Logo Przewdonik Katolicki

Po prostu dom

Jadwiga Rosiak
Fot.

28 lutego 1997 r. Dom Pomocy Społecznej w Kowalu przyjął pod swój dach pierwszych mieszkańców. Pomieszczenia placówki i kaplicę 9 marca tegoż roku poświęcił ówczesny biskup włocławski Bronisław Dembowski; podczas Mszy św. wygłosił on homilię, mówiąc o zbawczej roli cierpienia. 28 czerwca 2007 r., z udziałem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa świętowano dziesiątą...

28 lutego 1997 r. Dom Pomocy Społecznej w Kowalu przyjął pod swój dach pierwszych mieszkańców. Pomieszczenia placówki i kaplicę 9 marca tegoż roku poświęcił ówczesny biskup włocławski Bronisław Dembowski; podczas Mszy św. wygłosił on homilię, mówiąc o zbawczej roli cierpienia. 28 czerwca 2007 r., z udziałem biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa świętowano dziesiątą rocznicę istnienia placówki.

Jubileusz zainaugurowano Eucharystią, którą w kaplicy domu odprawił pasterz diecezji. Słowo powitalne wygłosiła dyrektorka domu Jadwiga Rosiak, a po niej proboszcz par. św. Urszuli w Kowalu i kapelan DPS ks. kan. Piotr Głowacki. W Mszy św. uczestniczyli księża Marcin Pachliński i Sławomir Walczak – wikariusze parafii i ks. Sławomir Deręgowski, sekretarz księdza biskupa. Wokół ołtarza zgromadzili się mieszkańcy i pracownicy domu oraz goście, w ich gronie starosta powiatu włocławskiego Jan Ambrożewicz, burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski, przewodniczący rady miasta Marek Pieńkowski, przedstawiciele władz gminy Kowal Edward Dominikowski i Hanna Karwowska, sponsorzy i inne zaproszone osoby.

W homilii ks. bp Mering, odwołując się do słów czytanej Ewangelii, porównał wspólnotę stanowiącą DPS do ludzi roztropnych, budujących swój dom na skale, którą jest Chrystus. Dodał, że w kaplicy, w której szczególnie czczony jest Jezus Miłosierny i św. Faustyna, każdy może umocnić fundamenty swojego życia. Na zakończenie Mszy św. pasterz diecezji złożył życzenia dyrekcji i całej społeczności domu.

W dalszej części uroczystości historię „Domu pod Serduszkiem” przypomniała zebranym dyr. Rosiak. Obecnie jest on jednostką organizacyjną powiatu włocławskiego, w której działają: DPS dla 66 osób przewlekle somatycznie chorych; ośrodek rehabilitacyjny przyjmujący jednorazowo na turnus 20 osób i środowiskowy dom samopomocy wspierający 35 osób niepełnosprawnych.

Zatrudniona kadra ma wysokie kwalifikacje zawodowe, a rozwiązania architektoniczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Członkowie władz Kowala, pracownicy DPS i wykonawcy „Opowieści ze starej Werony”

Mieszkańcy mają zapewnione całodobowe usługi terapeutyczno-opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne; podczas ich wykonywania uwzględnia się konieczność nienaruszania ludzkiej godności, prywatności i intymności. Wszyscy objęci są opieką lekarza internisty, neurologa, psychiatry i psychologa (gdy zajdzie potrzeba, zapewniona jest konsultacja lekarzy innych specjalności). Dla każdej osoby opracowywany jest indywidualny plan wsparcia.

Od początku działalności dom prowadzi cieszące się zasłużoną renomą turnusy rehabilitacyjne dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne. W ośrodku zatrudnieni są rehabilitanci i fizjoterapeuci; sale rehabilitacyjne wyposażone są w sprzęt wysokiej klasy. W funkcjonującym od września 2004 r. środowiskowym domu samopomocy przez pięć dni w tygodniu odbywają się zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne. Biorą w nich udział osoby niepełnosprawne w wieku 20-40 lat, z terenu gmin powiatu włocławskiego.

Jubileuszową część artystyczną wypełnił program pt. „Opowieść ze starej Werony” w wykonaniu dwóch grup teatralnych działających w domu: „Szok” i „Niepokorni”. Aktorzy otrzymali owacje na stojąco. Później nadszedł czas na wystąpienia okolicznościowe gości; słowa wdzięczności tym, którzy postawą, otwartością i wrażliwością odpowiedzialnie służą słabszym i pokrzywdzonym przez los. Życzeniom dalszych sukcesów i wytrwałości towarzyszyły upominki: telewizor, urządzenie do odbioru satelitarnej telewizji cyfrowej, radiomagnetofon z odtwarzaczem CD. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy wspólnym stole, obficie zastawionym dzięki hojności sponsorów.

W trakcie uroczystości można było kupić wyroby rękodzielnicze wykonane przez mieszkańców DPS i uczestników zajęć wspierająco-rehabilitacyjnych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki