauka kończy się egzaminem dyplomowym.

W tym roku egzaminy do Studium Muzycznego dla Organistów Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędą się 15 września w godzinach od 11 do 16 w Konwikcie przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Kandydaci winni posiadać: skierowanie od księdza proboszcza, świadectwa wykształcenia muzycznego (jeśli posiadają), nuty utworów lub pieśni, które wykonają na egzaminie.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki